Text copied!
CopyCompare
Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - Ordspråksboken

Ordspråksboken 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1En vis son tar till sig sin faders korrigering (tuktan, tillrättavisning, justering), men en dåre lyssnar inte ens på tillrättavisning.
2En rättfärdig människa får äta god frukt från sina ord, men de trolösa (de som har som livsstil att svika sina löften) hungrar efter våld (och får äta upp det onda de sagt).
3Den som vaktar sin mun bevarar sitt liv, men till den som pratar vitt och brett kommer förstörelse (skada, förödelse, terror).
4Den late har stor aptit men äger inget, den arbetsammes aptit blir rikligen mättad.
5En rättfärdig människa hatar all falskhet (lögn, förledande tal, svek) men den ogudaktige agerar osmakligt (avskyvärt) och skamligt (vanhedrande, sprider rykten och skandaler).
6Rättfärdighet beskyddar den som är ärlig, men ondska fäller (omkullkastar, förvränger) syndaren drar ner honom djupare och djupare i synd.
7Somliga agerar som om de var rika men har ingenting, andra anser sig vara fattiga men har stora rikedomar.
8Den rike kan behöva betala lösen för sitt liv, men den fattige får inte ens några hot.
9De rättfärdigas ljus ande brinner frimodigt (med glädje), medan de ogudaktigas lampa ande ska bli utsläckt.
10Högmod skapar bara strider (tvister, ordstrider, tävlan, gräl), men hos dem som tar emot råd (är läraktiga) finner man visdom. De har en ödmjuk inställning, erkänner att de inte vet allt och är villiga att lära sig mer.
11Rikedom införskaffad på ett orättfärdigt sätt (vunnen snabbt) försvinner bort, men den som samlar efter hand (arbetar med händerna, samlar lite i taget) ska få mycket öka sin rikedom.
12Hopp (förväntan) som drar ut på tiden gör hjärtat sjukt (sorgset, svagt), men en uppfylld önskan (längtan) är ett livets träd återupplivar och ger styrka.
13Den som föraktar ordet (råden) undervisning från Gud och människor blir utplånad (förstörd), men den som fruktar (respekterar, värdesätter) budet (Guds lag) blir belönad.
14En vis människas undervisning (hebreiska ”torah”) är en källa av liv som gör det möjligt att undvika dödens fällor.
15Ett gott förstånd (insikt, förståelse) ger favör (förståelse, gott anseende, uppskattning), men vägen för de trolösa (falska, svekfulla) är ständigt svår.
16Den eftertänksamme (förståndige, vise) agerar med kunskap i allt, men en självgod dåre exponerar öppet sin dårskap.
17En ogudaktig budbärare faller i olycka, men en trogen ambassadör kommer med helande.
18Fattigdom och skam får den som vägrar ta emot tillrättavisning (undervisning), men den som tar till sig korrigering blir ärad.

19När en önskan går i uppfyllelse så är det ljuvligt (tillfredsställande, ger det en god känsla) för själen, därför är det mycket upprörande (svårt) för en självgod dåre att överge sin ondska eftersom hans hjärta är inställt på att göra ont.
20Den som vandrar med (umgås, och går i samma riktning som) de visa, är själv vis och lär sig av de visa, men den som associerar sig (förbinder, förknippar sig, blir kompanjon) med självgoda dårar går det illa för. Han blir själv en dåre och får lida för sitt val.
21Olycka följer (förföljer) syndare, men de rättfärdiga får goda saker (lycka, framgång, rikedom, överflöd) som lön.
22En god man lämnar ett arv till sina barnbarn, syndarens rikedomar är förvarade (magasinerade i det fördolda) åt de rättfärdiga.
23De fattigas åkrar kan ge mycket god avkastning mat, men många förgörs på grund av orättvisa.
24Den som spar på riset hatar sin son, men den som älskar honom är noga med att tillrättavisa (disciplinera) honom tidigt (i unga år).
25Den rättfärdige äter så han blir mätt, men de ogudaktiga (syndarna, kriminella) har en tom mage.