Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Wonawiiyoyowana

Wonawiiyoyowana 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Natu nuwanuwagiurina, na raghanina tamananaki keda miisedi yiyevevenina na yakabisisiredi, bi wawaya kawakeekeena, na raghanina wawaya tana yakikini na gegha iyawaiwaiyanana.
4Wawaya kapokapoyanina parapa yana wiina sawara, bi gegha da getana awaki iyakabikabina; bi wawaya bagibagi kirakiina na awaki yakayokayovenina inakabi.
24Wawaya iiyabo natuna aro geiyaverevereni, na touna natuna geiyinuwayuyunenina; bi wawaya iiyabo natuna yinuwayuyuneni na raghanina natuna bera berona inabera na inakabiwiirotomani.