Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Ezekiel

Ezekiel 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te,
2“Sikew is etew, hengkey he paaǥi is igkehimu te subpang te paras he lavew te minsan hengkey he subpang te kayu?
3Egkehimu ve he ebeelan is subpang kayi he minsan hengkey he ǥelemiten? Egkehimu ve heini he ebeelan he selenggatà?
4Kenà heini egkehimu! Egkehimu zà heini he idtavun, piru minsan pa ke igketavun heini meǥaan dà heini ed-ugmas.
5Ne emun wazà kayi pulus dutun te wazè pa heini metutung ne lavew en he wazè din pulus emun egketutung en!
6“Guntaan, siak, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, egkaǥi a he is menge meǥinged diyà te Jerusalem, neiring te paras he midtuvù duma te menge kayu ziyà te ketelunan. Ne geina te pudu zan wazà pulus ne pudu ku ebinsuli.
7Uya, edsilutan ku sikandan, minsan egkepeleǥuyan dan is hapuy, egkeepur ǥihapun sikandan te ikezuwa he hapuy. Ne zutun egketuenan dan he iyan a Nengazen.
8Edhimuwen ku he mekevulungbulung he lugar is nasyun dan su midluivan e zan. Iyan a, is Nengazen he MEGBEVAYÀ, is migkaǥi kayi.”