Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Esekiel

Esekiel 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Genuai Bidigo enabolo te tama po wali,
2“Tǫde bidio, te wain bono ni wiegi yai me elalusiąwai, te gasa ni dabe tiwai ebeo.
3Te bidigo te wain bono ni delage selama, te magi nai me deli nigainu ebaso, usu egobeo. Awe, te wa walabo bonomai nigibo te usu egobeo.
4Te sia naga nogąbo wiegi yai yaibao. Te isigo te wain ni deli te si dali badu delama, te aga tomo badu dwasianu isi dali da, teda dego mu te nai me deli nigibaso usu yaibawe?
5Te isigo disąbadi, te ni wain dwai elaluali. Te isigo dabo si da, te ni dwai mu pedelai dao,” wali.
6“Tialima, ena God Genuai Bidi, eno tama po obao. Te wain ni da, te gasa buside elalubo ni dabe wiegi yai tiwai elalubeo. Tama tialima, eno aga te isi sabo homu naga elama, sa muai. Tama eno e tobage deli tigi poai tiwai kolesaga te Jerusalem taun we bidi augwaliba yai dao.
7Eno augwaliba boi bidi elama, dwai dene mawaibao. Mu tama, te hasia siago augwali ulusiąwani, tiali goli megi gasa isi dabogo te augwali mu ulaibao. Te eno augwaliba dwai dene mena silama da, tialima nage dali, te Israel nage dali bidibo bage, te dagego te tiwai bugagia koneaibao, ena digi ena Genuai Bidi dao.
8Te Jerusalem dabe augwaligo enaba haliga mu mubeo, tibaso eno augwaligo tǫ te olo pesage tiwai pedalumainu yaibao. Ena God Genuai Bidi, eno te po wai dao,” wali.