Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔn dɑm mu Esekiɛli nɛnuɑ mɑ mu win bwɛ̃rɑ suɑ mu kɑ dɑ wɔwɑ gɑɑn suunu sɔɔ. Wɔwɑ ye sɔɔ, kukunɑ nu yibɑ.
2Mɑ dɑm mɛ, mu derɑ u sĩɑ kuku nin suunu sɔɔ. U deemɑ nu dɑbi wɔwɑ ye sɔɔ, mɑ nu gbere woko woko.
3Mɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ, tɔnun bii, kuku ni, nu koo kpĩ nu wɑ̃ɑru wɑ? Mɑ u wisɑ u nɛɛ, wunɑ ɑ yɛ̃ mɛ, Yinni.
4Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ gɑri geruo kuku gbebu nin sɔ̃ ɑ nu sɔ̃ ɑ nɛɛ, nu nɛ, Yinni Gusunɔn gɑri swɑɑ dɑkio nu nɔ.
5Nɑ nɛɛ, kon nu hunde kpɑɑ wɛ̃ kpɑ nu mɑɑ se nu n wɑ̃ɑ.
6Kon nu sĩi kpɑɑnu wɛ̃ kpɑ n de nu wɑsi kpɑrɑ. Kon nu hunde kpɑɑ wɛ̃ kpɑ nu se nu n wɑ̃ɑ. Sɑɑ yerɑ bɑ koo giɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.
7Mɑ Esekiɛli u gɑri yi geruɑ nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ. Sɑnɑm mɛ u gɑri yi mɔ̀, yerɑ u dɑmu gɑgu kɑ yĩiribu gɑbu nuɑ mɑ kuku ni, nu susinɑ.
8Yerɑ u wɑ nu sĩinu kuɑ mɑ nu wɑsi kpɑrɑ, ɑdɑmɑ nu ǹ ginɑ hunde mɔ.
9Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ, tɔnun bii, ɑ gɑri geruo ɑ hunde sɔ̃ ɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ geruɑ. Nɑ nɛɛ, hunde yu nɑ sɑɑ hɑnduniɑn goonu nnɛn di kpɑ yu goo ni wom wure kpɑ nu se nu n wɑ̃ɑ.
10Mɑ u gɑri geruɑ nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ. Mɑ hunde yɑ nɑ ni sɔɔ, nu wɑ̃ɑru wɑ mɑ nu seewɑ nu yɔ̃rɑ. Nu dɑbi nge tɑbu kowobu.
11Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ, tɔnun bii, kuku ni, nu sɑ̃ɑwɑ Isirelibɑ. Wee bɑ mɔ̀, ben kukunu nu gberɑ. Ben yĩiyɔbu bu doonɑ mɑ bɑ kɔ̃ɔrɑ.
12Yen sɔ̃ tɛ̃, ɑ bu sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wee kon be, nɛn tɔmbun sikɑ wukiɑ kpɑ n bu yɑrɑ min di n kɑ bu wurɑmɑ ben temɔ.
13Nɑ̀ n bu kuɑ mɛ, bɑ koo giɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ.
14Kon bu nɛn Hunde dokeɑ kpɑ bu wɑ bɑ n wɑ̃ɑ. Kon de bu wurɑ bu sinɑ ben temɔ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ koo giɑ mɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ gɑri geruɑ nɑ mɑɑ yi kuɑ.
15Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ,
16wunɛ tɔnun bii, ɑ dɑ̃ɑ kukuru gɑru suo kpɑ ɑ Yudɑbɑn bɑndun yĩsiru yore ten wɔllɔ. Kpɑ ɑ mɑɑ dɑ̃ɑ kukuru gɑru suɑ ɑ Isirelibɑn bɑndun yĩsiru yore ten wɔllɔ.
17Kpɑ ɑ dɑ̃ɑ kukunu yiru ye swɛɛnɑ nu ko nge dɑ̃ɑ kuku teeru wunɛn nɔmɑ sɔɔ.
18Sɑnɑm mɛ tɔmbɑ koo nun bikiɑ bu nɛɛ, ɑ ǹ kɑɑ sun dɑ̃ɑ yen tubusiɑnu sɔ̃?

19Sɑɑ ye sɔɔrɑ kɑɑ bu wisi ɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ geruɑ. Nɑ nɛɛ, kon Isirelibɑn bɑndun dɑ̃ɑ kuku te suɑ kpɑ n tu swɛɛnɑ kɑ Yudɑbɑn bɑndugiru nu ko dɑ̃ɑ kuku teeru nɛn nɔmɑɔ.
20Dɑ̃ɑ kuku ni, nu ko n wɑ̃ɑwɑ wunɛn nɔmɑɔ bɑ n wɑɑmɔ.
21A mɑɑ bu sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wee, kon Isirelibɑ mɛnnɑmɑ beri berikɑn di mi bɑ yɑrinɛ bwesenu sɔɔ, kpɑ n de bu wurɑmɑ ben temɔ.
22Bɑ koo ko bwese teeru sere kɑ be bɑ wɑ̃ɑ guunɔ kpɑ bɑ n sunɔ turo mɔ. Bɑ ǹ ko n mɑɑ sɑ̃ɑ bwesenu yiru. Bɑ ǹ ko n mɑɑ sinɑmbu yiru mɔ.
23Bɑ ǹ mɑɑ tii disi dokemɔ ben bũu sɑ̃ɑnun sɔ̃ kɑ ben torɑnun sɔ̃. Kon bu yɑrɑmɑwɑ mi bɑ wɑ̃ɑ bɑ kɑ torɑ kpuron di. Kon bu dɛɛrɑsiɑwɑ mɑm mɑm. Bɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nɛn tɔmbu kpɑ nɑ n mɑɑ sɑ̃ɑ ben Yinni.
24Dɑfidi nɛn sɔm kowon bibun bweseru sɔɔrɑ bɑ koo sunɔ wɑ. Kpɑro turowɑ bɑ ko n mɔ. Bɑ koo nɛn woodɑbɑ mɛm nɔɔwɑ kpɑ bu kɑ ye sɔmburu ko.
25Bɑ koo wure bɑ n wɑ̃ɑ tem mɛ sɔɔ mɛ nɑ nɛn sɔm kowo Yɑkɔbu wɛ̃. Miyɑ ben bɑɑbɑbɑ bɑ sinɑ. Ben tii bɑ koo mɑɑ sinɑ mi sere kɑ ben bibun bibɔ kɑ bɑɑdommɑɔ. Dɑfidin bibun bweserɑ tɑ ko n bɑndu dii mi sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
26Kon kɑ bu ɑrukɑwɑni bɔri yɛndugiɑ bɔke ye yɑ ko n wɑ̃ɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Kon de bu sinɑ tem mi, kpɑ bu dɑbiɑ. Kpɑ n nɛn sɑ̃ɑ yeru girɑ ben suunu sɔɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
27Nɛn wɑ̃ɑ yeru tɑ ko n wɑ̃ɑwɑ ben suunu sɔɔ. Bɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nɛn tɔmbu kpɑ nɑ n sɑ̃ɑ ben Yinni.
28Nɛn sɑ̃ɑ yeru tɑ̀ n wɑ̃ɑ ben suunu sɔɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ, sɑɑ ye sɔɔrɑ bwesenu nu koo giɑ mɑ nɛnɑ nɑ sɑ̃ɑ Yinni Gusunɔ wi u Isirelibɑ gɔsɑ nɛnɛm.