Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1U mɑɑ nɛɛ, tɔnun bii, ɑ tire teni temwɔ kpɑ ɑ dɑ ɑ kɑ Isirelibɑ gɑri ko.
2Ye u nɔɔ wukiɑ, yerɑ Gusunɔ u tire te kpɛ̃ɛ mi, u derɑ u tu temɑ.
3Mɑ u nɛɛ, tɔnun bii, ɑ wunɛn nukuru yibio kpɑ ɑ wunɛn wɑsi diisiɑ kɑ tire te nɑ nun wɛ̃ mi. Ye u tire te temɑ, mɑ tɑ nùn dore nge tim.
4Yerɑ u mɑɑ nɛɛ, Esekiɛli, ɑ seewo ɑ dɑ Isirelibɑn mi kpɑ ɑ bu nɛn gɑri sɔ̃.
5N ǹ mɔ nɑ nun gɔriɔ bwese tuku dɑbinun mi, nìn bɑrum mu nɔɔbu sɛ̃, ɑ ǹ mɑɑ kpɛ̃ ɑ ben gɑri tubu. Adɑmɑ Isirelibɑn miyɑ nɑ nun gɔriɔ. Nɑ̀ n dɑɑ nun gɔrɑ bwese tuku nin mi, nu koo nun swɑɑ dɑki,
7ɑdɑmɑ wee, Isirelibɑ bɑ ǹ nun swɑɑ dɑkimɔ. Domi bɑ ǹ kĩ bu nɛn gere nɔ yèn sɔ̃ be kpuro bɑ swɑɑ tɑu mɑ ben gɔ̃ru gɑ bɔɔbu.
8Yen sɔ̃, kon mɑɑ wunɛn tii bɔbiɑsiɑ kpɑ ɑ swɑɑ tɑɑyɑ nge be,
9ɑ n gɔ̃ru bɔ nge kperu. A ku bɛrum ko ben swɑɑ tɑɑ bin sɔ̃. Domi bɑ sɑ̃ɑwɑ bwese te tɑ ku rɑ mɛm nɔ.
10Mɑ u mɑɑ kpɑm nɛɛ, Esekiɛli, ɑ swɑɑ dɑkio ɑ nɔ kpɑ ɑ gɑri yi kon nun sɔ̃ nɛnɛ wunɛn gɔ̃ruɔ.
11Yen biru, kpɑ ɑ dɑ ɑ wunɛn mɛro bisibu deemɑ mi bɑ yoru dimɔ. Bɑ nun swɑɑ dɑki? Bɑ ǹ nun swɑɑ dɑki? A gesi bu sɔ̃ɔwɔ mɑ nɛnɑ nɑ kɑ bu gɑri mɔ̀.
12Yerɑ Gusunɔn Hunde u Esekiɛli suɑ mɑ u nɔɔgiru nuɑ win biruɔ tɑ gerumɔ kɑ dɑm tɑ mɔ̀, bu Yinni Gusunɔ siɑro mi u wɑ̃ɑ u win yiiko bɑkɑ sɔ̃ɔsimɔ.
13Mɑ u hunde koni ben kɑsɑn wɔkinu nɔɔmɔ yɑ soonɑmɔ kɑ sere mɑɑ ben uruubɑn wɔkinu. Wɔki ni, nu kpɛ̃ɑ n bɑndɑ.
14Gusunɔn Hunde wi u nùn suɑ mi, u kɑ nùn doonɑ, mɑ win dɑm nùn nɛnuɑ. Mɑ Esekiɛlin mɔru seewɑ u burisinɑ.
15U turɑ Tɛli Abibuɔ, Kebɑrin dɑɑrun bɔkuɔ mi yoo be, bɑ wɑ̃ɑ. Mɑ u sinɑ kɑ biti bɑkɑ ben suunu sɔɔ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru.
16Sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru yen biru, Yinni Gusunɔ u Esekiɛli sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
17wunɛ tɔnun bii, kon de ɑ Isirelibɑ nɔni doke. Kɑɑ n dɑ nɛn gɑri swɑɑ dɑki kpɑ ɑ kɑ bu kirɔ ko.
18Nɛ, Yinni Gusunɔ, nɑ̀ n tɛ̃ nɛɛ, tɔn kɔ̃so goo u koo gbi, mɑ ɑ ǹ nùn kirɔ kue u win dɑɑ kɔ̃sɑ ye deri u kɑ win wɑ̃ɑru wɔrɑ, tɔn kɔ̃so wi, u koo gbiwɑ win dɑɑ yen sɔ̃. Wunɑ kon mɑɑ win yɛm bikiɑ.
19Adɑmɑ ɑ̀ n nùn kirɔ kuɑ, mɑ u ǹ win dɑɑ kɔ̃sɑ ye deri, u koo gbiwɑ win dɑɑ kɔ̃sɑ yen sɔ̃ kpɑ wunɛ ɑ wunɛn wɑ̃ɑru wɔrɑ.

20Gemgii ù n gem deri u kɔ̃sɑ kuɑ mɑ ɑ ǹ nùn kirɔ kue, mɑ nɑ nùn yinɑ bɛriɑ, u koo gbiwɑ kɔ̃sɑ yen sɔ̃. Nɑ ǹ win yellun dɑɑ geɑ gɑrisimɔ, ɑdɑmɑ wunɑ kon win yɛm bikiɑ.
21À n mɑɑ nùn kirɔ kuɑ u ku kɑ durum ko, mɑ u ǹ durum ye kue, u ǹ gbimɔ. Wunɛn tii ɑ mɑɑ wunɛn wɑ̃ɑru wɔrɑwɑ mi, domi ɑ nùn kirɔ kuɑ.
22Yinni Gusunɔn dɑm mu Esekiɛli yɔɔwɑ mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ seewo ɑ dɑ wɔwɑɔ. Miyɑ kon nun gɑri sɔ̃.
23Mɑ u seewɑ u dɑ wɔwɑ mi. Mɑ u Gusunɔn yiikon girimɑ wɑ nge sɑnɑm mɛ u rɑɑ wɑ̃ɑ Kebɑrin dɑɑrun bɔku mi. Mɑ u yiirɑ kɑ dɑm u siriru tem girɑri.
24Yerɑ Gusunɔn Hunde u mɑɑ nùn yɔɔwɑ. Mɑ u nùn seeyɑ u yɔ̃rɑsiɑ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ, ɑ doo ɑ tii kɛnusi wunɛn dirɔ.
25Mɛyɑ bɑ koo nun bɔke kpɑ ɑ kpɑnɑ ɑ yɑri tɔɔwɔ, tɔmbu bu nun wɑ.
26Kon de wunɛn yɑrɑ yu wunɛn dɑro mɑni kpɑ ɑ kpɑnɑ ɑ gɑri ko. Mɛyɑ ɑ ǹ kɑɑ kpĩ ɑ mɑɑ bu gerusi be, be bɑ ku rɑ mɛm nɔ mi.
27Adɑmɑ nɑ̀ n kɑ nun gɑri kuɑ, kon wunɛn nɔɔ wukiɑ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ kɑɑ tɔn be sɔ̃ ɑ nɛɛ, ɑmɛniwɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ geruɑ. Adɑmɑ ben gɑbɑ bɑ koo nun swɑɑ dɑki, gɑbɑ kun mɑɑ nun swɑɑ dɑkimɔ. Domi bɑ sɑ̃ɑwɑ bwese te tɑ ku rɑ mɛm nɔ.