Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wunɛ Esekiɛli tɔnun bii, ɑ biriki suo kpɑ ɑ ye doke wunɛn wuswɑɑɔ ɑ Yerusɑlɛmun weenɑsiɑ ko kɑ yorɑ biriki yen wɔllɔ.
2A ye koowo nge wuu ge bɑ tɑrusi, ɑ kuku yenu doke kpɑ ɑ gungunu bɑni ɑ sɑnsɑni girɑ kpɑ ɑ tɑbu sinɑmbu yi yi ɑ kɑ sikerenɑ.
3A sii si su yɑsu suo kpɑ ɑ su doke wunɛ kɑ gɑnɑn bɑɑ sɔɔ, kpɑ ɑ su wuswɑɑ kisi. Bɑ koo gu tɑrusi, wunɛn tii kɑɑ n gu yɔ̃re, kpɑ ye kpuro yɑ n sɑ̃ɑ yĩreru Isirelibɑn sɔ̃.
4Yen biru kpɑ ɑ kpunɑ kɑ wunɛn yɛ̃si nɔm dwɑrugiɑ kpɑ ɑ n Isirelibɑn torɑnu sɔɔwɑ sere tɔ̃ɔ te kɑɑ se.
5Tɔ̃ɔ nin geeru tɑ kon sɑ̃ɑwɑ wɔ̃ɔ sin geeru, sì sɔɔ Isirelibɑ bɑ mɑn torɑri. Nu sɑ̃ɑwɑ sɔ̃ɔ goobɑ wunɔbu kɑ wɛnɛ kɑ wɔkuru (390). Tɔ̃ɔ ni kpuro sɔɔrɑ kɑɑ n ben torɑ ni sɔɔwɑ.
6Yen biru kpɑ ɑ gɔsiɑ ɑ kɑ wunɛn yɛ̃si nɔm geugiɑ kpunɑ sɔ̃ɔ weeru kpɑ ɑ wɑhɑlɑ ko Yudɑbɑn torɑnun sɔ̃. Sɔ̃ɔ teeru tɑ ko n sɑ̃ɑwɑ wɔ̃ɔ tiɑ.
7Kpɑ ɑ wunɛn wuswɑɑ kisi Yerusɑlɛmu giɑ ye bɑ tɑrusi, kpɑ ɑ ye gɑ̃seru kpɑre kpɑ ɑ yen gɑri gere.
8Mɛyɑ nɛ, Yinni Gusunɔ kon kɑ nun wɛ̃ɛ bɔke kpɑ ɑ ku rɑ sĩirɑ. Mɛyɑ kɑɑ n kpĩ kɑ yɛ̃si tiɑ ye, sere tɔ̃ɔ te nɑ nun burɑ mi, tu kɑ yibu.
9Kpɑ ɑ ɑlikɑmɑ kɑ swii kɑ gbɛɛ kɑ dɑ̃si kɑ dobi suɑ ɑ ye mɛnnɑ gbɛ̃ɛ teeru sɔɔ ɑ burinɑ ɑ kɑ pɛ̃ɛ ko. Yerɑ kɑɑ n dɑ di sere sɔ̃ɔ goobɑ wunɔbu kɑ wɛnɛ kɑ wɔku te, tu kɑ yibu, kpɑ ɑ n kpĩ kɑ yɛ̃si tiɑ ye.
10Pɛ̃ɛ kure piibuwɑ kɑɑ n dɑ di nge gɑrɑmu goobun (200) sɑkɑ sɔ̃ɔ teeru. Nge mɛyɑ kɑɑ n dimɔ mi sere tɔ̃ɔ te, tu kɑ yibu.
11Mɛyɑ nim mɛ kɑɑ mɑɑ nɔ mu ko n sɑkɑ mɔwɑ, ditiri tiɑn sɑkɑwɑ kɑɑ n dɑ nɔ sɔ̃ɔ teeru.
12Tɔmbun bii gbebusɑ kɑɑ kɑ pɛ̃ɛ wɔ̃. Kɑɑ n dɑ ye wɔ̃wɑ ben nɔni biru.
13Nge mɛyɑ Isirelibɑ bɑ ko n dɑ ben dĩɑnu di kɑ disi tɔn tukobun suunu sɔɔ mi kon bu yɑrinɑsiɑ.
14Esekiɛli u Yinni Gusunɔ wisɑ u nɛɛ, nɑ tii nɛnuɑ disi kpuron di. Nɑ ǹ yɑɑ goru gɑru diire sɑɑ nɛn piiburun di. Nɑ ǹ mɑɑ yɑɑ disigiɑ gɑɑ tende.
15Yinni Gusunɔ u wisɑ u nɛɛ, ɑ nɑɑ bisu suo ɑ kɑ wunɛn doo ko kpɑ ɑ tɔmbun bisu deri.
16Kon dĩɑnu fiiko ye yɑ tie Yerusɑlɛmuɔ kpeesiɑ kpɑ bu bu dĩɑnu kɑ nim sɑkɑ kuɑ kpɑ bu di bu nɔ kɑ nuku sɑnkirɑnu kɑ wururɑbu.
17Nge mɛyɑ bɑ koo dĩɑnu kɑ nim biɑ kpɑ bɑ n nuki sɑnkire be kpuro. Bɑ koo woorɑwɑ ben torɑnun sɔ̃.