Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirelibɑn yorun wɔ̃ɔ wɔkurɑ tiɑsen suru itɑsen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ,
2tɔnun bii, ɑ Egibitin sunɔ kɑ win tɔn dɑbi dɑbi te sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wɑrɑ kɑ nùn weenɛ win kpɑ̃ɑru sɔɔ.
3Wee u sɑ̃ɑwɑ nge Libɑnin dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru. Yen kɑ̃ɑsi yi wɑ̃ mɑ yen wurusu kubenu sɑ̃ɑ. Mɑ yɑ gunu yɑ guru winu girɑri.
4Gurɑ yɑ ye kpɛ̃ɑsiɑ. Nim mɛ mu duɑ tem sɔɔ mu derɑ yɑ guniɑ. Nim mɛ kpuro mu kokumɔwɑ mi yen gbini yi wɑ̃ɑ. Min diyɑ mu kokumɔ mu dɑɑmɔ dɑ̃ɑ ni nu tien mi.
5Yen sɔ̃nɑ yɑ kpɛ̃ɑ yɑ dɑ̃nu kpuro gunum kerɑ. Yen kɑ̃ɑsi yi dɑbiɑ mɑ yi tɛriɑ. Domi yɑ nim wɑɑmɔ too.
6Gunɔsu nɑ su sin sokunu kuɑ yen kɑ̃ɑsiɔ. Mɑ gbeeku yɛɛ nɑ yi mɑrurɑmɔ yen kɔkɔrɔ. Mɑ bwese dɑbirɑ nɑ tɑ sɔ̃ yen sɑɑrɔ.
7Yɑ sɑ̃ɑwɑ dɑ̃ɑ burɑru mɑ yɑ gunu yɑ kɑ̃ɑsi dɛ̃u. Domi yen nuwi yi duɑwɑ sere tem sɔɔwɔ mi nim mu kpɑ̃.
8Bɑɑ nɛ, Gusunɔn dɑ̃ɑ gbɑɑ te bɑ mɔ̀ Edɛni sɔɔ, sɛduru gɑɑ sɑri ye yɑ kɑ ye weenɛ. Mɛyɑ dɑ̃ɑ ye bɑ mɑɑ mɔ̀ sipɛrɛ yen gɑɑ sɑri ye yɑ kɑ̃ɑsi burɛ mɔ nge ye. Dɑ̃ɑ wuru bɑkɑsu gɑsu mɑɑ sɑri si su kɑ yegisu weenɛ. Dɑ̃ru gɑru sɑri te tɑ kɑ ye burɑm nɛ.
9Kɑ̃ɑsi burɛyɑ nɑ ye wɛ̃ sere dɑ̃ɑ ni nu wɑ̃ɑ nɛ, Gusunɔn dɑ̃ɑ gbɑɑ te bɑ mɔ̀ Edɛniɔ nu nisinu seewɑ.
10Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ geruɑ. Nɑ nɛɛ, sɛduru ye, yɑ kpɛ̃ɑ yɑ guru winu girɑri. Mɑ yɑ tii suɑ.
11Yen sɔ̃nɑ kon ye girɑ kpɑ n ye sinɑ boko wi u sinɑmbu kpuro dɑm kere nɔmu bɛriɑ kpɑ u ye kuɑ nge mɛ yen torɑrɑ nɛ.
12Tɔn tuko be bɑ nuku kɔ̃suru bo bɑ koo ye kĩi bu surɑ bu kɔ̃. Kpɑ yen kɑ̃ɑsi yi wɔri guunu kɑ wɔwi sɔɔ kpɑ yi bɔɔkirɑ tem mɛ kpuron wɔwi sɔɔ. Kpɑ tɔn be bɑ rɑɑ wɑ̃ɑ yen sɑɑrɔ bu yɑrinɑ bu ye deri.
13Yen bĩirun wɔllɔwɑ gunɔsu su koo nɑ su sinɑ. Kpɑ gbeeku yɛɛ yi yin wɑ̃ɑ yeru ko yen kɔkɔrɔ.
14Yeni yɑ koo koorɑwɑ kpɑ dɑ̃ɑ ni nu nim wɑɑmɔ nu ku rɑɑ kɑ guniɑ nu guru winu girɑri nu sere tii suɑ nin gunum sɔ̃. Domi dɑ̃nu kɑ tɔmbu kpuro bɑ koo gbiwɑ bu dɑ bu gɔribu deemɑ.
15Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ gerumɔ. Nɑ nɛɛ, dɔmɑ te sɛduru ye, yɑ koo du gɔribun wɑ̃ɑ yerɔ, kon de tɑkɑ koorɑ ye yɑ wɑ̃ɑ yɑm mi kpuro yu gɔɔ wooru sinɑ. Kon nim yɔ̃rɑsiɑ yen sɔ̃, kpɑ n de dɑɑnu nu kokubu yɔ̃rɑ. Kon mɑɑ de yɑm mu tĩrɑ Libɑniɔ, kpɑ n dɑ̃nu gberɑsiɑ yɑkɑsɔ.
16Sɑnɑm mɛ kon de sɛduru ye, yu wɔrumɑ yu dɑ gɔriɔ kɑ tɔn be bɑ dɔɔ mi sɑnnu, be bɑ koo yen wɔrumɑɑn dɑmu nɔ bɑ koo diiri bɛrum sɔ̃. Gbɑɑ te bɑ mɔ̀ Edɛnin dɑ̃ɑ ni nu burɑm bo kɑ ni nu geɑ sɑ̃ɑ ni kpuro ni nu gesi nim wɑɑmɔ Libɑniɔ nu ko n nuku dobu mɔwɑ sere tem sɔɔwɔ.
17Nin tii nu koo sɑrɑ nu dɑ gɔribun wɑ̃ɑ yerɔ nu bu deemɑ be bɑ go kɑ tɑkobi. Bɑ rɑɑ sɑ̃ɑwɑ yen dɑm mɑ bɑ wɑ̃ɑ yen sɑɑrɔ tɔmbun suunu sɔɔ.
18Edɛnin gbɑɑ te sɔɔ, dɑ̃ɑ gɑɑ kun kɑ Egibitin sinɑ boko nɛ burɑm sɔɔ kɑ kpɑ̃ɑru sɔɔ. Kɑ mɛ, bɑ koo nùn surewɑ gɔribun wɑ̃ɑ yerɔ tem sɔɔ sɔɔwɔ kɑ dɑ̃ɑ ni nu wɑ̃ɑ Edɛni mi sɑnnu kpɑ u n kpĩ kɑ be bɑ go tɑbu sɔɔ kɑ tɑkobi, be bɑ ǹ Gusunɔ yɛ̃n suunu sɔɔ. Yeniwɑ yɑ koo Egibitin sinɑ boko kɑ win tɔn dɑbi te kpuro deemɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni kpuro geruɑ.