Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yen biru Esekiɛli u Yinni Gusunɔn nɔɔ nuɑ. U nɛɛ, i susimɑ bɛɛ be i ko i Yerusɑlɛmugibu sɛɛyɑsiɑ. Bɑɑwure u n win tɑbu yɑ̃nu nɛni ni u koo kɑ bu kɑm koosiɑ.
2Yerɑ u wɑ wee tɔmbu nɔɔbɑ tiɑ bɑ yɑrimɑ sɑɑ sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔ ge gɑ wɑ̃ɑ gungunu wɔllu giɑn di, sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geuɔ. Mɑ ben bɑɑwure u win tɑbu yɑ̃nu nɛni ni u koo kɑ tɔmbu kɑm koosiɑ. Mɑ ben suunu sɔɔ goo u wɑ̃ɑ u yɑ̃ku kowon yɑberu doke bɑ gɑ̃ɑnu sɔre win kpɑkɑ sɔɔ nì sɔɔ u koo yore. Yerɑ u nɑ u yɔ̃rɑ yɑ̃ku yerun bɔkuɔ te bɑ kuɑ kɑ sii gɑndu.
3Mɑ Gusunɔn yiiko ye yɑ rɑɑ wɑ̃ɑ wɔllun kɔ̃sobun weenɑsibu sɔɔ, yɑ seewɑ yɑ dɑ sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔ giɑ. Mɑ Yinni Gusunɔ u durɔ wi sokɑ wi u yɑ̃ku kowon yɑ̃nu doke mi, kɑ gɑ̃ɑ nì sɔɔ u koo yore.
4U nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ doo wuu suunu sɔɔ ɑ tɔmbu yĩreru koosi sirikɑnɑɔ be bɑ weeweenu mɔ̀ kɔ̃sɑ ye tɔmbɑ mɔ̀ Yerusɑlɛmuɔn sɔ̃.
5Mɑ Esekiɛli u nuɑ durɔ wi, u be bɑ tie sɔ̃ɔmɔ u mɔ̀, i durɔ wi swĩiyɔ wuu ge sɔɔ kpɑ i tɔmbu so i go. I ku bu mɛɛri kɑ wɔnwɔndu. I ku tii nɛnɛ.
6I bu goowo mɑm mɑm tɔkɔnu kɑ ɑluwɑɑsibɑ kɑ wɔndiɑbɑ kɑ tɔn kurɔbu kɑ bibu. Adɑmɑ i ku be bɑ yĩreru koosi mi bɑbɑ. I toruo sɑɑ nɛn sɑ̃ɑ yerun di. Mɑ bɑ toruɑ kɑ Isirelibɑn guro gurobu be bɑ wɑ̃ɑ dii ten kɔnnɔwɔ.
7U nɛɛ, i sɑ̃ɑ yee te disi dokeo i ten yɑɑri tɔn gonu yibie. Yen biru kpɑ i dɑ tɔɔwɔ i tɔmbu go. Mɑ bɑ yɑrɑ tɔɔwɔ bɑ tɔmbu sɛ̃sukɑ bɑ go.
8Sɑnɑm mɛ tɔmbɑ tɔn be goomɔ, Esekiɛli u yɔ̃ mi. Yerɑ u yiirɑ u siriru tem girɑri, u nɔɔgiru suɑ wɔllɔ u nɛɛ, Yinni Gusunɔ kɑɑ Isireli be bɑ tie kpuro gowɑ wunɛn mɔru yen sɔ̃?
9Yinni Gusunɔ u nɛɛ, be Isirelibɑ kɑ Yudɑbɑn torɑnɑ nu kpɛ̃ɑ. Wee ben tem mɛ sɔɔ, tɔn goberɑ tɑ wɑ̃ɑ, gem sɑri. Domi bɑ mɔ̀, nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ben tem deri. Nɑ ǹ mɑɑ wɑɑmɔ ye bɑ mɔ̀.
10Yen sɔ̃nɑ nɛn tii nɑ̀ n bu sɛɛyɑsiɑmɔ, nɑ ǹ bu mɛɛrimɔ kɑ wɔnwɔndu. Nɑ ǹ mɑɑ tii nɛnumɔ. Kon bu ben dɑɑ kɔsiewɑ ye bɑ kuɑ.
11Durɔ wi u yɑ̃ku kowon yɑ̃nu doke mi, u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee, nɑ kuɑ kpuro ye ɑ mɑn sɔ̃ɔwɑ.