Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Esekiɛli u mɛɛrɑ wɔllun kɔ̃sobun weenɑsii ben wɔllɔ. Mɑ u kpee gobigiru wɑ tɑ kɑ sinɑ kitɑru weenɛ.
2Mɑ Gusunɔ u durɔ wi u yɑ̃ku kowon yɑ̃nu doke mi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ duo uruu ben bɑɑ sɔɔ, be bɑ wɑ̃ɑ wɔllun kɔ̃so ben temɔ. Kpɑ ɑ dɔ̃ɔ gɛ̃ɛ gure wunɛn nɔmɑɔ wɔllun kɔ̃so ben suunu sɔɔn di kpɑ ɑ dɑ ɑ dɔ̃ɔ gɛ̃ɛ yi wisi wuu ge sɔɔ. Yerɑ Esekiɛli u wɑ durɔ wi, u dɑ u dɔ̃ɔ gɛ̃ɛ yi suɑ.
3Sɑnɑm mɛ u turɑ sɑ̃ɑ yee ten mi, wɔllun kɔ̃so be, bɑ yɔ̃ ten nɔm geu giɑ. Mɑ guru wiru tɑ dii te yibɑ.
4Mɑ Yinni Gusunɔn yiikon girimɑ yɑ seewɑ wɔllun kɔ̃so ben wɔllun di yɑ dɑ sɑ̃ɑ yee ten kɔnnɔwɔ. Mɑ sɑ̃ɑ yee te, tɑ wiisu yibɑ. Yerɑ Yinni Gusunɔn yiikon girimɑn yɑm bururɑm sɔ̃ɔsirɑ sere kɑ ten yɑɑrɑɔ.
5Mɑ wɔllun kɔ̃sobun kɑsenun wɔkinu nu nɔɔrɑ sere sɑ̃ɑ yee ten yɑɑrɑɔ. Mɑ n sɑ̃ɑre nge Gusunɔ Dɑm kpurogiin nɔɔwɑ gɑ gɑri mɔ̀.
6Yerɑ Yinni Gusunɔ u wi u yɑ̃ku kowon yɑ̃nu sebuɑ mi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ doo ɑ dɔ̃ɔ suɑ uruu be sɔɔ, wɔllun kɔ̃so ben bɑɑ sɔɔ. Mɑ durɔ wi, u dɑ uruu ben bɔkuɔ.
7Mɑ kɔ̃so ben turo u nɔmɑ dɛmiɛ dɔ̃ɔ giɑ, wi u wɑ̃ɑ ben suunu sɔɔ. Mɑ u kɑ ye dɔ̃ɔ gurɑ u durɔ wi wɛ̃. Mɑ durɔ wi, u kɑ doonɑ.
8Mɑ n sɑ̃ɑre tɔnun nɔmɑ yɑrimɑ sɑɑ kɔ̃so ben kɑsɑn tem di.
9Mɑ Esekiɛli u mɑɑ uruu nnɛ wɑ, yen bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ wɔllun kɔ̃so ben turon bɔkuɔ. Uruu yen bɑɑyere yɑ bɑllimɔwɑ nge kpee gobigiru.
10Ye kpuro yɑ weenɛwɑ mɑ n sɑ̃ɑre tiɑ wɑ̃ɑ tiɑn sɔɔwɔ.
11Yɑ koo kpĩ yu sĩ beri nnɛ kpuro yɑ kun tii sĩiyɛ. Mɑ yɑ dɔɔ mì giɑ wɔllun kɔ̃sobun wirɑ wɑ̃ɑ.
12Kɔ̃so ben wɑsi kɑ biru kɑ nɔmɑ kɑ kɑsenu, ye kpuro yɑ nɔni mɔwɑ. Nge mɛyɑ mɑɑ uruu nnɛ ye kpuro yɑ mɔ.
13Mɑ Esekiɛli u nuɑ bɑ uruu be sokumɔ woo gunɑ.
14Wuswɑɑ nnɛwɑ wɔllun kɔ̃so ben bɑɑwure u mɔ. Wuswɑɑ gbiikɑɑ yɑ kɑ Gusunɔn gɔrɑdogiɑ weenɛ. Yiruse yɑ kɑ tɔnugiɑ weenɛ. Itɑse yɑ kɑ gbee sunɔgiɑ weenɛ. Nnɛse mɑɑ yɑ kɑ gunɔ bɑkerugiɑ weenɛ.
15Mɑ wɔllun kɔ̃so be, bɑ yɔ̃ɔwɑ wɔllɔ. Bɑ sɑ̃ɑre nge hunde koni ye u wɑ Kebɑrin dɑɑrun bɔkuɔ.
16Bɑ̀ n swɑɑ wɔri, uruu be, bɑ rɑ n mɑɑ swɑɑ wɔriwɑ. Bɑ̀ n seewɑ bu kɑ yɔ̃, uruu be, bɑ ku rɑ bu deri.
17Bɑ̀ n yɔ̃rɑ, uruu ben tii bɑ rɑ yɔ̃rewɑ. Bɑ̀ n yɔ̃ɔwɑ bɑ rɑ kɑ bu yɔ̃wɑ. Domi hunde koni beyɑ, bɑ uruu be gɑwe.
18Yerɑ Yinni Gusunɔn yiikon girimɑ yɑ doonɑ dii kɔnnɔ gen min di mɑ yɑ nɑ yɑ sinɑ wɔllun kɔ̃so be sɔɔ.

19Yerɑ Esekiɛli u wɑ kɔ̃so be, bɑ ben kɑsi dɛriɑ bɑ seewɑ bɑ yɔ̃ɔwɑ kɑ uruu be. Mɑ bɑ dɑ bɑ yɔ̃rɑ sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔwɔ ge gɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ. Mɑ Gusunɔ Isirelibɑn Yinnin yiikon girimɑ yɑ bɑllimɔ ben wɔllɔ.
20Hunde koni ben bweserɑ Gusunɔ u derɑ u rɑɑ wɑ Kebɑriɔ. Mɑ u giɑ mɑ wɔllun kɔ̃sobɑ.
21Ben bɑɑwure u wuswɑɑ nnɛ mɔ kɑ kɑsenu nnɛ. Mɑ bɑ nɔmɑ mɔ nge tɔnugiɑ yɑ wɑ̃ɑ ben kɑsɑn temɔ.
22Ben wuswɛɛ yi, yi kɑ hunde koni ye u wɑ Kebɑriɔ migii weenɛ. Ben bɑɑwure u dɔɔwɑ deedeeru mi u wuswɑɑ kisi.