Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirelibɑn yorun wɔ̃ɔ wɔkurɑ tiɑsen suru itɑsen tɔ̃ɔ ɡbiikiru sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ,
2tɔnun bii, ɑ Eɡibitin sunɔ kɑ win tɔn dɑbi dɑbi te sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, wɑrɑ kɑ nùn weenɛ win kpɑ̃ɑru sɔɔ.
3Wee u sɑ̃ɑwɑ nɡe Libɑnin dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru. Yen kɑ̃ɑsi yi wɑ̃ mɑ yen wurusu kubenu sɑ̃ɑ. Mɑ yɑ ɡunu yɑ ɡuru winu ɡirɑri.
4Gurɑ yɑ ye kpɛ̃ɑsiɑ. Nim mɛ mu duɑ tem sɔɔ mu derɑ yɑ ɡuniɑ. Nim mɛ kpuro mu kokumɔwɑ mi yen ɡbini yi wɑ̃ɑ. Min diyɑ mu kokumɔ mu dɑɑmɔ dɑ̃ɑ ni nu tien mi.
5Yen sɔ̃nɑ yɑ kpɛ̃ɑ yɑ dɑ̃nu kpuro ɡunum kerɑ. Yen kɑ̃ɑsi yi dɑbiɑ mɑ yi tɛriɑ. Domi yɑ nim wɑɑmɔ too.
6Gunɔsu nɑ su sin sokunu kuɑ yen kɑ̃ɑsiɔ. Mɑ ɡbeeku yɛɛ nɑ yi mɑrurɑmɔ yen kɔkɔrɔ. Mɑ bwese dɑbirɑ nɑ tɑ sɔ̃ yen sɑɑrɔ.
7Yɑ sɑ̃ɑwɑ dɑ̃ɑ burɑru mɑ yɑ ɡunu yɑ kɑ̃ɑsi dɛ̃u. Domi yen nuwi yi duɑwɑ sere tem sɔɔwɔ mi nim mu kpɑ̃.
8Bɑɑ nɛ, Gusunɔn dɑ̃ɑ ɡbɑɑ te bɑ mɔ̀ Edɛni sɔɔ, sɛduru ɡɑɑ sɑri ye yɑ kɑ ye weenɛ. Mɛyɑ dɑ̃ɑ ye bɑ mɑɑ mɔ̀ sipɛrɛ yen ɡɑɑ sɑri ye yɑ kɑ̃ɑsi burɛ mɔ nɡe ye. Dɑ̃ɑ wuru bɑkɑsu ɡɑsu mɑɑ sɑri si su kɑ yeɡisu weenɛ. Dɑ̃ru ɡɑru sɑri te tɑ kɑ ye burɑm nɛ.
9Kɑ̃ɑsi burɛyɑ nɑ ye wɛ̃ sere dɑ̃ɑ ni nu wɑ̃ɑ nɛ, Gusunɔn dɑ̃ɑ ɡbɑɑ te bɑ mɔ̀ Edɛniɔ nu nisinu seewɑ.
10Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, sɛduru ye, yɑ kpɛ̃ɑ yɑ ɡuru winu ɡirɑri. Mɑ yɑ tii suɑ.
11Yen sɔ̃nɑ kon ye ɡirɑ kpɑ n ye sinɑ boko wi u sinɑmbu kpuro dɑm kere nɔmu bɛriɑ kpɑ u ye kuɑ nɡe mɛ yen torɑrɑ nɛ.
12Tɔn tuko be bɑ nuku kɔ̃suru bo bɑ koo ye kĩi bu surɑ bu kɔ̃. Kpɑ yen kɑ̃ɑsi yi wɔri ɡuunu kɑ wɔwi sɔɔ kpɑ yi bɔɔkirɑ tem mɛ kpuron wɔwi sɔɔ. Kpɑ tɔn be bɑ rɑɑ wɑ̃ɑ yen sɑɑrɔ bu yɑrinɑ bu ye deri.
13Yen bĩirun wɔllɔwɑ ɡunɔsu su koo nɑ su sinɑ. Kpɑ ɡbeeku yɛɛ yi yin wɑ̃ɑ yeru ko yen kɔkɔrɔ.
14Yeni yɑ koo koorɑwɑ kpɑ dɑ̃ɑ ni nu nim wɑɑmɔ nu ku rɑɑ kɑ ɡuniɑ nu ɡuru winu ɡirɑri nu sere tii suɑ nin ɡunum sɔ̃. Domi dɑ̃nu kɑ tɔmbu kpuro bɑ koo ɡbiwɑ bu dɑ bu ɡɔribu deemɑ.
15Wee ye nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ ɡerumɔ. Nɑ nɛɛ, dɔmɑ te sɛduru ye, yɑ koo du ɡɔribun wɑ̃ɑ yerɔ, kon de tɑkɑ koorɑ ye yɑ wɑ̃ɑ yɑm mi kpuro yu ɡɔɔ wooru sinɑ. Kon nim yɔ̃rɑsiɑ yen sɔ̃, kpɑ n de dɑɑnu nu kokubu yɔ̃rɑ. Kon mɑɑ de yɑm mu tĩrɑ Libɑniɔ, kpɑ n dɑ̃nu ɡberɑsiɑ yɑkɑsɔ.
16Sɑnɑm mɛ kon de sɛduru ye, yu wɔrumɑ yu dɑ ɡɔriɔ kɑ tɔn be bɑ dɔɔ mi sɑnnu, be bɑ koo yen wɔrumɑɑn dɑmu nɔ bɑ koo diiri bɛrum sɔ̃. Gbɑɑ te bɑ mɔ̀ Edɛnin dɑ̃ɑ ni nu burɑm bo kɑ ni nu ɡeɑ sɑ̃ɑ ni kpuro ni nu ɡesi nim wɑɑmɔ Libɑniɔ nu ko n nuku dobu mɔwɑ sere tem sɔɔwɔ.
17Nin tii nu koo sɑrɑ nu dɑ ɡɔribun wɑ̃ɑ yerɔ nu bu deemɑ be bɑ ɡo kɑ tɑkobi. Bɑ rɑɑ sɑ̃ɑwɑ yen dɑm mɑ bɑ wɑ̃ɑ yen sɑɑrɔ tɔmbun suunu sɔɔ.
18Edɛnin ɡbɑɑ te sɔɔ, dɑ̃ɑ ɡɑɑ kun kɑ Eɡibitin sinɑ boko nɛ burɑm sɔɔ kɑ kpɑ̃ɑru sɔɔ. Kɑ mɛ, bɑ koo nùn surewɑ ɡɔribun wɑ̃ɑ yerɔ tem sɔɔ sɔɔwɔ kɑ dɑ̃ɑ ni nu wɑ̃ɑ Edɛni mi sɑnnu kpɑ u n kpĩ kɑ be bɑ ɡo tɑbu sɔɔ kɑ tɑkobi, be bɑ ǹ Gusunɔ yɛ̃n suunu sɔɔ. Yeniwɑ yɑ koo Eɡibitin sinɑ boko kɑ win tɔn dɑbi te kpuro deemɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni kpuro ɡeruɑ.