Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Binaŋ Qâhâc I

Binaŋ Qâhâc I 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ŋic ʒi jaŋe Dawidizi rac warec eocte Kisi ŋokâ‐ticne Saulore erâ quŋkerâ juhame Zikilaga haeo Dawidirao fisimbiŋ. Jaŋe ŋic tâpiri ɋicwânʒâŋ‐jeŋichec Dawidi ʒikao bafickembiŋ jaŋere guruonec.
2Jaŋe tepeŋic erâ tepe motec qâtâcneniŋte mi efefecke jumbieŋ â tacbaŋ‐jeŋicko qânâ râerâ mefârezi â qanazi sâcne qâtâcne jumbieŋ wâc. Jaŋe Benjamiŋ guruonec Saulore soctofafâc.
3Eme micne i Ahieʒezi juwec. Eme ere râpeo Joasi; jahe mâmâc jaha Gibea haeonec ŋic moc ʒâŋene Sema ere ŋokâ jahec. Ehame jahere râpeo ine Aʒamawetare ŋokâ jahec Jeʒiele â Peleti. Erâ Anototi haeonec Beraka â Jehuc.
4Erâ Gibeoŋ haeonec Isimaja; e ŋic 30 jaŋere ŋondeŋko ŋic tai tapirihec juwec erâ ekizia ŋic 30 jaŋere micne juwec. Erâ Gedera haeonec Jeremia â Jahaʒiele â Johanaŋ â Joʒabada.
5Erâ Eluʒai â Jerimoti â Bealia â Semaria â Harufi ŋic Sefatia.
6Erâ Koraŋic Elikana; Isia, Aʒarele, Joezere â Jasobeam.
7Erâ Gedoro haeonec ŋic moc ʒâŋene Jeroham ere ŋokâ jahec Joele â Ʒebadia.
8Eme Dawidi e mâreŋ burocnao ficsanaŋko juhame Gade guru jaŋeraonec ŋic kecʒiŋuczi erao ʒuhuckembiŋ: Maro â sându bajuhuc ʒika qaqa saric, erâ ʒâŋe mai‐jeŋic i laioŋ jaŋere ʒâŋe mai tinac â gagasac‐jeŋic i qerazi tikio gasackeekac iŋucne. Ʒâŋe‐jeŋic ine ʒiŋuc:
9Micne Eʒere, eme ere juwicnao Obadia, eme ere juwicnao Eliaba.
10Ehame ere juwicnao Misimana, eme ere juwicnao Jeremia.
11Eme ere juwicnao Atai, eme ere juwicnao Eliele.
12Ehame ere juwicnao Johanaŋ, eme ere juwicnao Eliʒabada â ere juwicnao Jeremia
13â ere juwicnao ine Makebanai.
14Gadeŋic i jaŋe hâcne momori jaŋere micne. Eme tâpiri‐jeŋic boc mi fowec jaŋe momori ŋic 100 micne bajareniŋte mukicne â tâpiri ɋicwânʒâŋ‐jeŋichec jaŋe ine ŋic 1 tauseŋ jaŋere micne bapa.
15Ŋic i jaŋe hâcne fuŋfuŋke mosa ira Jordaŋ opâzi rumi sâko fisirâ qaŋeŋne sâcke‐fârerâ fohame fotâcnerâ Jordaŋ opâ rârec rârec ʒoaŋ wewefunao â huhunao ŋic jumbiŋ i jaŋe jâpec‐jopapie wisembiŋ.
16Ehame Dawidi e ficsanaŋko juhame Benjamiŋ â Judaŋic gâcne jaŋe erao fisimbiŋ.
17Eme Dawidi e ra bâfuac‐joparâ ʒiŋuc jazawec: “Ŋoŋe âgo enarehuc baficnuniŋte warembieŋko ine maŋzi hehâroŋ‐ŋopapemu, me ŋoŋe kisâfâc‐nane jaŋerao doc bacnuniŋte warembieŋko ine norao bahac mi fokacte apa ŋosafâc‐nâŋec jaŋere Anutuzi honehuc okacne bazu‐ŋarezejec.”
18Iŋuc mume ŋic 30 jaŋere micne Amasai e Mârozi maŋne baafeckeme ʒiŋuc muwec: “O Isaire ŋokâ, nâŋe gohec domaŋgopeneŋ, gorao wama fozejec. Anutugezi baficgukacte babaficfâcge jaŋerao wama jaha fozejec!” E iŋuc mume Dawidizi rocjoparâ momorifâcne jaŋere micne âkendâŋ‐jopawec.

19Ehame Dawidi e Filisa ŋic jaŋehec Saulo râsi fisicnehame Manase ŋic gâcne jaŋe wiserâ Dawidirao ʒuhuckembiŋ. Erâ ine Filisa ŋic fekicne jaŋe muc manac erâ ʒiŋuc muhuc Dawidi sorembiŋte mi bafic‐jopawec: “E behec‐nâporâ bomboŋ‐ticne Saulo erao wiseme hâmocte biŋe enʒipeŋkohec.”
20Eme Dawidi e Zikilaga haeo fisihame Manase ŋic ʒiŋuczi wiserâ erao ʒuhuckembiŋ: Adena, Joʒabada, Jediae, Mikae, Joʒabada, Elihu â Ziletai. Ŋic i jaŋe Manase ŋic tauseŋ gurune gurune jaŋere micne hâcne.
21Jaŋe Dawidi bafickehuc râsi ututuŋ fisi jumbieŋ jaŋehec qaqac ejumbieŋ. Jaŋe ŋic tâpiri ɋicwânʒâŋ‐jeŋicheczi momori guru jaŋere micne jumbiŋ hâcne.
22Ehame ŋic jaŋe ʒoaŋ gie bapa sâc Dawidi bafickeniŋte erao ʒuʒuhuc jaha fisikupie Anuture momori guru iŋucne momori guru sâko jâmbâŋ embiŋ.
23Eme momori gurune gurune Wofuŋ dâŋticnere sâcko Saulore uucmaŋ i rorâ Dawidirao râeniŋte ʒika wiac‐jeŋichec Heboroŋ haeo fisimbiŋ jaŋere ʒare ʒiŋuc:
24Judaŋic 6 tauseŋ 800 jaŋe sându maro wiac‐jeŋichec fisimbiŋ.
25Eme Simeoŋ guru irecnec ŋic tâpiri‐jeŋichec hâhâwic tâmiric 7 tauseŋ 100 iŋuczi jumbiŋ.
26Eme Lewi guru jaŋeraonec ine 4 tauseŋ 600 fisimbiŋ.
27Erâ Aroŋte kikefuŋkonec ŋic fekicne Jojada ehec ŋic 3 tauseŋ 700 fisimbiŋ.
28Erâ Zadoko e ŋicmotec ʒoɋac sâko‐ticneheczi mamac‐ticnere kikefuŋkonec ŋic micne 22 rocjopawec.
29Eme Saulore soctofafâc Benjamiŋ guruonec 3 tauseŋ fisimbiŋ; mârâc jaŋeraonec guru sâkozi Saulo kikefuŋfâc‐ticne jaŋerao qohotarâ jumbiŋ.
30Ehame Eferaim guru jaŋeraonec ine ŋic 20 tauseŋ 800‐zi ʒoɋac sâko‐jeŋichec â apa ŋosafâc‐jeŋic jaŋere kikefuŋko ʒâŋe biŋe sâkohec jumbiŋzi fisimbiŋ.
31Erâ Manase guru dâkâne jaŋeraonec ŋic 18 tauseŋ jaŋe Dawidi ŋicwofuŋ âkendâŋneniŋte ʒâŋe‐jeŋic mupie fisimbiŋ.
32Israe ŋic jaŋe weniŋuc jaha epie sâckeocmu, irec dameŋte fuŋne mamana Isasa guruonec ŋic fekicne 200 â soctofafâc‐jeŋic micjeŋic reŋke jumbieŋ jaŋe mâmâc fisimbiŋ.
33Ehame Sebuloŋ guruonec ʒika qaqa saric jaŋe maŋ mocjaha ehuc Dawidi bafickeniŋte ʒikare wiac sasawa bâmockerâ fisimbiŋ.
34Eme Naftali guruonec momori micne 1 tauseŋ â ŋic 37 tauseŋ jaŋe sându maro‐jeŋichec fisimbiŋ.
35Eme Daŋ guruonec ŋic 28 tauseŋ 600 jaŋe ʒikare ʒawierâ fisimbiŋ.
36Eme Ase guruonec momori ŋic ʒikare baʒawiec‐jopa‐hâmokicne 40 tauseŋzi fisimbiŋ.

37Ehame Rubeŋ, Gade â Manase guru dâkâne Jordaŋ ŋifecnao jumbiŋ jaŋe 120 tauseŋzi ʒikare wiac sasawa bâmockerâ fisimbiŋ.
38Momori i jaŋe sasawa ʒika qaqare sâcko birickerâ Dawidi Israe ŋic qâqâhâc sâko jaŋere ŋicwofuŋ âkendâŋneniŋte maŋ mocjaha ehuc Heboroŋ haeo fisimbiŋ hâcne. Ehame wâc Israe ŋic gâcne sâko jaŋe Dawidi ŋicwofuŋ âkendâŋneniŋte maŋ mocjaha embiŋ.
39Erâ qomâfâc‐jeŋic jaŋe nânâ opâ bâmocke‐jarembiŋte ira Dawidihec ʒoaŋ gie bapa jahec â moc juhuc nânâ opâ i nâmbiŋ.
40Ehame diguracfâc‐jeŋic Isasa â Sebuloŋ â Naftali jaŋe doŋgi â kamele â becâsic faio nânâ poroŋ jâmbozi bakicne â hândâŋ wiac ʒoaŋko râepie kereŋkekicne, erâ waiŋ â wokemaŋ â lama bulimakao bafisihuc domambiŋ. Israe guruo aŋac ʒeri sâko fuawecte iŋuc hâcne embiŋ.