Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Samueloskero

1. Samueloskero 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O RAJ phenďa le Samueloske: “Dži kana aveha smutno pal o Saul? Me lestar odiľom o kraľišagos upral o Izrael. Akana pherar peskero rohos le olejoha a dža ko Izaj, savo bešel andro Betlehem, bo jekhe leskere čhavendar mange iľom avri vaš o kraľis.”
2“Sar šaj džav ode?” phučľa o Samuel. “Te pes pal oda došunela o Saul, murdarela man.” O RAJ leske phenďa: “Le tuha terňa gurumňa a pheneha: ‘Avľom te obetinel le Rajeske.’
3Vičineha the le Izaj paš e obeta. Me tuke dava te džanel, so te keres. Pomakheha mange oles, kas tuke phenava.”
4O Samuel kerďa avke, sar leske o Raj phenďa. Sar avľa andro Betlehem, o phuredera ole foroskere predaranďile, gele ke leste a phučle: “Aves andro smirom?”
5“He, andro smirom,” odphenďa o Samuel. “Avľom te obetinel le RAJESKE. Akana žužaren pes a aven manca ke smiromoskeri obeta.” Paľis sentňarďa le Izaj the leskere čhaven a vičinďa len paš e smiromoskeri obeta.
6Sar ode avle a o Samuel dikhľa le Eliab, phenďa peske: “Čačes, kada murš, savo ačhel ade anglo RAJ, hin leskero pomakhlo.”
7Ale o RAJ leske phenďa: “Ma dikh pre oda, sar dičhol avral a savo učo hino, bo me mange les na kidňom avri. Me na dikhav avke sar o manuš. Bo o manuš dikhel ča le jakhenca, ale me dikhav andro jilo.”
8Paľis o Izaj vičinďa le Abinadab a anďa les ko Samuel, ale o Samuel phenďa: “Aňi les peske o RAJ na kidňa avri.”
9O Izaj anďa angle leste le Šammah, ale ov phenďa: “Aňi les o RAJ na kidňa avri.”
10Avke o Izaj anďa angle leste peskere efta čhaven, ale ov phenďa: “Aňi jekhes lendar o RAJ na kidňa avri.”
11Paľis o Samuel lestar phučľa: “Kala hine savore tire čhave?” “Hin man mek jekh čhavo,” odphenďa o Izaj. “Hino le bakrenca pre maľa.” “Bičhav vaš leske,” phenďa leske o Samuel. “Mi avel ade, bo na bešaha pašal o skamind, medik ov na avela.”
12Avke bičhaďa vaš leske a anďa les. Ov sas lolo andro muj, sas les šukar jakha a dičholas igen mištes. Akor o RAJ phenďa: “Ušťi a pomakh les, bo ov hin oda.”
13Avke o Samuel iľa o rohos le olejoha a pomakhľa les anglal savore leskere phrala. Avke le RAJESKERO Duchos avľa pro David a sas pre leste ole dživesestar. Paľis o Samuel ušťiľa a geľa andre Rama.
14O Duchos le RAJESKERO odgeľa le Saulostar a o nalačho duchos, so sas bičhado le RAJESTAR, trapinelas les.
15Akor leske phende o služobňika: “Dičhol, hoj o nalačho duchos, so sas bičhado le Devlestar, tut trapinel.
16No akana phen tire služobňikenge, hoj te arakhen varekas, ko džanel te bašavel pre citara. Sar pre tu avela o nalačho duchos le Devlestar, ov tuke zabašavela a ela tuke mištes.”
17O Saul phenďa le služobňikenge: “Arakhen mange manušes, savo džanel šukares te bašavel, a anen les ke mande.”
18Akor jekh lendar phenďa: “Dikhľom le Izajoskere čhas, savo džanel te bašavel. Hino zoralo maribnaskero murš, savo mištes džanel te vakerel, šukares dičhol avri a o RAJ hino leha.”

19Avke o Saul bičhaďa ko Izaj le sluhen, hoj leske te phenen: “Bičhav ke mande tire čhas le David, savo hino paš o bakre.”
20O Izaj iľa le somaris, thoďa pre leste jekh gono mol, o maro the kozica a bičhaďa ko Saul peskere čhaha le Davidoha.
21Avke o David avľa ko Saul a chudľa leske te služinel. O Saul peske les zakamľa a ačhaďa les sar oles, ko ľidžal leskere zbraňi.
22O Saul paľis diňa te phenel le Izajoske: “Mi ačhel o David ke mande, bo igen hino mange pre dzeka.”
23Kana ča avelas o nalačho duchos le Devlestar pro Saul, lelas o David e harfa. Sar bašavelas, le Sauloske sas feder, bo o nalačho duchos lestar oddžalas.