Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Samueloskero

1. Samueloskero 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O David odgeľa a o Jonatan pes visarďa pale andro foros.
2O David geľa ko rašaj Achimelech andro foros Nob. Sar les o Achimelech dikhľa, predaranďiľa. Geľa anglal leste a phučľa lestar: “Soske sal korkoro? Nane tuha ňiko?”
3O David leske odphenďa: “O kraľis man bičhaďa a phenďa mange, hoj ňiko pes pal oda te na dodžanel, soske som ade. Mire muršenge imar phenďom pal jekh than, kaj pes arakhaha.
4Hin tut varesavo chaben? De man pandž mare, abo vareso, so tut hin.”
5O rašaj leske phenďa: “Aver maro man nane, ča sentno. Šaj tut dav ole marestar, ale ča akor, te tire murša na pašľile le džuvľenca.”
6O David leske odphenďa: “Čačes tuke phenav, amen na pašľiľam le džuvľenca. Mire murša hine furt žuže, sar džan ča pre kajse droma. So mek buter adadžives!”
7Avke o rašaj les diňa oda sentno maro, bo aver maro ode na sas, ča ola mare, so angloda sas anglo RAJ andro Sentno Stanos, medik ode na thovenas neve mare.
8Andre oda džives o Edomčanos o Doeg mušinďa te el anglo RAJ. Ov sas le Sauloskero služobňikos, savo sas upral leskere pasťjera.
9O David phučľa le Achimelechostar: “Nane tut kopija vaj šabľa? Bo o kraľis pre ma avke siďarelas, hoj mange na iľom aňi e šabľa aňi ňisave aver zbraňi.”
10O rašaj leske odphenďa: “Hin ade ča e šabľa le Filišťincoskeri le Golijašiskeri, saves murdarďal andre dolina Ela. Hiňi zapačarďi andro plašťos pal o efodos. Te kames, le tuke la, bo aver nane.” “De mange la!” phenďa leske o David. “Feder latar imar aňi nane.”
11O David oda džives denašľa le Saulostar a geľa andro foros Gat ko kraľis Achiš.
12Le Achišoske phende o služobňika: “Či oda nane o David, o kraľis upral peskeri phuv? Či na giľavenas pal leste paš o kheľiben, hoj o Saul murdarďa peskere ezeren (1 000), ale o David peskere deš ezeren (10 000)?”
13O David gondoľinelas pal kale lava a igen pes daralas le kraľistar Achišostar andral o Gat.
14Avke pes chudľa te ľikerel paš lende avres. Medik sas andre lengere vasta, kerelas pestar dilines. Čarbinelas pro foroskere brani a mukelas pal e brada te čuľal o šlini.
15Androda o Achiš phenďa peskere služobňikenge: “Se tumen korkore dikhen, hoj kada murš hino dilino! Soske les anďan ke mande?
16Či nane man imar dos diline murša? Soske mange mek anen kales, hoj te kerel ade diliňipena? The ov mek mušinel te avel andre miro kher?”