Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Mojžišoskero

1. Mojžišoskero 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O Del peske leperďa pro Noach the pre savore dzive džvirini the pro dobitkos, so sas leha andro korabos. O Del bičhaďa pre phuv e balvaj a o paňa pre phuv džanas tele.
2E ňeboskeri oblaka the o paňa telal e phuv pes phandle andre a preačhiľa andral o ňebos te del o brišind.
3O paňa džanas tele šel the penda (150) dživesa
4a andro eftato čhon pro dešueftato (17.) džives zaačhiľa o korabos pro verchos Ararat.
5O paňa džanas tele a sikade pes o agora le verchengere pro ešebno (peršo) džives andro dešto čhon.
6Sar pregeľa saranda (40) dživesa, o Noach phundraďa pre loďa e upruňi oblaka, so kerďa,
7a mukľa avri le krkavcos, ale ov leťinelas furt ade a ode, medik o paňa pre phuv na šučile avri.
8Paľis mukľa avri the la holubica, hoj te džanel, či o paňa upral e phuv imar gele tele.
9Ale e holubica na arakhľa pre phuv than, kaj te thovel o pindre tele, bo o paňa sas mek pal caľi phuv, vašoda avľa pale ke leste andro korabos. Akor o Noach nacirdľa peskero vast ke holubica a iľa la andro korabos.
10Užarelas mek aver efta dživesa, avke pale mukľa la holubica avri.
11Sar zaračiľa, avľa e holubica ke leste pale a andro zobakos anelas čerstvo olivakeri prajti. Avke sprindžarďa o Noach, hoj o paňa pal e phuv imar gele tele.
12Užarelas mek aver efta dživesa a mukľa avri la holubica, ale imar ke leste na avľa pale.
13Sar sas le Noachoske šov šel the jekh (601) berš, pro ešebno džives ešebne čhonestar, o paňa šučile avri pal e phuv. Akor o Noach otkerďa e chev pro pados a dikhľa, hoj e phuv imar šučiľa avri.
14Caľi phuv sas šuki andro bišueftato (27.) džives andro dujto čhon.
15Paľis o Del phenďa le Noachoske:
16“Av avri andral o korabos tira romňaha, tire čhavenca the le borijenca.
17An avri savore džvirinen the olen, so pes cirden pal e phuv, le čiriklen, so hine tuha, hoj pes te zdžan a te uľon lendar buter pre phuv.”
18Avke o Noach geľa avri andral o korabos la romňaha, le čhavenca the le borijenca.

19Savore džvirini, savore čirikle the ola, so pes cirden pal e phuv, gele avri andral o korabos – dojekh pal peskero rodos.
20Paľis o Noach ačhaďa le RAJESKE oltaris a iľa savore žuže džvirinendar the savore žuže čiriklendar po jekh a anďa len sar labarďi obeta pro oltaris.
21E saga la obetakeri sas le RAJESKE igen pre dzeka a phenďa peske: “Imar šoha (ňikda) na prekošava e phuv vaš oda, so o manuša kerena. Choc te džanav, hoj le manušengero jilo imar terňipnastar cirdel ko nalačho, imar šoha na murdarava savoro, so dživel, avke sar oda akana kerďom.
22Medik ľikerela e phuv, na preačhela o časos te sadzinel aňi o časos te skidel upre, o šil aňi o tačipen, o ňilaj aňi o jevend, o džives aňi e rat.”