Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Mojžišoskero

1. Mojžišoskero 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O RAJ sas ke Sara lačhejileskero a doľikerďa peskero lav, so la diňa.
2E Sara ačhiľa khabňi a diňa le Abraham čhavores andre leskero phuripen andre oda časos, pal savo leske o Del phenďa.
3O Abraham diňa nav Izak peskere čhaske, savo uľiľa (narodzinďa pes) la Sarake,
4a pro ochtoto džives o Abraham občhinďa peskere čhas le Izak avke, sar leske phenďa o Del.
5Le Abrahamoske sas šel (100) berš, sar leske uľiľa o Izak.
6Akor e Sara phenďa: “O Del kerďa, hoj te asav, a sako, ko pal oda šunela, asala.”
7A mek phenďa: “Ko phenďahas le Abrahamoske, hoj e Sara mek dela te pijel andral e koľin le čhaven? A the avke les diňom čhavores andre leskero phuripen.”
8Andre oda džives, sar o čhavoro bariľa avri avke, hoj na mušinelas imar e daj les te del te pijel, o Abraham kerďa bari hoscina.
9Sar e Sara dikhľa, hoj o čhavoro, savo uľiľa le Abrahamoske la Hagaratar, savi sas Egipťanka, asalas lakere čhavorestar.
10Phenďa le Abrahamoske: “Trade avri ola služka the lakere čhas, bo o čhavoro kala služkakero našťi chudel ňič ole barvaľipnastar, so hin mire čhaskero le Izakoskero.”
11Le Abraham kada igen zadukhanďiľa andro jilo, bo o Izmael sas leskero čhavo.
12O Del phenďa le Abrahamoske: “Ma phager tuke o šero upral o čhavo aňi upral e služka. Šun la Sara andre savoreste, so tuke phenďa, bo prekal o Izak avena o čhave, pal save tuke phenďom.
13The la služkakere čhastar kerava baro narodos, bo the ov hino tiro čhavo.”
14Sig tosara o Abraham iľa o chaben the o cipuno gonoro le paňeha a diňa oda la Hagarake. Thoďa lake le čhas pro dumo a premukľa la. Oj odgeľa a phirelas upre tele pal e pušťa Beer-Šeba.
15Sar imar lake dogeľa o paňi andral o cipuno gonoro, thoďa le čhas tel jekh krakos.
16Geľa lestar dureder te bešel ajse šel (100) metri a phenďa peske: “Našťi dikhav pre oda, sar mange merel o čhavoro.” Sar ode bešelas, chudľa zorales te rovel.
17Ale o Del šunďa le čhavoreskero hangos a le Devleskero aňjelos vičinďa andral o ňebos pre Hagar a phenďa lake: “So hin tute, Hagar? Ma dara tut, bo o Del šunďa tire čhas, sar rovel ode, kaj hino.
18Ušťi, le le čhavores a ľiker les zorales andro vasta, bo kerava lestar baro narodos.”

19Androda o Del lake phundraďa o jakha a oj dikhľa e chaňig. Avke geľa te pherarel o cipuno gonoro le paňeha a diňa te pijel peskere čhas.
20O Del sas le čhavoreha, sar barolas avri. Bešelas pre pušťa a sas lestar lukostrelcos.
21Sar bešelas pre pušťa Paran, iľa leske e daj romňa andral o Egipt.
22Andre oda časos o Abimelech the o veľiťeľis Pichol, savo ľidžalas leskere slugaďen, phende le Abrahamoske: “O Del hin tuha andre savoreste, so keres.
23Vašoda le kade vera pro Del, hoj na thoveha manca avri, aňi ole dženeha, ko avela pal ma, aňi mire potomkenca. A sar me man pačivalones ľikerďom ke tu, avke the tu pes ľikereha ke mande andre phuv, kaj sal cudzincos.”
24Avke o Abraham phenďa: “Lav vera.”
25Paľis o Abraham phenďa le Abimelechoske: “Tire sluhi peske zaile jekh miri chaňig.”
26“Na džanav, ko oda kerďa,” odphenďa leske o Abimelech. “Se aňi tu mange pal oda na phenďal a mekča adadžives pal oda šunďom.”
27Akor o Abraham iľa le bakren the le gurumňen, diňa len le Abimelechoske a sodujdžene phandle peha e zmluva.
28Paľis o Abraham iľa efta bakren peskere stadostar.
29O Abimelech lestar phučľa: “So kames te sikavel ole efta bakrenca, so thoďal pre sera?”
30“Le tuke mandar kale efta bakren sar sveďectvo, hoj me kopaľinďom avri e chaňig,” odphenďa leske.
31A vašoda pes oda than vičinel Beer-Šeba, bo sodujdžene ode phandle vera.
32Paľis, sar peha phandle e zmluva andre Beer-Šeba, o Abimelech the leskero veľiťeľis o Pichol gele pale andre Filišťiniko phuv.
33O Abraham sadzinďa andre Beer-Šeba stromos tamariška a lašarelas ode le RAJES, le Devles, savo hino pro furt.
34O Abraham but dživelas andre Filišťiniko phuv.