Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Mojžišoskero

1. Mojžišoskero 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O RAJ phenďa le Noachoske: “Dža caľa tira famelijaha andro korabos, bo dikhľom, hoj ča tu sal jekh maškar savore manuša čačipnaskero angle ma.
2Le tuha po efta pari savore žuže džvirinendar, ale le nažuže džvirinendar le ča po jekh para.
3Le mek po efta pari le čiriklendar andral dojekh rodos. Ker oda, hoj te predživen a hoj te el lendar pale buter.
4Mek efta dživesa a paľis mukava pre phuv baro brišind, so ľikerela saranda (40) dživesa the saranda rača, a zňičinava pre phuv savoro džido, so stvorinďom.”
5O Noach kerďa savoro avke, sar leske o RAJ prikazinďa.
6Le Noachoske sas šov šel (600) berš, sar avľa e potopa pre phuv.
7Andro korabos geľa anglal oda paňi ov la romňaha the leskere čhave le romňijenca.
8Le Noachoha gele andro korabos andro pari savore žuže the nažuže džvirinendar, samcos the samica, le čiriklendar the savorestar, so pes cirdel pal e phuv, avke sar leske prikazinďa o Del.
10Pal o efta dživesa avle o bare paňa pre phuv.
11Ačhiľa pes pro dešueftato (17.) džives andro dujto čhon, sar sas le Noachoske šov šel (600) berš. Savore paňa chudle te demel avri andral e phuv a phundraďa pes o ňeboskere oblaki a chudľa te del o zoralo brišind.
12Pre phuv delas o brišind saranda (40) dživesa the saranda rača.
13Mek oda džives gele andro korabos o Noach la romňaha the leskere čhave o Šem, o Cham the o Jafet peskere romňijenca.
14Gele lenca savore dzive the maľakere džvirini, the ola, so pes cirden pal e phuv, a mek savore le čiriklendar.
15Ko Noach andro korabos gele po duj savore džvirinendar, so dichinelas.
16Gele andre o samcos the e samica savorestar, so dživel, avke, sar leske prikazinďa o Del. Paľis o RAJ pal lende phandľa o vudar.
17O paňa pre phuv furt buter baronas saranda (40) dživesa a hazdle o korabos upre la phuvatar.
18O paňa igen baronas a učharenas andre savoro, so sas pre phuv, a o korabos plavinelas upral o paňa.
19O paňa avke zorales baronas pre phuv, hoj zaučharde andre savore nekbareder verchi tel o ňebos.

20O paňa mek barile a prebaronas o nekbareder verchi efta metri.
21Avke muľa savoro, so pes čhalavelas the cirdelas pre phuv: dojekh džvirina, dojekh čiriklo, the dojekh manuš.
22Savoro pre šuki phuv, so dichinelas, muľa avri.
23Avke o Del iľa o dživipen savorenge, so dživenas pre phuv: le manušenge, le džvirinenge, le čiriklenge the olenge, so pes cirden pal e phuv. Ačhiľa ča o Noach the ola, ko sas leha andre loďa.
24O paňa ľikerenas pre phuv šel the penda (150) dživesa.