Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Mojžišoskero

1. Mojžišoskero 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pal oda savoro, so pes ačhiľa, sas le Abram viďeňje a šunelas, sar leske o RAJ phenel: “Ma dara tut, Abram, me som tiro šťitos, tiro baro počiňiben (odmena).”
2Ale o Abram phenďa: “Ó, Adonaj, RAJEJA, so man kames te del? Se čhave man nane a o ďeďičos mire khereske ela o Eliezer andral o Damaskus.”
3O Abram mek phenďa: “Na diňal man ňisave čhave a o sluhas mire kherestar ela miro ďeďičos.”
4Ale o RAJ leske phenďa: “Ov na ela tiro ďeďičos, ale o čhavo, savo avela tutar.”
5Iľa les avri a phenďa leske: “Dikh pro ňebos a pro čercheňa a zgen len, te len šaj zgenes. Ajci ena but tire čhavengere čhave.”
6O Abram pačanďiľa le RAJESKE a o RAJ leske oda rachinelas sar spravodľišagos.
7Paľis leske o RAJ phenďa: “Me som o RAJ, savo tut iľom avri andral o Chaldejiko Ur, te dav tuke kadi phuv, so ela tiri.”
8Ov phenďa: “Ó, Adonaj, RAJEJA, pal soste prindžarava, hoj ela miri?”
9“An mange trinberšengera terňa gurumňora, la koza, le bakres, la hrdlička the le cikne holubos,” phenďa leske o RAJ.
10Sar oda savoro anďa, rozčhinďa len a savorestar o jepaš thoďa pre jekh sera a o dujto jepaš pašes paš aver sera, ale le čiriklen na rozčhinďa.
11Akor o dzive čirikle leťinenas tele pro mule džvirini, ale o Abram len tradelas het.
12Sar zageľa o kham, o Abram zorales zasuča a avľa pre leste o kaľipen la bara daraha.
13O RAJ phenďa le Abramoske: “Mušines čačes te džanel, hoj tire čhavengere čhave bešena andre aver phuv, so nane lengeri. Ode lendar kerena otroka a štar šel (400) berš kerena lenca namištes.
14Ale me marava ole narodos, kaske ena otroka, a on odarik avena avri bare barvaľipnaha.
15Ale tu džaha andro smirom ke peskere dada a parunena tut andre šukar bare berša.
16Andro štarto pokoleňje pes pale visarena tire čhavengere čhave, bo mek na avľa oda časos, hoj te zňičinav le Amorejen vaš lengere bini.”
17Sar zageľa o kham a avľa baro kaľipen, sikaďa pes baro thuv sar andral e bov the e jagaľi paca, so predžalas maškar o rozčhinde kotora la džvirinakere.
18Oda džives phandľa o RAJ zmluva le Abramoha a phenďa leske: “Tire čhavenge dava kadi phuv le Egiptske paňestar dži ko baro paňi Eufrat,

19the o phuva, kaj bešen o Keniti, o Kenizzeja, o Kadmonci,
20o Chetitana, o Perizeja the o Refaja,
21o Amoreja, o Kanaančana, o Girgašeja the o Jebuseja.”