Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Mojžišoskero

1. Mojžišoskero 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kala hine o kmeňi le Noachoskere: Leskere čhave sas o Šem, o Cham the o Jafet. Pal e potopa lenge uľile čhave.
2Le Jafetoskere čhave sas o Gomer, o Magog, o Madaj, o Javan, o Tubal, o Mešech the o Tiras.
3O čhave le Gomeroskere sas o Aškenaz, o Rifat the o Togarmah.
4O čhave le Javanoskere sas o Elišah, o Taršiš, o Kittana the o Dodana.
5Kala manuša, save dživenas paš o brehos le moroskero the pro ostrovi andre peskere phuva, pes rozulade pal peskere kmeňi the narodi a dojekhes sas peskeri čhib.
6O čhave le Chamoskere sas o Kuš, o Micrajim, o Put the o Kanaan.
7O čhave le Kušeskere sas o Sebas, o Chavilah, o Sabtas, o Raemah the o Sabtechas. Le Raemoskere čhave sas o Šebah the o Dedan.
8Le Kušoske uľiľa čhavo o Nimrod, savo ačhiľa nekzoraleder murš pre phuv.
9Ov sas anglo Del zoralo lovcos, vašoda pes vakerelas: “Mi kerel tutar o RAJ ajse bares lovcos sar o Nimrod!”
10Ešebne (perše) fori leskere kraľišagostar sas o Babilon, o Erech, o Akkad the o Kalne andre phuv Šinar.
11Odarik geľa andre phuv Aššur a ode ačhaďa o foros Ninive, o Rechobot-Ir the Kelach.
12Avke ačhaďa the o Resen maškar o foros Ninive the o baro foros Kelach.
13O Micrajim sas prapapus le Ludenge, le Anamenge, le Lehabenge, le Naftuchenge,
14le Patrusenge the le Kasluchenge, savendar hine o Filišťinci, the o Kaftora.
15O ešebno (peršo) čhavo le Kanaanoskero sas o Sidon a paľis o Chet.
16O Kanaan sas o prapapus le Jebusejenge, le Amorejenge, le Girgašejenge,
17le Chivijenge, le Arkijenge, le Sinejenge,
18le Arvadejenge, le Cemarejenge the le Chamatajenge. Paľis pes rozulade o Kanaaňike kmeňi.

19E Kanaaňiko phuv chudelas le Sidonostar ko Gerar dži ke Gaza the ke Sodoma, ke Gomora, ke Adma the ko Cebojim, dži ke Laša.
20Kala hine le Chamoskere čhave pal peskere kmeňi, čhiba, phuva the narodi.
21O Šem sas phureder phral le Jafetoske. The le Šemoske uľile čhave a sas prapapus le Eberiskere kmeňenge.
22Le Šemoskere čhave sas o Elam, o Aššur, o Arpachšad, o Lud the o Aram.
23Le Aramoskere čhave sas o Uc, o Chul, o Geter the o Maš.
24Le Arpachšadoske uľiľa o Šelach a le Šelachoske uľiľa o Eber.
25Le Eberiske uľile duj čhave: Jekheske diňa nav Paleg, bo sar ov dživelas, o manuša pes rozgele pal caľi phuv. Leskere phraleske diňa nav Joktan.
26Le Joktanoske uľile o Almodad, o Šelef, o Chacarmavet, o Jerach
27o Hadoram, o Uzal, o Diklah,
28o Obal, o Abimael, o Šebah,
29o Ofir, o Chavilah the o Jobab. Kala savore hine le Joktanoskere čhave.
30Lengere thana, kaj bešenas, chudenas la Mešatar dži ko Sefar paš e verchengeri phuv pro vichodos.
31Kala hine le Šemoskere čhave pal peskere kmeňi, čhiba the narodi, save bešenas andre peskere phuva.
32Kala hine o kmeňi le Noachoskere čhavengere pal peskere fajti the narodi. Lendar pes rozgele pal e potopa savore narodi pal caľi phuv.