Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 4 MOSEBOG

4 MOSEBOG 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Følgende er de enkelte Strækninger på Israelitternes Vandring, de tilbagelagde på Vejen fra Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling, under Anførsel af Moses og Aron.
2Moses optegnede på HERRENS Bud de Steder, de brød op fra, Strækning for Strækning; og følgende er de enkelte Strækninger efter de Steder, de brød op fra:
3De brød op fra Ra'meses på den femtende Dag i den første Måned; Dagen efter Påske drog Israelitterne ud, værnede af en stærk Hånd, for Øjnene af alle Ægypterne,
4medens Ægypterne jordede alle de førstefødte, som HERREN havde slået iblandt dem; thi HERREN havde holdt Dom over deres Guder.
5Israelitterne brød altså op fra Ra'meses og slog Lejr i Sukkot.
6Så brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand.
7Så brød de op fra Etam og vendte om mod Pi-Hakirot over for Ba'al-Zefon og slog Lejr over for Migdol.
8Så brød de op fra Pi-Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara.
9Så brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr.
10Så brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav.
11Så brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken.
12Så brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka.
13Så brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj.
14Så brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refidim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke.
15Så brød de op fra Refidim og slog Lejr i Sinaj Ørken.
16Så brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot Hatta'ava,
17Så brød de op fra Kibrot-Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot.
18Så brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma.

19Så brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon-Perez.
20Så brød de op fra Rimmon-Perez og slog Lejr i Libna.
21Så brød de op fra Libna og slog Lejr i Rissa.
22Så brød de op fra Rissa og slog Lejr i Kehelata.
23Så brød de op fra Kehelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg.
24Så brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada.
25Så brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot.
26Så brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat.
27Så brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara.
28Så brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka.
29Så brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona.
30Så brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot.
31Så brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene-Ja'akan.
32Så brød de op fra Bene-Ja'akan og slog Lejr i Hor-Haggidgad.
33Så brød de op fra Hor-Haggidgad og slog Lejr i Jotbata.
34Så brød de op fra Jotbata og slog Lejr i Abrona.
35Så brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber.
36Så brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj.

37Så brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.
38Og Præsten Aron steg på HERRENS Bud op på Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende År efter Israelitternes Udvandring af Ægypten, på den første Dag i den femte Måned;
39og Aron var 123 År gammel, da han døde på Bjerget Hor.
40Men Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede, i Sydlandet i Kana'ans Land, hørte, at Israelitterne var under Fremrykning.
41Så brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona.
42Så brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon.
43Så brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot.
44Så brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje Ha'abarim ved Moabs Grænse.
45Så brød de op fra Ijje Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon.
46Så brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon-Diblatajim.
47Så brød de op fra Almon-Diblatajim og slog Lejr på Abarimbjergene over for Nebo.
48Så brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko;
49og de slog Lejr ved Jordan fra Bet-Jesjimot og til Abel Sjittim på Moabs Sletter.
50Og HERREN talede til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:
51“Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan til Kana'ans Land,
52skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge;
53I skal underlægge eder Landet og bosætte eder der, thi eder har jeg givet Landet i Eje;
54og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, således at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder.

55Men hvis I ikke driver Landets Beboere bort foran eder, så skal de, som I levner af dem, blive Torne i eders Øjne og Brodde i eders Sider, og de skal bringe eder Trængsel i det Land, I bor i,
56og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder.”