Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Liczb

Liczb 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oto miejsca postojów synów Izraela, którzy wyszli z ziemi Egiptu ze swymi zastępami pod wodzą Mojżesza i Aarona.
2Na rozkaz PANA Mojżesz spisał ich wymarsze według etapów. A oto ich wymarsze według etapów:
3Wyruszyli z Ramses w pierwszym miesiącu, piętnastego dnia tego pierwszego miesiąca; nazajutrz po święcie Paschy synowie Izraela wyszli pod potężną ręką na oczach wszystkich Egipcjan;
4Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych, których PAN zabił wśród nich. Także i nad ich bogami PAN dokonał sądu.
5Wyruszyli więc synowie Izraela z Ramses i rozbili obóz w Sukkot.
6Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, które leży na skraju pustyni.
7Wyruszyli z Etam i wrócili do Pi-Hachirot, które leży naprzeciw Baal-Sefon, i rozbili obóz przed Migdol.
8Wyruszyli z Pi-Hachirot, przeszli przez środek morza na pustyni i po trzech dniach drogi po pustyni Etam rozbili obóz w Mara.
9Wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. A w Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm i tam rozbili obóz.
10Wyruszyli z Elim i rozbili obóz nad Morzem Czerwonym.
11Wyruszyli znad Morza Czerwonego i rozbili obóz na pustyni Sin.
12Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka.
13Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz.
14Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia.
15Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj.
16Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa.
17Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot.
18Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma.

19Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres.
20Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie.
21Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa.
22Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata.
23Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szefer.
24Wyruszyli z góry Szefer i rozbili obóz w Charada.
25Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w Makhelot.
26Wyruszyli z Makhelot i rozbili obóz w Tachat.
27Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach.
28Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka.
29Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona.
30Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot.
31Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan.
32Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad.
33Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata.
34Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona.
35Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber.
36Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Syn, to jest w Kadesz.

37Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu.
38Wtedy wstąpił kapłan Aaron na górę Hor na rozkaz PANA i tam umarł w czterdziestym roku po wyjściu synów Izraela z ziemi Egiptu, w pierwszym dniu piątego miesiąca.
39Aaron miał sto dwadzieścia trzy lata, kiedy umarł na górze Hor.
40A król Aradu, Kananejczyk, który mieszkał na południu w ziemi Kanaan, usłyszał, że nadciągają synowie Izraela.
41Wyruszyli z góry Hor i rozbili obóz w Salmona.
42Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon.
43Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot.
44Wyruszyli z Obot i rozbili obóz w Ijje-Abarim, na granicy Moabu.
45Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad.
46Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim.
47Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim, naprzeciwko Nebo.
48Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.
49I rozłożyli się nad Jordanem, od Bet-Jeszimot aż do Abel-Szittim, na równinach Moabu.
50I PAN przemówił do Mojżesza na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, tymi słowy:
51Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi Kanaan;
52Wtedy wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie ich obrazy i wszystkie ich odlane posągi i spustoszycie wszystkie ich wyżyny.
53A wypędziwszy mieszkańców ziemi, zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię w posiadanie.
54I rozdzielicie tę ziemię przez losowanie jako dziedzictwo, według waszych rodzin. Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, a mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo. Gdzie komu los przypadnie, to będzie jego; otrzymacie dziedzictwo według pokolenia waszych ojców.

55Jeśli jednak nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, wtedy ci, których z nich pozostawicie, będą jak ciernie w waszych oczach i jak kolce dla waszych boków i będą was gnębić w tej ziemi, w której będziecie mieszkać.
56Wtedy uczynię wam to, co zamierzałem uczynić im.