Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Brojevi

Brojevi 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ovo su putovi sinova Izrailjevijeh kad izaðoše iz zemlje Misirske u èetama svojim pod upravom Mojsijevom i Aronovom.
2I Mojsije popisa kako izidoše i gdje stajaše po zapovijesti Gospodnjoj; i ovo su putovi njihovi kako putovaše.
3Poðoše iz Ramese prvoga mjeseca petnaesti dan, sjutradan poslije pashe, i izidoše sinovi Izrailjevi rukom podignutom pred oèima svijeh Misiraca.
4A Misirci pogrebavahu prvence koje pobi Gospod meðu njima, kad i na bogovima njihovijem izvrši Gospod sudove.
5I otišavši sinovi Izrailjevi iz Ramese stadoše u oko u Sohotu.
6A iz Sohota otišavši stadoše u oko u Etamu, koji je nakraj pustinje.
7A iz Etama otišavši saviše k Irotu, koji je prema Velsefonu, i stadoše u oko pred Magdalom.
8A od Irota otišavši prijeðoše preko mora u pustinju, i išavši tri dana preko pustinje Etama stadoše u oko u Meri.
9A iz Mere otišavši doðoše u Elim, gdje bijaše dvanaest studenaca i sedamdeset palmovijeh drveta, i ondje stadoše u oko.
10A iz Elima otišavši stadoše u oko kod Crvenoga Mora.
11I otišavši od Crvenoga Mora stadoše u oko u pustinji Sinu.
12A iz pustinje Sina otišavši stadoše u oko u Rafaku.
13A iz Rafaka otišavši stadoše u oko u Elusu.
14A iz Elusa otišavši stadoše u oko u Rafidinu, gdje nemaše narod vode da pije.
15A iz Rafidina otišavši stadoše u oko u pustinji Sinajskoj.
16A iz pustinje Sinajske otišavši stadoše u oko u Kivrot-Atavi.
17A iz Kivrot-Atave otišavši stadoše u oko u Asirotu.
18A iz Asirota otišavši stadoše u oko u Ratamu.

19A iz Ratama otišavši stadoše u oko u Remnon-Faresu.
20A iz Remnon-Faresa otišavši stadoše u oko u Lemvonu.
21A iz Lemvona otišavši stadoše u oko u Resanu.
22A iz Resana otišavši stadoše u oko u Makelatu.
23A iz Makelata otišavši stadoše u oko kod gore Safera.
24A od gore Safera otišavši stadoše u oko u Haradu.
25A iz Harada otišavši stadoše u oko u Makidotu.
26A iz Makidota otišavši stadoše u oko u Katatu.
27A iz Katata otišavši stadoše u oko u Taratu.
28A iz Tarata otišavši stadoše u oko u Meteku.
29A iz Meteka otišavši stadoše u oko u Aselmonu.
30A iz Aselmona otišavši stadoše u oko u Mosirotu.
31A iz Mosirota otišavši stadoše u oko u Vanakanu.
32A iz Vanakana otišavši stadoše u oko u planini Gadadu.
33A iz planine Gadada otišavši stadoše u oko u Etevati.
34A iz Etevate otišavši stadoše u oko u Evronu.
35A iz Evrona otišavši stadoše u oko u Gesion-Gaveru.
36A iz Gesion-Gavera otišavši stadoše u oko u pustinji Sinu, a to je Kadis.

37A iz Kadisa otišavši stadoše u oko kod gore Ora na meði zemlje Edomske.
38I izide Aron sveštenik na goru Or po zapovjesti Gospodnjoj, i umrije ondje èetrdesete godine po izlasku sinova Izrailjevijeh iz zemlje Misirske, prvi dan petoga mjeseca.
39A Aronu bješe sto i dvadeset i tri godine kad umrije na gori Oru.
40Tada èu Hananej car Aradski, koji življaše na jugu u zemlji Hananskoj, da idu sinovi Izrailjevi.
41Potom otišavši od gore Ora stadoše u oko u Selmonu.
42A iz Selmona otišavši stadoše u oko u Finonu.
43A iz Finona otišavši stadoše u oko u Ovotu.
44A iz Ovota otišavši stadoše u oko na humovima Avarimskim na meði Moavskoj.
45A od tijeh humova otišavši stadoše u oko u Devon-Gadu.
46A iz Devon-Gada otišavši stadoše u oko u Gelmon-Devlataimu.
47A iz Gelmon-Devlataima otišavši stadoše u oko u planinama Avarimskim prema Navavu.
48A iz planina Avarimskih otišavši stadoše u oko u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu.
49I stajahu u okolu kraj Jordana od Esimota do Vel-Satima u polju Moavskom.
50I reèe Gospod Mojsiju u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreæi:
51Kaži sinovima Izrailjevijem i reci im: kad prijeðete preko Jordana u zemlju Hanansku,
52Otjerajte od sebe sve koji žive u onoj zemlji, i potrite sve slike njihove rezane, i sve slike njihove livene potrite, i sve visine njihove oborite.
53A kad ih istjerate iz zemlje, naselite se u njoj; jer sam vama dao onu zemlju da je vaša.
54I razdijelite je u našljedstvo ždrijebom na porodice svoje; kojih ima više, njima veæe našljedstvo podajte; a kojih ima manje, njima podajte manje našljedstvo; koje mjesto kome ždrijebom dopadne, ono neka mu bude; na plemena otaca svojih razdijelite našljedstvo.

55Ako li ne otjerate od sebe onijeh koji žive u onoj zemlji, onda æe oni koje ostavite biti trnje oèima vašima i ostani vašim bokovima, i pakostiæe vam u zemlji u kojoj æete živjeti.
56I što sam mislio uèiniti njima, uèiniæu vama.