Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 4 MOSEBOG

4 MOSEBOG 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Og HERREN talede til Moses og sagde:
2“Skaf Israelitterne Hævn over Midjanitterne; så skal du samles til din Slægt!”
3Da talte Moses til Folket og sagde: “Udrust Mænd af eders Midte til Kamp, for at de kan falde over Midjan og fuldbyrde HERRENS Hævn på Midjan;
41.000 Mand af hver af Israels Stammer skal I sende i Kamp!”
5Af Israels Tusinder udtoges da 1.000 af hver Stamme, i alt 12.000 Mand, rustede til Kamp.
6Og Moses sendte dem i kamp, 1.000 af hver Stamme, og sammen med dem Pinehas, Præsten Eleazars Søn, der medbragte de hellige Redskaber og Alarmtrompeterne.
7De drog så ud i kamp mod Midjanitterne, som HERREN havde pålagt Moses, og dræbte alle af Mandkøn;
8og foruden de andre, der blev slået ihjel, dræbte de også Midjans Konger, Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, Midjans fem Konger; også Bileam, Beors Søn, dræbte de med Sværdet.
9Og Israelitterne bortførte Midjanitternes kvinder og Børn som Krigsfanger, og alt deres Kvæg alle deres Hjorde og alt deres Gods tog de med som Bytte;
10og alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på.
11Og alt det røvede og hele Byttet, både Mennesker og Dyr, tog de med sig,
12og de bragte Fangerne, Byttet og det røvede til Moses og Præsten Eleazar og Israelitternes Menighed i Lejren på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko.
13Men Moses, Præsten Eleazar og alle Menighedens Øverste gik dem i Møde uden for Lejren,
14og Moses blev vred på Hærens Førere, Tusindførerne og Hundredførerne, som kom tilbage fra Krigstoget.
15Og Moses sagde til dem: “Har I ladet alle Kvinder i Live?
16Det var jo dem, der efter Bileams Råd blev Årsag til, at Israelitterne var troløse mod HERREN i den Sag med Peor, så at Plagen ramte HERRENS Menighed.
17Dræb derfor alle Drengebørn og alle kvinder, der har kendt Mand og haft Samleje med Mænd;
18men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og beholde,
19Men selv skal I lejre eder uden for Lejren i syv Dage, enhver, som har dræbt nogen, og enhver, som har rørt ved en dræbt, og rense eder på den tredje og den syvende Dag, både I selv og eders Krigsfanger.
20Og enhver Klædning, enhver Læder ting, alt, hvad der er lavet af Gedehår, og alle Træredskaber skal I rense!”
21Og Præsten Eleazar sagde til Krigerne, der havde været med i Kampen: “Dette er det Lovbud, HERREN har givet Moses:
22Kun Guld, Sølv, kobber, Jern, Tin og Bly,
23alt, hvad der kan tåle Ild, skal I lade gå gennem Ild, så bliver det rent; dog må det renses med Renselsesvand. Men alt, hvad der ikke kan tåle Ild, skal I lade gå gennem Vand.
24Og eders klæder skal I tvætte på den syvende Dag, så bliver I rene og kan gå ind i Lejren.”
25Og HERREN talede til Moses og sagde:
26“Sammen med Præsten Eleazar og Overhovederne for Menighedens Fædrenehuse skal du opgøre det samlede Bytte, der er taget, både Mennesker og Dyr.
27Derefter skal du dele Byttet i to lige store Dele mellem dem, der har taget Del i Krigen og været i Kamp, og hele den øvrige Menighed.
28Derpå skal du udtage en Afgift til HERREN fra krigerne, der har været i Kamp, et Stykke af hver fem Hundrede, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Småkvæg;
29det skal du tage af den Halvdel, som tilfalder dem, og give Præsten Eleazar det som Offerydelse til HERREN.
30Men af den Halvdel, der tilfalder de andre Israelitter, skal du tage et Stykke af hver halvtredsindstyve, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Småkvæg, alt Kvæget, og give det til Levitterne, som tager Vare på, hvad der er at varetage ved HERRENS Bolig!”
31Da gjorde Moses og Præsten Eleazar, som HERREN havde pålagt Moses.
32Og det, de havde taget, det tiloversblevne af Byttet, som Krigsfolket havde gjort, udgjorde 675.000 Stykker Småkvæg,
3372.000 Stykker Hornkvæg,
3461.000 Æsler
35og 32.000 Mennesker, Kvinder, der ikke havde haft Samleje med Mænd.
36Den Halvdel, der tilfaldt dem, der havde været i Kamp, udgjorde altså et Tal af 337.500 Stykker Småkvæg,
37hvoraf Afgiften til HERREN udgjorde 675 Stykker Småkvæg,
3836.000 Stykker Hornkvæg, hvoraf 72 i Afgift til HERREN,
3930.500 Æsler, hvoraf til i Afgift til HERREN,
40og 16.000 Mennesker, hvoraf 32 i Afgift til HERREN.
41Og Moses overgav Afgiften, HERRENS Offerydelse, til Præsten Eleazar, som HERREN havde pålagt Moses.
42Og af den Halvdel, som tilfaldt de andre Israelitter, og som Moses havde taget som deres del fra de Mænd, der havde været i Kamp -
43denne Menighedens Halvdel udgjorde 337.500 Stykker Småkvæg,
4436.000 Stykker Hornkvæg,
4530.500 Æsler
46og 16.000 Mennesker -
47af den Halvdel, som tilfaldt de andre Israelitter, udtog Moses et Stykke for hver halvtredsindstyve, både af Mennesker og Kvæg, og gav dem til Levitterne, som tog Vare på, hvad der var at varetage ved HERRENS Bolig, som HERREN havde pålagt Moses.
48Da trådte Førerne for Hærens Afdelinger, Tusindførerne og Hundredførerne, hen til Moses
49og sagde til ham: “Dine Trælle har holdt Mandtal over de krigere, der stod under os; og der manglede ikke en eneste af os;
50derfor frembærer nu enhver af os som Offergave til HERREN, hvad han har taget af Guldsmykker, Armbånd, Spange, Fingerringe, Ørenringe og Halssmykker, for at skaffe os Soning for HERRENS Åsyn.”
51Moses og Præsten Eleazar modtog Guldet af dem, alskens med Kunst virkede Smykker;
52og alt Offerydelsesguldet, som de ydede HERREN, udgjorde 16.750 Sekel, hvilket Tusindførerne og Hundredførerne bragte som Gave.
53Krigerne havde taget Bytte hver for sig.
54Så modtog Moses og Præsten Eleazar Guldet af Tusindførerne og Hundredførerne og bragte det ind i Åbenbaringsteltet, for at det skulde bringe Israelitterne i Minde for HERRENS Åsyn.