Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 4 MOSEBOG

4 MOSEBOG 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Følgende var Arons og Moses' Efterkommere, på den Tid HERREN talede på Sinaj Bjerg.
2Navnene på Arons Sønner var følgende: Nadab, den førstefødte, Abihu, Eleazar og Itamar;
3det var Navnene på Arons Sønner, de salvede Præster, som indsattes til Præstetjeneste.
4Men Nadab og Abihu døde for HERRENS Åsyn, da de frembar fremmed Ild for HERRENS Åsyn i Sinaj Ørken, og de havde ingen Sønner. Således kom Eleazar og Itamar til at gøre Præstetjeneste for deres Fader Arons Åsyn.
5HERREN talede til Moses og sagde:
6Lad Levis Stamme træde frem og stil dem frem for Præsten Aron, for at de kan gå ham til Hånde.
7De skal tage Vare på, hvad han og hele Menigheden har at varetage foran Åbenbaringsteltet, og således udføre Arbejdet ved Boligen,
8og de skal tage Vare på alle Åbenbaringsteltets Redskaber og på, hvad Israelitterne har at varetage, og således udføre Arbejdet ved Boligen.
9Altså skal du overgive Aron og hans Sønner Levitterne; de er ham overgivet som Gave fra Israelitterne.
10Men Aron og hans Sønner skal du sætte til at tage Vare på deres Præstetjeneste; enhver Lægmand, som trænger sig ind deri, skal lide Døden.
11HERREN talede til Moses og sagde:
12Se, jeg har selv udtaget Levitterne af Israelitternes Midte i Stedet for alt det førstefødte, der åbner Moders Liv hos Israelitterne, og Levitterne er blevet min Ejendom;
13thi mig tilhører alt det førstefødte. Dengang jeg dræbte alt det førstefødte i Ægypten, helligede jeg mig alt det førstefødte i Israel, både af Mennesker og Dyr; mig HERREN skal de tilhøre.
14HERREN talede til Moses i Sinaj Ørken og sagde:
15Du skal mønstre Levis Sønner efter deres Fædrenehuse, efter deres Slægter; alle af Mandkøn fra en Måned og opefter skal du mønstre.
16Da mønstrede Moses dem på HERRENS Bud, som der var ham pålagt.
17Følgende var Levis Sønner efter deres Navne: Gerson, Kehat og Merari.
18Følgende var Navnene på Gersons Sønner efter deres Slægter: Libni og Sjim'i;

19Kehats Sønner efter deres Slægter var: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel;
20Meraris Sønner efter deres Slægter var: Mali og Musji. Det var Levitternes Slægter efter deres Fædrenehuse.
21Fra Gerson nedstammede Libnitternes og Sjimitternes Slægter; det var Gersonitternes Slægter.
22De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og opefter blev optalt, de, som mønstredes af dem, udgjorde 7.500.
23Gersonitternes Slægter havde deres Lejrplads bag ved Boligen mod Vest.
24Øverste for Gersonitternes Fædrenehus var Eljasar, Laels Søn.
25Gersonitterne havde ved Åbenbaringsteltet at tage Vare på selve Boligen og Teltdækket, dets Dække, Forhænget for Åbenbaringsteltets Indgang,
26Forgårdens Omhæng, Forhænget for Indgangen til Forgården, der omgav Boligen og Alteret, og dens Teltreb, alt Arbejdet dermed.
27Fra Kehat nedstammede Amramitternes, Jizharitternes, Hebronitternes og Uzzielitternes Slægter; det var Kehatitternes Slægter.
28De, der mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og opefter blev optalt, udgjorde 8.600*, som tog Vare på, hvad der var at varetage ved Helligdommen. { *vistnok Feilskrift for 8.300, ellers stemmer Sammentællingen (v. 39) ikke. }
29Kehatitternes Slægter havde deres Lejrplads ved Boligens Sydside.
30Øverste for Kehatitternes Slægters Fædrenehus var Elizafan, Uzziels Søn.
31De havde at tage Vare på Arken, Bordet, Lysestagen, Altrene, Helligdommens Redskaber, som brugtes ved Tjenesten, og Forhænget med dertil hørende Arbejde.
32Øverste over Levitternes Øverster var Eleazar, Præsten Arons Søn, som havde Tilsyn med dem, der tog Vare på, hvad der var at varetage ved Helligdommen.
33Fra Merari nedstammede Malitternes og Musjitternes Slægter; det var Meraris Slægter.
34De, som mønstredes af dem, da alle af Mandkøn fra en Måned og opefter blev optalt, udgjorde 6.200.
35Øverste for Meraris Slægters Fædrenehus var Zuriel, Abihajils Søn. De havde deres Lejrplads ved Boligens Nordside.
36Meraritterne var sat til at tage Vare på Boligens Brædder, Tværstænger, Piller og Fodstykker, alle dens Redskaber og alt det dertil hørende Arbejde,

37Pillerne til Forgården, som var rundt om den, med Fodstykker, Pæle og Reb.
38Foran Boligen, på Åbenbaringsteltets Forside mod Øst, havde Moses, Aron og hans Sønner deres Lejrpladser, og de tog Vare på alt det, Israelitterne havde at varetage ved Boligen. Enhver Lægmand, der trængte sig ind i det, måtte lide Døden.
39De mønstrede af Levitterne, de, som Moses og Aron mønstrede på HERRENS Bud efter deres Slægter, alle af Mandkøn fra en Måned og opefter, udgjorde i alt 22.000.
40HERREN sagde til Moses: Du skal mønstre alle førstefødte af Mandkøn blandt Israelitterne fra en Måned og opefter og optage Tallet på deres Navne.
41Så skal du udtage Levitterne til mig HERREN i Stedet for alle Israelitternes førstefødte og ligeledes Levitternes Kvæg i Stedet for alt det førstefødte af Israelitternes Kvæg.
42Og Moses mønstrede, som HERREN havde pålagt ham, alle Israelitternes førstefødte;
43og da Navnene på dem fra en Måned og opefter optaltes, udgjorde de førstefødte af Mandkøn, alle de, som mønstredes i alt 22.273.
44Derpå talede HERREN til Moses og sagde:
45Tag Levitterne i Stedet for alle Israelitternes førstefødte og ligeledes Levitternes Kvæg i Stedet for deres Kvæg, så at Levitterne kommer til at tilhøre mig HERREN.
46Men til Udløsning af de 273, hvormed Antallet af Israelitternes førstefødte overstiger Levitternes Antal,
47skal du tage fem Sekel for hvert Hoved, efter hellig Vægt skal du tage dem, tyve Gera på en Sekel;
48og Pengene skal du give Aron og hans Sønner som Udløsning for de overskydende.
49Da tog Moses Løsepengene af de overskydende, dem, der ikke var udløst ved Levitterne;
50af Israelitternes førstefødte tog han Pengene, 1.365 Sekel efter hellig Vægt.
51Og Moses gav Aron og hans Sønner Løsepengene efter HERRENS Bud, som HERREN havde pålagt Moses.