Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ

ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲡϯⲙⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲁ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ.
2ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲭⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ.
3ⲉⲩⲟⲃϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲥⲉⲙⲛⲉ ⲑⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
4⳿ⲡϫⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲉⲩⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ.
5ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲛⲁⲁⲓⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲱⲛϧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ.
6ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏ ⲧ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ⳿ϣϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ.
7ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣϣⲉ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.
8ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
9ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲕ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲕ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ.
10ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ.
11⳿ⲥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲓϣⲓⲡⲓ.
12⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲫⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲁⲓ⳪ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲱϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲟⲩⲃⲏϥ.
13ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ.
14ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲱⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲡⲱⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲫⲏⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ.
15ⲡⲱⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲱⲓϣ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲉⲥⲉ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ.
16ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϣⲱⲃϣ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉⲧⲁϥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲛⲓⲙ.
17ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ.
18ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲅⲉ ⲁ ⲡⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲫⲟϩ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⳿ⲛϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ.

19ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉϯⲭⲟϩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲧⲕⲁϯ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ.
20ⲏⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲉⲙⲧ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛ.
21⳿ϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ϫⲉ ⲁⲓⲫⲱⲣϣ ⳿ⲛⲛⲁϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲃⲉ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲉⲣⲁⲛⲧⲓⲗⲉⲅⲓⲛ