Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ

ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲁϣϥ ⳿ⲉⲡⲓϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
2ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.
3ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ.
4⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲑⲏϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪.
5ⲫⲏⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ.
6ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
7⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⲛⲓⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
8⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ.
9ⲡⲁⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲫϯ ⲫⲏ ⳿ⲉϯϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲡ͞ⲛⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ϩⲱⲥ ⳿ⲛϯⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲁⲛ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ.
10⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲉⲓⲧⲱⲃϩ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲙⲱⲓⲧ ⲥⲟⲃϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ.
11ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ.
12ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲫⲱⲓ ϩⲱ.
13ϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϯ ⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ.
14ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲓ.
15ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ.
16ϯϣⲓⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ.
17ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲑⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲛⲁϩϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏ ⲓ ⳿ϥⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.
18ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ϥⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲙⲉⲧⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ.

19ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.
20ⲛⲓⲁⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲉⲩⲕⲁϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲉⲣⲟⲩⲱ.
21ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲟⲩϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥ ⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲉⲣⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲟⲩⲁⲧⲕⲁϯ ⳿ⲛϩⲏⲧ.
22ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ ⲛⲉ ⲁⲩⲉⲣⲥⲟϫ.
23ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲃⲓⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲧⲁⲕⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲓⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲁⲧϥⲓ.
24ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϭⲱϧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩϣⲱϣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏ ⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.
25ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲓⲃϯ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲡⲁⲣⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ϣⲁ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ.
26ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏ ⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛⲡⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲛϣⲱϣ ⲛⲟⲩϩⲓⲟⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲉⲃⲓ⳿ⲉ ⲧⲟⲩⲫⲩⲥⲓⲕⲏ ⳿ⲛⲭⲣⲏⲥⲓⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲉⲩⲡⲁⲣⲁ ⲫⲩⲥⲓⲥ.
27ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓⲕⲉϩⲱⲟⲩⲧ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϯⲫⲩⲥⲓⲕⲏ ⳿ⲛⲭⲣⲏⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲩⲣⲱⲕϩ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲁⲛϩⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲱⲟⲩⲧ ⲉⲩⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲓⲡⲓ ⲉⲩ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲉⲃⲓⲉ ⲃⲉⲭⲉ ⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲩⲡⲗⲁⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.
28ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲉⲭⲁ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ.
29ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲛⲏⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ϩⲓ ϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲭ ⲣⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲩⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ.
30ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲭⲁⲥⲕⲉⲥ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲥⲧⲉ ⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲣⲉϥϯϣⲱϣ ⳿ⲛϭⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⳿ⲛⲣⲉϥϩⲓ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲣⲉϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ.
31⳿ⲛⲁⲧⲕⲁϯ ⳿ⲛⲁⲧϯⲙⲁϯ ⳿ⲛⲁⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲛⲁⲓ.
32ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉϯⲙⲁϯ ⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ