Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ

ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ϯϯϩⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲓⲃⲏ ⲧⲉⲛⲥⲱⲛⲓ ⲉⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓ⳿ⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲭⲣⲉⲉⲥ.
2ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯⲧⲟⲧⲥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲥⲛⲁⲉⲣ⳿ⲭ ⲣⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲁϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲡⲉⲙⲏⲓ ϩⲱ.
3ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲣⲓⲥⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.
4ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁϩⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ⲉⲧϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ.
5ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲛⲉⲧⲟⲥ ⲡⲁⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ϯⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.
6ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥϭⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ.
7ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲛ⳿ⲇⲣⲟⲛⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲟⲩⲗⲓ⳿ⲁ ⲛⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏ ⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲓⲛ ⲛⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲉ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
8ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲙ⳿ⲡⲗⲓⲁⲧⲟⲥ ⲡⲁⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.
9ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲃⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲧⲁⲭⲏⲥ ⲡⲁⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ.
10ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲡⲉⲗⲗⲏⲥ ⲡⲓⲥⲱⲧⲡ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲃⲟⲩⲗⲟⲥ.
11ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲏⲣⲱⲇⲓⲟⲛ ⲡⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲛⲁⲣⲕⲩⲥⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.
12ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲣⲓⲫⲱⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲣⲩⲫⲱⲥⲁ ⲛⲏⲉⲧϧⲟⲥⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲣⲥⲓⲇⲁ ϯⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥϭⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.
13ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲩⲫⲟⲥ ⲡⲓⲥⲱⲧⲡ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲱⲓ ϩⲱ ⲧⲉ.
14ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲥⲩⲛ⳿ⲕⲣⲓⲧⲟⲥ ⲫⲗⲏⲅⲟⲛⲧ⳿ⲁ ⲉⲣⲙⲏ ⲡⲁⲧⲣⲟⲃⲁ ⲉⲣⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.
15ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲫⲩⲗⲟⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲟⲩⲗⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲣⲉⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲩⲙⲡⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.
16ⲁⲣⲓ⳿ⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
17ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛ ϯ⳿ϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲫⲱⲣϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲉⲕ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.
18ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲉϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϩⲟⲗϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ϣⲁⲩⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲧⲕⲁⲕⲓⲁ.

19ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϯⲟⲩⲉϣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲕⲉⲣⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.
20ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥ⳿ⲉϧⲟⲙϧⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϧⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.
21⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲥⲥⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲥⲱⲥⲓⲡⲁⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ.
22ϯϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉⲣⲧⲓⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲥϧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.
23⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲅⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁϣⲉⲙⲙⲟ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⲡⲓⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲟⲩⲁⲣⲧⲟⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ.
24ⲡⲏⲙⲟⲧ ⲙⲡⲉⲛⲝⲥ ⲓ̅ⲥ ⲡⲋⲥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ.
25ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉϩⲁⲛⲥⲏ ⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.
26ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲓϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
27ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲟⲓⲃⲏ ϯⲥⲱⲛⲓ