Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ

ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲭⲛⲁ⳿ϣⲉⲣⲟⲩⲱ ⲁⲛ ⲱ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϯϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲕϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁⲕϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧϯϩⲁⲡ.
2ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥϣⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.
3⳿ⲭⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲱ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏⲉⲧϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲭⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲱⲕ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ⲭⲛⲁ⳿ϣⲫⲱⲧ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
4ϣⲁⲛ ⳿ⲕⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ.
5ⲕⲁⲧⲁ ⲇⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲛⲁϣⲧϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲉⲙ⳿ϩⲑⲏϥ ⳿ⲕϩⲓ ϫⲱⲛⲧ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
6ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.
7ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.
8ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϯⲙⲁϯ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩⲑⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧϭⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲃⲟⲛ.
9ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ.
10ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ.
11⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲉⲧⲣⲉϥϭⲓϩⲟ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ.
12ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.
13ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓⲱⲟⲩ.
14ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲥⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.
15ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲓⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ.
16Ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϩⲏⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
17ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲕϯⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲕⲙⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲫϯ.
18ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲕⲉⲣⲕⲁⲑⲏⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.

19⳿ϩⲑⲏⲕ ⲭⲏ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉϥ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ.
20⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲁϧ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲉⲣⲉ ⳿ⲑⲙⲟⲣⲫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.
21ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⲉⲧϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲕϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲕϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ.
22ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱϥ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲡⲉⲣⲫⲉⲓ.
23ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲕϣⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ.
24⳿ⲫⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫϯ ⲥⲉϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ.
25ⲟⲩⲟⲛ ϩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁ ⲡⲉⲕⲥⲉⲃⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ.
26ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲭⲓ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲥⲉⲛⲁⲟⲡⲥ ⲉⲩⲥⲉⲃⲓ.
27ⲟⲩⲟϩ ϯⲫⲩⲥⲓⲕⲏ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲉⲥϫⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲥⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.
28ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⲡⲉ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ.
29ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ