Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ

ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉ ⳿ⲡϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲓⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⳿ⲡϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲃⲓ.
2ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
3ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲁⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲏ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲕⲉⲣϥ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
4⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲁⲣⲉ ⲫϯ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϫⲉⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲉϥϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲣⲟ ⲉⲩⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲕ.
5ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁϩⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⲙⲏ ⲟⲩⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲡⲉ ⲫϯ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲁⲓϫⲱ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ.
6⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲱⲥ ⲫϯ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.
7ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϩⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.
8ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲁⲡ ⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲡϩⲁⲡ.
9ⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲟⲩ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲁⲛ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉⲙ ⲁⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
10ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.
11⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲕⲁϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲫϯ.
12ⲁⲩⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲁⲧϣⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ.
13ⲟⲩ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲡⲉ ⲧⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲃⲓ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲭⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲗⲁⲥ ⲟⲩⲙⲁⲑⲟⲩⲓ ⳿ⲛϩⲟϥ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ.
14ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲣⲱⲟⲩ ⲙⲉϩ ⳿ⲛⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲛϣⲁϣⲓ.
15ⲥⲉⲓⲏⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲫⲉⲛ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
16⳿ⲡϧⲟⲙϧⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲓⲁ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓ ⲛⲟⲩⲙⲱⲓⲧ.
17ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ.
18ϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ.

19ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
20ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲙⲁⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁ ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϣⲱⲡⲓ.
21ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.
22ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϯ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲫⲱⲣϫ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲡ.
23ⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϣⲁⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ.
24ⲉⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱϯ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.
25ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲭⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ.
26ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲑⲣⲉⲥϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
27ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲁⲩⲙⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉⲣⲱϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲁ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ.
28ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲡ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲙⲁⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.
29ϣⲁⲛ ⲫϯ ⲫⲁ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁϩⲁ ⲫⲁ ⲛⲓⲕⲉⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ.
30ⲓⲥϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ.
31ⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲉⲣϥ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ