Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ

ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳪ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲟⲛϧ.
2ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϧⲁ ϩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲥⲥⲟⲛϩ ⳿ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲓ ⲁⲥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲁⲓ.
3ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲉϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲓ ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲕⲉϩⲁⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲓ ⲟⲩⲣⲉⲙϩⲏ ⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲁⲥϣⲁⲛϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲕⲉϩⲁⲓ.
4ϩⲱⲥⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲙⲫϯ.
5ⲉⲛϣⲟⲡ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲡⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϯⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ.
6ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲕⲱⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲡⲁⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϧⲁⲓ.
7ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϯ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ.
8⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲁⲧϭⲛⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉ.
9⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲱⲛϧ.
10⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲙ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧϭⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲑⲁⲓ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩ.
11⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ.
12ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛⲉⲥ.
13ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ.
14ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩⲧⲏⲓⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ.
15ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϯⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲙⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉϯⲟⲩⲁϣϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ ⳿ⲉϯⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
16ⲓⲥϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉϥ.
17ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧ.
18ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲁϩⲣⲁⲓ ⳿ⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.

19ⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
20ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁⲓ ϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧ.
21ϯϫⲓⲙⲓ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲁϩⲣⲁⲓ.
22ϯϯⲙⲁϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ.
23ϯⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϧⲏⲕ ⲟⲩⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲉϥⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲗⲟⲥ.
24⳿ⲡⲧⲁⲗⲉⲡⲱⲣⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲙⲟⲩ ⲫⲁⲓ.
25⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲏⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲏ ⲧ ⲙⲉⲛ ϯⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ϯⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ