Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ

ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
2ⲫⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲁⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
3ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ.
4ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ϯⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ.
5ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲥϭⲓϣⲓⲡⲓ ϫⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲥⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲁϥⲧⲏ ⲓϥ ⲛⲁⲛ.
6ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ.
7ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲧⲁⲭⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ.
8⳿ϥⲧⲁϩⲟ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ.
9⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉⲛ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ.
10ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϫⲁϫⲓ ⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲧⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲛϧ.
11ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.
12ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁ ⲡⲓⲙⲟⲩ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.
13ϣⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲟⲡ.
14ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲁⲇⲁⲙ ϣⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉ.
15ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ.
16ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲩⲕⲁⲧⲁ⳿ⲕⲣⲓⲙⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲉⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ.
17ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
18ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ.

19⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ.
20ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ.
21ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪