Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ

ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲓⲟⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ.
2ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲙ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲇⲉ ϣⲁϥⲟⲩⲉⲙ ⲟⲩⲟϯ.
3ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲉϣϥ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ.
4⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲫⲏⲉⲧϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲱⲕ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳪ ⲓⲉ ⲉϥⲛⲁϩⲉⲓ ⲉϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ.
5ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉϯϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧϯϩⲁⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
6ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ.
7⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲱⲛϧ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛⲁϥ.
8ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲙⲡϭ̅ ⲥ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲓⲧⲉ ⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁ Ⲡ⳪.
9ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳪ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ.
10⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϣⲱϣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁϩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
11⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲟⲛϧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⲕⲉⲗⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲕⲱⲗϫ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ.
12ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϥⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲙⲫϯ.
13⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲙⲁϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲭ ⲁ ⲟⲩϭⲣⲟⲡ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ.
14ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥϭⲁϧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ϫⲉ ⳿ϥ ϭⲁϧⲉⲙ ⳿ϥϭⲁϧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.
15ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲓⲉ ⳿ⲕⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁⲕⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕ⳿ϧⲣⲉ.
16⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ.
17ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲥϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲱ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ.
18ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

19ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲁ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲱⲧ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.
20⳿ⲙⲡⲉⲣⲃⲉⲗ ⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁⲃ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϭⲣⲟⲡ.
21ⲛⲁⲛⲉⲥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲉⲙ ⲁϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲉ ⲏⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛⲁ ϭⲓϭⲣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.
22⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲭⲁϥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲱⲟⲩⲛⲓ⳿ⲁⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉϥⲛⲁⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
23ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲃ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ϫⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ