Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ

ⲚⲒⲢⲰⳘⲈⲞⲤ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ.
2⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲙⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲱⲥ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.
3ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁⲛϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ.
4ⲁⲩⲕⲟⲥⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ.
5ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲱϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉϥⲕⲉ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ.
6ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲩⲁϣϥ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ.
7ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲁϥⲙⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ.
8ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ.
9ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲉⲣ⳪ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ.
10ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉϥⲱⲛϧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥⲱⲛϧ ⳿ⲙⲫϯ.
11ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲱⲛϧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪.
12⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲛⲁⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉϥ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ.
13ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲟⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.
14⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲉⲣ⳪ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⲅⲁⲣ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ.
15ⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ.
16ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.
17⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲏⲡ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.
18ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

19ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲡϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲁⲧⲁϩⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ.
20ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉⲙϩⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.
21ⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲧϧⲁ⳿ⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲡⲉ.
22ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲉ.
23ⲛⲓⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪