Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - ایّوب

ایّوب 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1و خداوند ایوب را از میان گردبادخطاب کرده، گفت:
2«کیست که مشورت را از سخنان بی‌علم تاریک می‌سازد؟
3الان کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از توسوال می‌نمایم پس مرا اعلام نما.
4وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری.
5کیست که آن را پیمایش نمود؟ اگر می‌دانی! وکیست که ریسمانکار را بر آن کشید؟
6پایه هایش بر چه چیز گذاشته شد؟ و کیست که سنگ زاویه‌اش را نهاد،
7هنگامی که ستارگان صبح باهم ترنم نمودند، و جمیع پسران خدا آوازشادمانی دادند؟
8و کیست که دریا را به درهامسدود ساخت، وقتی که به در جست و از رحم بیرون آمد؟
9وقتی که ابرها را لباس آن گردانیدم و تاریکی غلیظ را قنداقه آن ساختم.
10و حدی برای آن قرار دادم و پشت بندها و درها تعیین نمودم.
11و گفتم تا به اینجا بیا و تجاوز منما. و دراینجا امواج سرکش تو بازداشته شود.
12«آیا تو از ابتدای عمر خود صبح را فرمان دادی، و فجر را به موضعش عارف گردانیدی؟
13تا کرانه های زمین را فرو‌گیرد و شریران از آن افشانده شوند.
14مثل گل زیر خاتم مبدل می‌گردد. و همه‌چیز مثل لباس صورت می‌پذیرد.
15و نور شریران از ایشان گرفته می‌شود، و بازوی بلند شکسته می‌گردد.
16آیا به چشمه های دریا داخل شده، یا به عمقهای لجه رفته‌ای؟
17آیا درهای موت برای تو باز شده است؟ یا درهای سایه موت را دیده‌ای؟
18آیاپهنای زمین را ادراک کرده‌ای؟ خبر بده اگر این همه را می‌دانی.

19راه مسکن نور کدام است، ومکان ظلمت کجا می‌باشد،
20تا آن را به حدودش برسانی، و راههای خانه او را درک نمایی؟
21البته می‌دانی، چونکه در آنوقت مولودشدی، و عدد روزهایت بسیار است!
22«آیا به مخزن های برف داخل شده، و خزینه های تگرگ را مشاهده نموده‌ای،
23که آنهارا به جهت وقت تنگی نگاه داشتم، به جهت روزمقاتله و جنگ؟
24به چه طریق روشنایی تقسیم می‌شود، و باد شرقی بر روی زمین منتشرمی گردد؟
25کیست که رودخانه‌ای برای سیل کند، یا طریقی به جهت صاعقه‌ها ساخت.
26تا برزمینی که کسی در آن نیست ببارد و بر بیابانی که در آن آدمی نباشد،
27تا (زمین ) ویران و بایر راسیراب کند، و علفهای تازه را از آن برویاند؟
28آیا باران را پدری هست؟ یا کیست که قطرات شبنم را تولید نمود؟
29از رحم کیست که یخ بیرون آمد؟ و ژاله آسمان را کیست که تولیدنمود؟
30آبها مثل سنگ منجمد می‌شود، وسطح لجه یخ می‌بندد.
31آیا عقد ثریا رامی بندی؟ یا بندهای جبار را می‌گشایی؟
32آیابرجهای منطقه البروج را در موسم آنها بیرون می‌آوری؟ و دب اکبر را با بنات او رهبری می‌نمایی؟
33آیا قانون های آسمان را می‌دانی؟ یا آن را بر زمین مسلط می‌گردانی؟
34آیا آوازخود را به ابرها می‌رسانی تا سیل آبها تو رابپوشاند؟
35آیا برقها را می‌فرستی تا روانه شوند، و به تو بگویند اینک حاضریم؟
36کیست که حکمت را در باطن نهاد یا فطانت را به دل بخشید؟

37کیست که با حکمت، ابرها رابشمارد؟ و کیست که مشکهای آسمان را بریزد؟
38چون غبار گل شده، جمع می‌شود و کلوخها باهم می‌چسبند.
39آیا شکار را برای شیر ماده صید می‌کنی؟ و اشتهای شیر ژیان را سیرمی نمایی؟
40حینی که در ماوای خود خویشتن را جمع می‌کنند و در بیشه در کمین می‌نشینند؟
41کیست که غذا را برای غراب آماده می‌سازد، چون بچه هایش نزد خدا فریاد برمی آورند، و به‌سبب نبودن خوراک آواره می‌گردند؟