Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - ایّوب

ایّوب 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1پس ایوب در جواب گفت:
2«بشنوید، کلام مرا بشنوید. و این، تسلی شماباشد.
3با من تحمل نمایید تا بگویم، و بعد ازگفتنم استهزا نمایید.
4و اما من، آیا شکایتم نزدانسان است؟ پس چرا بی‌صبر نباشم؟
5به من توجه کنید و تعجب نمایید، و دست به دهان بگذارید.
6هرگاه به یاد می‌آورم، حیران می‌شوم. و لرزه جسد مرا می‌گیرد.
7چرا شریران زنده می‌مانند، پیر می‌شوند و در توانایی قوی می‌گردند؟
8ذریت ایشان به حضور ایشان، با ایشان استوار می‌شوند و اولاد ایشان در نظرایشان.
9خانه های ایشان، از ترس ایمن می‌باشد وعصای خدا بر ایشان نمی آید.
10گاو نر ایشان جماع می‌کند و خطا نمی کند و گاو ایشان می‌زایدو سقط نمی نماید.
11بچه های خود را مثل گله بیرون می‌فرستند و اطفال ایشان رقص می‌کنند.
12با دف وعود می‌سرایند، و با صدای نای شادی می‌نمایند.
13روزهای خود را در سعادتمندی صرف می‌کنند، و به لحظه‌ای به هاویه فرودمی روند.
14و به خدا می‌گویند: از ما دور شو زیراکه معرفت طریق تو را نمی خواهیم.
15قادرمطلق کیست که او را عبادت نماییم، و ما را چه فایده که از او استدعا نماییم.
16اینک سعادتمندی ایشان در دست ایشان نیست. کاش که مشورت شریران از من دور باشد.
17«بسا چراغ شریران خاموش می‌شود وذلت ایشان به ایشان می‌رسد، و خدا در غضب خود دردها را نصیب ایشان می‌کند.
18مثل سفال پیش روی باد می‌شوند و مثل کاه که گردبادپراکنده می‌کند.

19خدا گناهش را برای فرزندانش ذخیره می‌کند، و او را مکافات می‌رساند و خواهد دانست.
20چشمانش هلاکت او را خواهد دید، و از خشم قادر مطلق خواهدنوشید.
21زیرا که بعد از او در خانه‌اش او را چه شادی خواهد بود، چون عدد ماههایش منقطع شود؟
22آیا خدا را علم توان آموخت؟ چونکه اوبر اعلی علیین داوری می‌کند.
23یکی در عین قوت خود می‌میرد، در حالی که بالکل در امنیت وسلامتی است.
24قدحهای او پر از شیر است، ومغز استخوانش تر و تازه است.
25و دیگری درتلخی جان می‌میرد و از نیکویی هیچ لذت نمی برد.
26اینها باهم در خاک می‌خوابند و کرمها ایشان را می‌پوشانند.
27اینک افکار شما رامی دانم و تدبیراتی که ناحق بر من می‌اندیشید.
28زیرا می‌گویید کجاست خانه امیر، و خیمه های مسکن شریران؟
29آیا از راه گذریان نپرسیدید؟ ودلایل ایشان را انکار نمی توانید نمود،
30که شریران برای روز ذلت نگاه داشته می‌شوند و درروز غضب، بیرون برده می‌گردند.
31کیست که راهش را پیش رویش بیان کند، و جزای آنچه راکه کرده است به او برساند؟
32که آخر او را به قبرخواهند برد، و بر مزار او نگاهبانی خواهند کرد.
33کلوخهای وادی برایش شیرین می‌شود وجمیع آدمیان در عقب او خواهند رفت، چنانکه قبل از او بیشماره رفته‌اند.
34پس چگونه مراتسلی باطل می‌دهید که در جوابهای شما محض خیانت می‌ماند!»