Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - ایّوب

ایّوب 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«لیکن‌ای ایوب، سخنان مرا استماع نما. و به تمامی کلام من گوش بگیر.
2اینک الان دهان خود را گشودم، و زبانم در کامم متکلم شد.
3کلام من موافق راستی قلبم خواهدبود. و لبهایم به معرفت خالص تنطق خواهدنمود.
4روح خدا مرا آفریده، و نفخه قادرمطلق مرا زنده ساخته است.
5اگر می‌توانی مرا جواب ده، و پیش روی من، کلام را ترتیب داده بایست.
6اینک من مثل تو از خدا هستم. و من نیز از گل سرشته شده‌ام.
7اینک هیبت من تو را نخواهدترسانید، و وقار من بر تو سنگین نخواهد شد.
8«یقین در گوش من سخن گفتی و آواز کلام تو را شنیدم
9که گفتی من زکی و بی‌تقصیر هستم. من پاک هستم و در من گناهی نیست.
10اینک او علتها برمن می‌جوید. و مرا دشمن خودمی شمارد.
11پایهایم را در کنده می‌گذارد و همه راههایم را مراقبت می‌نماید.
12هان در این امر توصادق نیستی. من تو را جواب می‌دهم، زیرا خدااز انسان بزرگتر است.
13چرا با او معارضه می‌نمایی، از این جهت که از همه اعمال خوداطلاع نمی دهد؟
14زیرا خدا یک دفعه تکلم می‌کند، بلکه دو دفعه و انسان ملاحظه نمی نماید.
15در خواب، در رویای شب، چون خواب سنگین بر انسان مستولی می‌شود، حینی که دربستر خود در خواب می‌باشد.
16آنگاه گوشهای انسان را می‌گشاید و تادیب ایشان را ختم می‌سازد.
17تا انسان را از اعمالش برگرداند وتکبر را از مردمان بپوشاند.
18جان او را از حفره نگاه می‌دارد و حیات او را از هلاکت شمشیر.

19بادرد در بستر خود سرزنش می‌یابد، و اضطراب دایمی در استخوانهای وی است.
20پس جان اونان را مکروه می‌دارد و نفس او خوراک لطیف را.
21گوشت او چنان فرسوده شد که دیده نمی شودو استخوانهای وی که دیده نمی شد برهنه گردیده است.
22جان او به حفره نزدیک می‌شود و حیات او به هلاک کنندگان.
23«اگر برای وی یکی به منزله هزار فرشته یامتوسطی باشد، تا آنچه را که برای انسان راست است به وی اعلان نماید،
24آنگاه بر او ترحم نموده، خواهد گفت: او را از فرو رفتن به هاویه برهان، من کفاره‌ای پیدا نموده‌ام.
25گوشت او ازگوشت طفل لطیف تر خواهد شد. و به ایام جوانی خود خواهد برگشت.
26نزد خدا دعا کرده، او رامستجاب خواهد فرمود، و روی او را با شادمانی خواهد دید. و عدالت انسان را به او رد خواهدنمود.
27پس در میان مردمان سرود خوانده، خواهد گفت: گناه کردم و راستی را منحرف ساختم، و مکافات آن به من نرسید.
28نفس مرا ازفرورفتن به هاویه فدیه داد، و جان من، نور رامشاهده می‌کند.
29اینک همه این چیزها را خدابه عمل می‌آورد، دو دفعه و سه دفعه با انسان.
30تا جان او را از هلاکت برگرداند و او را از نورزندگان، منور سازد.
31‌ای ایوب متوجه شده، مرااستماع نما، و خاموش باش تا من سخن رانم.
32اگر سخنی داری به من جواب بده، متکلم شوزیرا می‌خواهم تو را مبری سازم.
33و اگر نه، تومرا بشنو. خاموش باش تا حکمت را به تو تعلیم دهم.»