Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - ایّوب

ایّوب 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1پس الیفاز تیمانی در جواب گفت:
2«آیا مرد به خدا فایده برساند؟ البته مرد دانا برای خویشتن مفید است.
3آیا اگر توعادل باشی، برای قادر مطلق خوشی رخ می‌نماید؟ یا اگر طریق خود را راست سازی، او رافایده می‌شود؟
4آیا به‌سبب ترس تو، تو را توبیخ می‌نماید؟ یا با تو به محاکمه داخل خواهد شد؟
5آیا شرارت تو عظیم نیست و عصیان تو بی‌انتهانی،
6چونکه از برادران خود بی‌سبب گرو گرفتی و لباس برهنگان را کندی،
7به تشنگان آب ننوشانیدی، و از گرسنگان نان دریغ داشتی؟
8امامرد جبار، زمین از آن او می‌باشد و مرد عالیجاه، در آن ساکن می‌شود.
9بیوه‌زنان را تهی‌دست رد نمودی، و بازوهای یتیمان شکسته گردید.
10بنابراین دامها تو را احاطه می‌نماید و ترس، ناگهان تو را مضطرب می‌سازد.
11یا تاریکی که آن را نمی بینی و سیلابها تو را می‌پوشاند.
12آیاخدا مثل آسمانها بلند نیست؟ و سر ستارگان رابنگر چگونه عالی هستند.
13و تو می‌گویی خداچه می‌داند و آیا از تاریکی غلیظ داوری تواندنمود؟
14ابرها ستر اوست پس نمی بیند، و بردایره افلاک می‌خرامد.
15آیا طریق قدما را نشان کردی که مردمان شریر در آن سلوک نمودند،
16که قبل از زمان خود ربوده شدند، و اساس آنهامثل نهر ریخته شد
17که به خدا گفتند: از ما دورشو و قادر مطلق برای ما چه تواند کرد؟
18و حال آنگاه او خانه های ایشان را از چیزهای نیکو پرساخت. پس مشورت شریران از من دور شود.

19«عادلان چون آن را بینند، شادی خواهندنمود و بی‌گناهان بر ایشان استهزا خواهند کرد.
20آیا مقاومت کنندگان ما منقطع نشدند؟ و آتش بقیه ایشان را نسوزانید؟
21پس حال با او انس بگیر و سالم باش. و به این منوال نیکویی به توخواهد رسید.
22تعلیم را از دهانش قبول نما، وکلمات او را در دل خود بنه.
23اگر به قادرمطلق بازگشت نمایی، بنا خواهی شد. و اگر شرارت رااز خیمه خود دور نمایی
24و اگر گنج خود را درخاک و طلای اوفیر را در سنگهای نهرهابگذاری،
25آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود،
26زیرا در آنوقت ازقادر مطلق تلذذ خواهی یافت، و روی خود را به طرف خدا برخواهی افراشت.
27نزد او دعاخواهی کرد و او تو را اجابت خواهد نمود، و نذرهای خود را ادا خواهی ساخت.
28امری راجزم خواهی نمود و برایت برقرار خواهد شد، وروشنایی بر راههایت خواهد تابید.
29وقتی که ذلیل شوند، خواهی گفت: رفعت باشد، و فروتنان را نجات خواهد داد.
30کسی را که بی‌گناه نباشدخواهد رهانید، و به پاکی دستهای تو رهانیده خواهد شد.»