Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - ایّوب

ایّوب 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1پس صوفر نعماتی در جواب گفت:
2«از این جهت فکرهایم مرا به جواب دادن تحریک می‌کند و به این سبب، من تعجیل می نمایم.
3سرزنش توبیخ خود را شنیدم، و ازفطانتم روح من مرا جواب می‌دهد.
4آیا این را ازقدیم ندانسته‌ای، از زمانی که انسان بر زمین قرارداده شد،
5که شادی شریران، اندک زمانی است، و خوشی ریاکاران، لحظه‌ای؟
6اگر‌چه شوکت اوتا به آسمان بلند شود، و سر خود را تا به فلک برافرازد.
7لیکن مثل فضله خود تا به ابد هلاک خواهد شد، و بینندگانش خواهند گفت: کجااست؟
8مثل خواب، می‌پرد و یافت نمی شود. ومثل رویای شب، او را خواهند گریزانید.
9چشمی که او را دیده است دیگر نخواهد دید، ومکانش باز بر او نخواهد نگریست.
10فرزندانش نزد فقیران تذلل خواهند کرد، و دستهایش دولت او را پس خواهد داد.
11استخوانهایش از جوانی پر است، لیکن همراه او در خاک خواهد خوابید.
12اگر‌چه شرارت در دهانش شیرین باشد، و آن را زیر زبانش پنهان کند.
13اگر‌چه او را دریغ داردو از دست ندهد، و آن را در میان کام خود نگاه دارد.
14لیکن خوراک او در احشایش تبدیل می‌شود، و در اندرونش زهرمار می‌گردد.
15دولت را فرو برده است و آن را قی خواهد کرد، و خدا آن را از شکمش بیرون خواهد نمود.
16اوزهر مارها را خواهد مکید، و زبان افعی او راخواهد کشت.
17بر رودخانه‌ها نظر نخواهندکرد، بر نهرها و جویهای شهد و شیر.
18ثمره زحمت خود را رد کرده، آن را فرو نخواهد برد، وبرحسب دولتی که کسب کرده است، شادی نخواهد نمود.

19زیرا فقیران را زبون ساخته وترک کرده است. پس خانه‌ای را که دزدیده است، بنا نخواهد کرد.
20«زیرا که در حرص خود قناعت را ندانست. پس از نفایس خود، چیزی استرداد نخواهد کرد.
21چیزی نمانده است که نخورده باشد. پس برخورداری او دوام نخواهد داشت.
22هنگامی که دولت او بی‌نهایت گردد، در تنگی گرفتار می‌شود، و دست همه ذلیلان بر او استیلاخواهد یافت.
23در وقتی که شکم خود را پرمی کند، خدا حدت خشم خود را بر او خواهدفرستاد، و حینی که می‌خورد آن را بر او خواهدبارانید.
24از اسلحه آهنین خواهد گریخت وکمان برنجین، او را خواهد سفت.
25آن رامی کشد و از جسدش بیرون می‌آید، و پیکان براق از زهره‌اش درمی رود و ترسها بر او استیلامی یابد.
26تمامی تاریکی برای ذخایر او نگاه داشته شده است. و آتش ندمیده آنها را خواهدسوزانید، و آنچه را که در چادرش باقی است، خواهد خورد.
27آسمانها عصیانش را مکشوف خواهد ساخت، و زمین به ضد او خواهدبرخاست.
28محصول خانه‌اش زایل خواهد شد، و در روز غضب او نابود خواهد گشت.
29این است نصیب مرد شریر از خدا و میراث مقدر او ازقادر مطلق.»