Text copied!
CopyCompare
Minar Poelayzimayl - Zenesis

Zenesis 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoewsepa nanga karngemidhin Yudhan yaday, nuydh nungu koerkak badh yan panidhar mura mabaygaw parunu. Nuydh nungu mura zagethaw mabaygal adhapa wayaydhin lagoengu muyngu. Wa, matha nungu tukaypal si lagoenu muynu nubiya. Nuy thanamulpa yakamaydhin kedha, nuy mina Yoewsepa thanamun tukuyap.
2Senawbi kaliya nuydh Yoewsepa mina koey gimiya may puydhadhin laganu muynu. Aykupithulgan nungu may adhaz karngemidhin thana Perolpa mulemidhin.
3Yoewsepa nanga mulaydhin nungu tukuypoepa kedha, ‘Ngay Yoewsepa.’ Nungu tukuypal mina madhu pamemidhin, thana wara ya mulayginga nubepa, nuy nanga thanamulpa yapupoeybaydhin kedha, ‘Ngaw thathi matha igililnga?’ Kasa thana ngaru ya mulayginga, thanamun aka mina koeyza.
4Yoewsepa kedha thanamulpa, ‘Ngapa gamupa thamemiw.’ Thana nubepa gamupa thamemin. Nuy kedha, ‘Ngay ngithamun tukuyap Yoewsepa ngitha ngan nanga yoewdhadhin Aykupithulgoepa.
5Aka gasamayg. Ngithamulpa sike kedha, ngitha bangal gegeyadh gasamane modhabiya ngithamun kedha wati zagethoengu. Lawnga ina Awgadhaw butha poethay koezi pay ngapa parungu. Nungu ubilnga kedha, nuydh ngoena ngithamuniya kulay wayadhin ngitha akaw woekay thoemamayg. Ngay ngapa kulay ngithamuniya, mabaygoepa gudaz puydhaypa.
6Ina matha ukasar wath ulaypa urapu gethaw dhimural wathal mura waniz zagethoepa matha ngoedhagidh lawnga, ayboewdhu thonarpa gasamoeypa lawnga.
7‘Ngitha lak wakay thoemamay ina ngoena Awgadhan kulay ngithamuniya wayadhin ngithamulpa gudaz puydhaypa. Ngithamun kulay ngara pudhamay midh nanga. Ngitha sepa yakanuray poeybaw. Awgadhan senawbi gegeyadh balbaygi maypa mina wadhethulu balbayg tidadhin. Nuydh ngoena ayngu zangu danal poethay kuyku mabayg aymoedhin, ngithamulngu maytha aygin um pudhayle, ngithamun buwayngu idhumoeyle. Ngitha ngoena yoewdhadhin, kasa kay kedha ngitha ngithamun geth lawnga. Awgadhan mura zapul buwayl idimoedhin kuyku nidhaypa. Ngitha, ngoena ngapa woeyayginga koepa, ngoena Awgadhan wayadhin. Nuydh ngoena koew mopakuyku mabaygan kuyku zagethaw mabayg aymoedhin. Kayib ngath ina minampa Aykupithunu.’
9Yoewsepa matha umay thanamulpa kedha, ‘Ngitha kedha thonara memayi ngaw thathipa kedha kay mulemiw, “In nginu kazi Yoewsepa kedha mulema. Ngapa bangal paypa, Awgadhan ngoena kuykulnga aymoengu in Aykupithunu. Ngitha gar bangal kazayginga ngapa ngayapa.
10Ngitha bangal ngayapa amadhan memayipu ngi a nginu kazil a ngepal, nginu mamuyl, kawal, nanil a setha mi zapul sey ngapa bangal mura. Mamuypa balbayginga amadhan lag Gusen.
11Thana bal ngitha nanga Goseninu ngath bangal ngitha danal pathepu urapu gethaw dhimural wathal ka matha bangal aygimayl. Ngaw ubiginga kedha ngitha maythaygi thiyaypa, ngithamun ipi-kazil a tetel uruyl.” ’
12‘Wa! Ngitha kalmel purkan iman ngoena, a matha kedha Benzoemanalpa kakal, in ngay ngaw gudan ngithamulpa umepa mina ngalpan yangukudu ya.
13Ladhu ngaw thathipa mulemiw kedha, ngay mi koey mabayg in Aykupithunu, a mura bangal yadu thurane zapul itha midh nanga paru ngitha imayngu. Paypa bangal ngapa nuyn manine.’
14Nuydh Yoewsepa kalanu maylmayl geth thayan Benzamoenaniya; a nungu Benzoemanan lak may nubepa Yoewsepalpa.
15Nuy nanga Yoewsepa mayoersir nuydh thana mura yaynanob moeylmoeyl gamupa gasamoeyr a gudthapamoeyr nungu tukuypal. Nungu may kaliya thana tukuypal nungu urapun mayn ya sagul sir Yoewsepaniya.
16Pero nanga karngemidhin kedha, Yoewsepan tukuypal ngabunanu, nuy a nungu zagithaw mabaygal thanamulpa mina kay dhiwalnga.
17Nuy kalanu Yoewsepalpa mulaydhin kedha, ‘Ngi thanamulpa muli, thanamun tetel uruya rugal balbayg poelaypa kuniya Kananapa mabapa.
18Lak bangal thanamun thathi a thanamun ipi kazil boey kuniya mamayine, ngath bangal thanamulpa mina kapu boeradhar poeybane in Aykupithunu, thanamulpa balbayginga niyaypa koew. Thanamulpa thawpay oesipa lawnga.
19Midh setha kay dhuray sigangaral a kusumoene ipipa, kazipa, a thathipa thanamun ngapa moeypa.

20Thanamulpa kedha wakay oesig setha mi zapul kay thana wanepa, itha kay mi mina zapul nanga Aykupithunu bangal mura thanamun zapul.’
21Yakubun garkaz kazin kedha mina aymoedhin thanamulpa ya midh nanga madhin. Yoewsepa thanamulpa wara sigangaral mamayidhin a yabuya ayde dhuray, Pero nubepa midh na umay.
22Yoewsepa wara thanamulpa mura yaynanob rugal mamaydhin sakariya thiyaypa, a thanamun koewba kuthaygoepa thoeri andred mura koethil bokadhzoepul a urapu gethaw dhimural mura rugal kusumoedhin sakariya thoeyaypa.
23Nuydh nungu thathipa mina zapul woeyamoeydhin donkiya. Kapu Eykupithaw rugal nuydh wayamoeydhin wara ten donkiya a yabuya aydel puy kunalmayl a dhuray aydel nuydh wayamoeydhin ten yoepkaz donkiya.
24Nuydh nungu tukuypal wayaydhin mabapa. Moeygoepa nuydh thana wakay mamayidhin kedha, ‘Kidhakidhan bangal yabuya ya pathowkamayg.’
25Thana kuniya ladhudhin Aykupithungu thanamun thathipa Yakubulpa Kananapa.
26Thana nanga ngabunadhin, thana thathipa kedha mulemidhin, ‘Yoewsepa matha igililnga. Nuy Aykupithu kuyku minamay mabayg.’ Nuydh kay Yakubu mina yapoethoemayginga, minguz kedha nuy ngoedhe madhu pamaydhin. Thana nanga nubepa mulemidhin.
27Kalanu nanga thana nubepa mulemidhin kedha, Yoewsepa midh na mulaydhin a nuydh na Yakubu sigangar yawaraw za imadhin, Yoewsepa mi sigangar wayadhin nubepa Aykupithupa, nuy Yakubu kalanu balbaygoesidhin a mina yapa thamadhin.
28Kalanu nuy kedha ‘Ngaw garkaz kazi ka matha igililnga! Ngaw ya matha kedha ngay kay ngaru nubepa maypa mepa, wagel bangal umanga.’