Text copied!
CopyCompare
Fúka Moodaanaki Kira Ufa Afaqínaasa Ufa - Óosana

Óosana 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yóoseefaana aundurá dapíkufanoo narí aináinira fásiqauqa nífusaa ikíraqararusía minnísee sía amanaíkufanoo niqi qámasoofaqa mádaanai fiqau. Fífufanoo Yóoseefaafa narí áinaina faqa kai máridanoo qímanniminau. Qinée ínni níkaqa Yóoseefaasa máridaqa.
2Yóoseefaafa firaaqóo ikí ráqaida qufaqá Isipa máqannaasa mádaanai máridaqa iriséeqa óonu Fáraoona qímamiqau.
3Yóoseefaafa narí áfasausa mára maaqí qímasee qímanniminau. Qinée maaná Yóoseefaasa máridaa. Kúqaa fee qiní qíkoofa káqi fee máridanoo féè. Miqí qufaqá miná áfasausa mára tautú máseeqa náaquqoofaqa sía ufa qiqau.
4Yóoseefaafa kafáa qímanniminoo qinau. Dóo ínnee qiní daaqá ániaqee qufaqá misá miná aaqá aniroofanóo kafáa qímanníminoo qinau. Qinée ínni níkaqa máriafanaqa ínnee feefaurúara mámaree qiní quqásoofaqa qiní qífiqamaree Isipa máqa máaqaki aináinira fáiqi kámma qísaqau.
5Dóo maqee ínnee sía qiní qímu oosannára ínneeqa kíkiqúsifanoo nímuqusiani. Ánutufa kai qiní diiqoofaqá ínnee kúqi fóora indaarúnni kámma nímaqasee ínni dadaaqianéera qufaqá qúmiqiafana.
6Firaa aandaroo nárirafa maa maqánasaa qaara aukuana marasée áiqaráifanóo moodáannai qísauku áukuana káqi máridanoo. Mi kamúqoo fúka nárana úmmaqirafa faqa unakírafa faqa sía máriannoo.
7Ánutufá kaí qiní maréeqee ínni indaarúnni kámma saifaqa ínni asumu marasáinaqa sía kúquaqeera, mi mookira oosannánánai kúqaa mifa ínni faqa ínni níku nísauku faqa marasáinaqa asumu márifaranoo.
8Minára sía ínnee fáù qiní diiqoofaqáù maa maqa maaqánaki ani máridaqau. Ánutufa diiqoofaqa ani máridaqa. Mifá kai qiní máreeqee Fáraoona oofisáauqa úriqarausaikammá qaifaqá máridaqa. Miqímmasaifaqá qinée miná aiqáma máqa máaqasaa rakísirausa máridaqa. Aiqáma Isipa máqa máaqasaa rakísirausa máridaqa.
9Ínnee kái káqi qiní qíkoo finnái óoruree aní ámaaku Yooseefaafa maaqí qínoofee qímasee qímamiaqa. Ánutufa qiní maréeqeenoo aiqáma Isipa máqa máaqasaa rakisira faíká máqaifaqa máridaqa. Sía kísaaqasaa mária, kái káqi qinée únnannai qúmua.
10Anée fáqa aneenná faiqi námu fáqa aneenná ánaiqi mára faqa ínneeqa sipsípa faqa ínneeqa mimmíuqa faqa ínneeqa burimakáu fáqa ínneeqa aiqáma áinaina fáqa indáa mámaree qumuráifaqa Kooseena máqa nímianaqa qiní daaqá máriaqa.
11Ínnee Kooseena máqa máaqaki ínnisaa rakísianaura. Moodáannai qísauku áukuana káqi máridanoo, mi aukuana namúnaki aandaroo ída máriannoo. Ínnee faqa íneeqa faiqí ánaasee faqa ínneeqa aandáuqa faqa náararáina kúqifoora qíkooqaidanoo.
12Yóoseefaafa kaifáa narí áfasausa mára qíma nímidanoo qinau. Ínnee nífu maqasée qiní qíqafaaqa sía moósáu máridau qinée Yóoseefaasá uqanna máridaqa. Dóo qiní qíkaqa Beensaminnáfa mifá fáqa qiní qíqafaani.
13Qinée Isipa máqasaa firaaqóo úriqararausa márunnanara qiní qíkoona qímamiaqa. Aiqáma áinaina qáfaanara faqa qímamiaqa. Qímamiséeqa doo dauní dauní áfiqee maí qúmuaqa.
14Miqí qímaseenoo narí ákaqa Beensaminna óonu máfi anukakí dífaa dífàamma qumáreenoo ikí ráqoofanóo Beensaminnafa fáqa ikí raqanau.
15Yóoseefafa quandáku fánoo narí áfasausa mára aiqámausa nímooqáseenoo náìki ráqanau. Náìki ráqasoofaqá miná áfasausa mára miná fáqa ufa qiqau.
16Isipa máqannaasa misá miqí unára óonu Fáraoona qímamisoofanóo Fáraoofa faqa miná úriqararausa fáqa iriséeqa asasámmiqau.
17Fáraoofa Yooseefaana maaqí qímasee qímaminoo qinau. Aneé maaqí qímasee aneenná áfasausa qímanniminaqa nári ummaara doonkísaa mara quqásáifaqa máree Kannaana máqusai óoru fúàqa.
18Miqóo óorureeqa nári níkoona faqa nári faiqì ánaasee fáqa nífiqee maí qúmuaqa. Qumuraífaqa Isipa máqa máaqaki qáfamasee ámiqira máqa nímianaqa miqóo nárana fíqaranoo moómoo márinaqa márifaranoo.

19Fáraoofa kafáa Yóoseefaana qímaminau. Anee qinée ufa qúnnana qímannimináqa Isipa máqusaindaraa qóosa rarisée marí karáusa fáqa daraiwáa fáqa mara máree óoru fúaqa. Minakína nárì nínaaqmaaka faqa nárì faiqi ánaaqiuqa faqa nári níkoona faqa mara quqásai óoqu marifíqa qúmuaqa.
20Misá sía nárì umíasana aina máfi quqásee qúminnanara óonu máfi íriaqa. Isipa máqa máaqa ámiqirafa aiqáma misáindikámmiannoo.
21Yakooboona ámaaku mára Fáraoofa qímannimundee kái iqau. Yóoseefaafa Fáraoona ufa iriséenoo qóosa rarisée marú karáusa mara quqásoofaqá daraiwáa námu fáqa aatáta neefándinna nárana fáqa nímufaqa máree óoru fíqau.
22Yóoseefaafa narí áfasausa mára qamunna moodáa kai moodáa kai nimana nimana káì níminau. Beensaminná moodáanai qísauku qámunna fáqa siruáa munnimma 300 faqa áminau.
23Yóoseefaafa Isipa máqannaa ámiqira áinaina suqúséenoo qísauku qára taikásee doonkísaa óorufusasaa ámaqoofaqa mara máree múru miná ákoona ámiqau. Kafáa aatáta qúmidanoo náaninna nárana sákumana fáqa féemu fáqa nárana óosana óosana fáqa ánaasee dóonki qísauku qára taikáseesáa óorufusasaa quqásoofaqá máree óoru fíqau.
24Yóoseefaafa narí áfasausa mára Kannaana máqusai niiqámasoofaqa fufanóo qíma níminoo qinau. Ínnee aatáta fídaqa sía qiníara qímasaida narí áqi narí áqiqa fuaqa.
25Misa Isipa máqa máaqa quqásee nímaaqa nári níkoofa Yakooboofa márunnai Kannaana máqa máaqai óoru fíqau.
26Ooruree nari níkoona qímamiqau. Yóoseefaafa sía kúqinoo káqi máridanoo, misa miqí qímasee nári níkoona qímamiqau. Mifa Isipa máqannaa aiqámausa úriqarafa máridanoo fée qiqau. Yakooboofa mi ufána írufanoo ámuqusa káqinnaindari ufanóo misá ufara sía kúqaa fée qinau.
27Yóoseefaafa qímannimu ufáusa nári níkoona qímami márufanoo Yakooboofa qáfoofanoo qóosa rarisée marú karáusa Yóoseefaafa quqásoosa Yakooboona áfiqee Isipa máqa máaqai óoqu fírara ururaqáu. Yakooboofa mi karáusa qáfoofanoo aundurá idukínau.
28Idukúfanoo qinau. Qiní qímaaku Yóoseefaafa káqi máridanoo. (Qinee káqi máridaqa óoqu miná qáfarafa mifá kai aiqáma áinaina arusée úriqararafa máridanoo.) Qinée óoqu miná qáfamasee kúquanauree qinau.