Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Yonɑsi

Yonɑsi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u kpɑm Yonɑsi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2Yonɑsi, ɑ seewo ɑ dɑ Ninifu wuu mɑro gen mi. Kpɑ ɑ gɑri yi gere yi kon nun sɔ̃.
3Mɑ Yonɑsi u seewɑ u dɑ Ninifuɔ nge mɛ Yinni Gusunɔ u geruɑ. N deemɑ Ninifu sɑ̃ɑwɑ wuu bɔkɔ gè sɔɔ bɑ koo sĩ sɔ̃ɔ itɑ bu sere gen gooru wɑ.
4Ye Yonɑsi u turɑ mi, u sĩɑ tɔ̃ɔ giriru, u nɔɔgiru sue u gerumɔ u mɔ̀, sɔ̃ɔ weerun biru, Ninifu yɑ koo kpe.
5Mɑ Ninifugibu bɑ Gusunɔ nɑɑnɛ kuɑ. Bɑ nɔɔ bɔkuru kpɑrɑ, bɑ sɑɑkibɑ sebuɑ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃ sɑɑ dɑmgibun di n kɑ dɑ bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbɔ.
6Ye Ninifun sinɑ boko u gɑri yi nuɑ mɑ u seewɑ sɑɑ win sinɑ kitɑrun di u win yɑberu potɑ. Mɑ u sɑɑki sebuɑ, u tii torom wisi wirɔ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃.
7Mɑ u kpɑrɑ Ninifuɔ u nɛɛ, sinɑ boko kɑ win sinɑ ɑsɑkpɔbu bɑ woodɑ yɑrɑ bɑ nɛɛ, sɑɑ tɔnu sere kɑ yɑɑ sɑbenɔ, bu ku gɑ̃ɑnu di, bu ku mɑɑ nim nɔ.
8Kpɑ tɔmbu kpuro kɑ yɑɑ sɑbenɔ, bu sɑɑkibɑ sebe nuku sɑnkirɑnun sɔ̃. Kpɑ bu Gusunɔ nɔɔgiru sue kɑ dɑm bu nùn kɑnɑ, kpɑ bu ben kom kɔ̃sum deri kɑ ben dɑɑ bɔɔbɔyɑ ye bɑ rɑ rɑɑ ko.
9Sɔrɔkudo Gusunɔ u koo gɔ̃ru gɔsiɑ kpɑ win mɔru yu sure u kun mɑɑ sun kɑm koosie.
10Ye Gusunɔ u wɑ mɑ Ninifugibu bɑ gɔ̃ru gɔsiɑ, bɑ ben dɑɑ kɔ̃sɑ deri, yerɑ u win himbɑ gɔsiɑ. Mɑ u ǹ mɑɑ bu kɔ̃sɑ ye kue ye u rɑɑ gɔ̃ru doke u bu kuɑ.