Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kakabai - Diyona

Diyona 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bada i giu yovo munaḡa Diyona lisinemo.
2Bi i giuwena gado, “Kwa nawa Ninive taun dididigi otinemo. Bi bai e giugiuvitemna kwa lauguguyae.”
3Kamaina bi Diyona, Bada i voteyteye bi i nawa Nineve taunina dididiginemo, luvana laḡan faiona taunina sa babala koviye.
4Diyona tauninaḡa i nawa bi i laulauguguya. Bi i laulauguguyana gado, “Laḡan 40 matemimo sa kenakena bi mulinemo ba Ninive taunina Bada ya kagebogebo.”
5Ḡome Ninive lavedi Maimaituwa giuna ai sumaḡe. Kamaina bi ai anina te lava matabudi sa udi. Noke waibabada lisidimo te i yovo lava yababa lisidimo i laukamaḡe. Tedi gala yadiyadidi a kotedi bi a udiudi, niga mai a voivoiyena ba a wai maḡati munaḡedi te a kuvakuvasa.
6Laḡannemo Ninive edi ḡalibona lauguguya giuna i vaivaiye ba ena ani miya gabunemo i miya moito bi ḡalibona galedi i kotekotena i kaikamaḡedi. Bi ani udi galedi i kotedi bi i miyatulu gobusemo.
7Ḡalibona ena waibabada vaitedi edi giu bagibagina mba tauninaḡa ai babali nawe lava matabudi lisidimo. Tana niga mainana i giu, “Lava matabumi bi em ḡamoḡamo nananakidi te keikeilikidi mote bai koma kani bi koma tego.
8Lava bi ḡamoḡamo matabumi ani udi galedi ko kotedi. Lava matabumi nuwemi tabutabudimo ko laupali bagibagi Maimaituwa lisinemo bi emi kauwa gebogebodi ko gosedi.
9Mba mainana kaka male Maimaituwa ena medi dididiginemo nuwana ya vitale bi ya launuwatoiyeda te mote tama peki.”
10Maimaituwa i kitedi te giukauwemo edi kauwa gebogebodi a gosedi, taunana aubaina i launuwatoiyedi bi nuwana i vitale te bai i giugiuwena mote ima voiye.