Text copied!
CopyCompare
Awara Baibel - Jona

Jona 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tiwänä Yawetä Jona hipdu using inikut.
2“Gä Niniwe taunu inulung hikngä unggäpangune ku, wamu nätä ganinggalu yänitapso,” yang inikut.
3Tiwän Jona Yawele wam täwake, Niniwe kukut. Taunu unggäpangu inulung hikngä, ge axu wuyä une pahananggengu, täpduxu gwenalä gwendu pahanangäsä.
4Ge täpduxu yakap gwenu, Jona taunu unggäpangune kopgut. Ko tihikuxäwik, using yänikut. “Täpduxu 40 apuxuwänu, Niniwe Yawetä alahawän maliwik,” yawän
5natäke, Niniwe nanä Anätule wamde bänip tike, “Naxu dohikngä nake takgä yiwitnim,” yakin. Yake äminu undä, umanä käyä äwä umanä wenä yangu meyä natäke, täwixu meyä täkngatäne palapalangänä käyä däkändäkä pahakin.
6Niniwele kingu wamu uläknganin natäke, meyä päke, sia yiwixakut däkä teke epuke, täwixu belakngä kinggäne utdopeke, täwixu meyä täkngatäne palapalangänä käyä pahake, mulup däkäxätan puku yiwikut.
7Tikengä mämä wamu Niniwe nanäle kitokngä täknga yatewän kukut. Using yakut. “Wamu aläknga nä kuhitsäle yiwixatkät, wuyä äminaxätdä using yäkamäng. Ämin äwä hikawu ämindä daying yiwixaying, inulung matekngä yang undä hängä täpätu manapä tiyok. Nak, yanggä yangu mahikngä nanong.
8Ämin, hikawu ämindä towikaying yangu undä täwixu meyä täkngatäne palapalangänä käyä pahanong. Pahake äminbamu undä tumuk wamu Anätulekän kitokngä yänong. Yaxäwik wäyi hikngä täkngaläknga äwä äminsipmäk täknga yangu awenong.
9Tiwän dasingga, Anätu ninde tokngä hikngä natäxu äpmembä teke, bäniyä täpän täkwämbän ‘Asipit,’ yang natäk täknga teke donihipik?” yang wamu using tewän epuxukut.
10Tiwän unin pahake wäyi hikngä täkngaläknga pahakakinu Anätutä awekinä dayipgut. Dayike, awahawän maliningge yakulu, bäniyä täpän täkwämbän, dowahawän malikin.