Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yonɑsi

Yonɑsi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u kpɑm Yonɑsi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2Yonɑsi, ɑ seewo ɑ dɑ Ninifu wuu mɑro ɡen mi. Kpɑ ɑ ɡɑri yi ɡere yi kon nun sɔ̃.
3Mɑ Yonɑsi u seewɑ u dɑ Ninifuɔ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ. N deemɑ Ninifu sɑ̃ɑwɑ wuu bɔkɔ ɡè sɔɔ bɑ koo sĩ sɔ̃ɔ itɑ bu sere ɡen ɡooru wɑ.
4Ye Yonɑsi u turɑ mi, u sĩɑ tɔ̃ɔ ɡiriru, u nɔɔɡiru sue u ɡerumɔ u mɔ̀, sɔ̃ɔ weerun biru, Ninifu yɑ koo kpe.
5Mɑ Ninifuɡibu bɑ Gusunɔ nɑɑnɛ kuɑ. Bɑ nɔɔ bɔkuru kpɑrɑ, bɑ sɑɑkibɑ sebuɑ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃ sɑɑ dɑmɡibun di n kɑ dɑ bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbɔ.
6Ye Ninifun sinɑ boko u ɡɑri yi nuɑ mɑ u seewɑ sɑɑ win sinɑ kitɑrun di u win yɑberu potɑ. Mɑ u sɑɑki sebuɑ, u tii torom wisi wirɔ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃.
7Mɑ u kpɑrɑ Ninifuɔ u nɛɛ, sinɑ boko kɑ win sinɑ ɑsɑkpɔbu bɑ woodɑ yɑrɑ bɑ nɛɛ, sɑɑ tɔnu sere kɑ yɑɑ sɑbenɔ, bu ku ɡɑ̃ɑnu di, bu ku mɑɑ nim nɔ.
8Kpɑ tɔmbu kpuro kɑ yɑɑ sɑbenɔ, bu sɑɑkibɑ sebe nuku sɑnkirɑnun sɔ̃. Kpɑ bu Gusunɔ nɔɔɡiru sue kɑ dɑm bu nùn kɑnɑ, kpɑ bu ben kom kɔ̃sum deri kɑ ben dɑɑ bɔɔbɔyɑ ye bɑ rɑ rɑɑ ko.
9Sɔrɔkudo Gusunɔ u koo ɡɔ̃ru ɡɔsiɑ kpɑ win mɔru yu sure u kun mɑɑ sun kɑm koosie.
10Ye Gusunɔ u wɑ mɑ Ninifuɡibu bɑ ɡɔ̃ru ɡɔsiɑ, bɑ ben dɑɑ kɔ̃sɑ deri, yerɑ u win himbɑ ɡɔsiɑ. Mɑ u ǹ mɑɑ bu kɔ̃sɑ ye kue ye u rɑɑ ɡɔ̃ru doke u bu kuɑ.