Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Yonɑsi

Yonɑsi 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yerɑ Yonɑsin mɔru seewɑ gɑ̃ɑ ni Gusunɔ u Ninifugibu kuɑn sɔ̃.
2Mɑ u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, yenibɑn bɛrumɑ nɑ mɔ̀ sɑnɑm mɛ nɑ wɑ̃ɑ nɛn temɔ. Yen sɔ̃nɑ nɑ dukɑ yɑkurɑ fuuku nɑ dɔɔ Tɑɑsisiɔ. Nɑ yɛ̃ mɑ ɑ sɑ̃ɑwɑ wɔnwɔndugii, ɑ mɑɑ suuru mɔ. Wunɛn kĩru tɑ kpɑ̃. A rɑ tɔnu kɔ̃sɑ wĩɑri ye ɑ rɑɑ gɔ̃ru doke ɑ nùn kuɑ.
3Tɛ̃, ɑ de n gbi, domi n burɑm bo n gbi ye ko nɑ n kɑ wɑ̃ɑ.
4Yinni Gusunɔ u nɛɛ, ɑ ǹ gem mɔ Yonɑsi, ɑ kɑ mɔru yenin bweseru ko.
5Yerɑ Yonɑsi u yɑrimɑ Ninifu yen min di u dɑ u wɑ̃ɑ yen sɔ̃ɔ yɑri yeru giɑ, u kuru girɑ mi. Miyɑ u mɑrɑ u wɑ ye yɑ koo wuu ge deemɑ.
6Mɑ Yinni Gusunɔ u dɑ̃ɑ kiku gɑgu kpiisiɑ gɑ Yonɑsi gunum kere, gu kɑ nùn sɑɑru kuɑ, kpɑ win bwɛ̃rɑ yu kpunɑ. Yerɑ n Yonɑsi dore too too.
7Adɑmɑ sisiru bururu, Gusunɔ u mɑɑ derɑ kɔkɔru gɑrɑ nɑ tɑ dɑ̃ɑ te di. Mɑ tɑ gberɑ.
8Sɑnɑm mɛ sɔ̃ɔ yɑrɑ, u derɑ woo sum gɑ nɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di. Mɑ sɔ̃ɔ wi, u Yonɑsi so wirɔ sere u wɑsikirɑ. Mɑ u nɛɛ, n burɑm bo u gbi ye u ko n kɑ mɑɑ wɑ̃ɑ.
9Yerɑ Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ǹ gem mɔ ɑ kɑ mɔru ko dɑ̃ɑ kiku gen sɔ̃. Mɑ Yonɑsi u nɛɛ, nɑ gem mɔ n kɑ mɔru ko too too sere n gɔɔ kɑnɑ.
10Mɑ Yinni Gusunɔ u wisɑ u nɛɛ, ɑ ǹ sɔmburu gɑru kue dɑ̃ɑ ten sɔ̃. N ǹ wunɛ ɑ tu kpiisiɑ. Wee tɑ kpɛ̃ɑ wɔ̃ku teeru, mɑ tɑ gu wɔ̃ku kpɑɑru. Kɑ mɛ, wee ɑ tu wɔnwɔndu kuɑmmɛ.
11Ninifu wuu bɔkɔ gen tɔmbu bɑ sɑ̃ɑwɑ tɔmbu nɔrɔbun subɑ wunɑɑ teeru (120.000), bɑ ǹ mɑɑ geɑ kɑ kɔ̃sɑn wunɑnɔ yɛ̃. Yerɑ ɑ ǹ kĩ n be kɑ ben yɑɑ sɑbe dɑbinu wɔnwɔndu kuɑ?