Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Nehemija

Nehemija 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A kad se sazida zid i namjestih vrata, i postavljeni biše vratari i pjevaèi i Leviti,
2Zapovjedih Ananiju bratu svojemu i Ananiji zapovjedniku od grada Jerusalimskoga, jer bješe vjeran èovjek i bojaše se Boga više nego mnogi,
3I rekoh im: da se ne otvoraju vrata Jerusalimska dokle sunce ne ogrije, i kad oni što stoje ondje zatvore vrata, ogledajte, i da se postave stražari izmeðu stanovnika Jerusalimskih, svaki na svoju stražu i svaki prema svojoj kuæi.
4A grad bijaše širok i velik, ali naroda bješe malo u njemu i kuæe ne bjehu pograðene.
5I Bog moj dade mi u srce, te sabrah glavare i starješine i narod da se izbroje po plemenima. I naðoh knjigu, u kojoj bijaše prijepis onijeh koji se vratiše prvi put; i naðoh u njoj zapisano:
6Ovo su ljudi iz ovoga kraja što se vratiše iz ropstva izmeðu onijeh koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car Vavilonski, pa se vratiše u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad,
7Koji doðoše sa Zorovaveljem, Isusom, Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom, Vanom; na broj bješe ljudi naroda Izrailjeva:
8Sinova Farosovijeh dvije tisuæe i sto i sedamdeset i dva;
9Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;
10Sinova Arahovijeh šest stotina i pedeset i dva;
11Sinova Fat-Moavovijeh, od sinova Isusovijeh i Joavovijeh dvije tisuæe i osam stotina i osamnaest;
12Sinova Elamovijeh tisuæa i dvjesta i pedeset i èetiri;
13Sinova Zatujevih osam stotina i èetrdeset i pet;
14Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;
15Sinova Vinujevih šest stotina i èetrdeset i osam;
16Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i osam;
17Sinova Azgadovijeh dvije tisuæe i tri stotine i dvadeset i dva;
18Sinova Adonikamovijeh šest stotina i šezdeset i sedam;

19Sinova Vigvajevijeh dvije tisuæe i šezdeset i sedam;
20Sinova Adinovijeh šest stotina i pedeset i pet;
21Sinova Atirovijeh od Jezekije devedeset i osam;
22Sinova Asumovijeh trista i dvadeset i osam;
23Sinova Visajevijeh trista i dvadeset i èetiri;
24Sinova Arifovijeh sto i dvanaest;
25Sinova Gavaonskih devedeset i pet;
26Ljudi iz Vitlejema i Netofata sto i osamdeset i osam;
27Ljudi iz Anatota sto i dvadeset i osam;
28Ljudi iz Vet-Asmaveta èetrdeset i dva;
29Ljudi iz Kirijat-Jarima, Hefire i Virota sedam stotina i èetrdeset i tri;
30Ljudi iz Rame i Gavaje šest stotina i dvadeset i jedan;
31Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;
32Ljudi iz Vetilja i Gaja sto i dvadeset i tri;
33Ljudi iz drugoga Nevona pedeset i dva;
34Sinova Elama drugoga tisuæa i dvjesta i pedeset;
35Sinova Harimovijeh trista i dvadeset;
36Sinova Jerihonskih trista i èetrdeset i pet;

37Sinova Lodskih, Adidskih i Ononskih sedam stotina i dvadeset i jedan;
38Sinova Senajskih tri tisuæe i devet stotina i trideset;
39Sveštenika: sinova Jedajinih od doma Isusova devet stotina i sedamdeset i tri;
40Sinova Imirovijeh tisuæa i pedeset i dva;
41Sinova Pashorovijeh tisuæa i dvjesta i èetrdeset i sedam;
42Sinova Harimovijeh tisuæa i sedamnaest;
43Levita: sinova Isusovijeh i Kadmilovijeh izmeðu sinova Odavijinih sedamdeset i èetiri;
44Pjevaèa: sinova Asafovijeh sto i èetrdeset i osam;
45Vratara: sinova Salumovijeh, sinova Atirovijeh, sinova Talmonovijeh, sinova Akuvovijeh, sinova Atitinijeh, sinova Sovajevijeh sto i trideset i osam;
46Netineja: sinova Sišinijeh, sinova Asufinijeh, sinova Tavaotovijeh,
47Sinova Kirosovijeh, sinova Sijajinih, sinova Fadanovijeh,
48Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Salmajevih,
49Sinova Ananovijeh, sinova Gidilovijeh, sinova Garovijeh,
50Sinova Reajinih, sinova Resinovijeh, sinova Nekodinijeh,
51Sinova Gazamovijeh, sinova Uzinijeh, sinova Fasejinih,
52Sinova Visajevih, sinova Meunimovijeh, sinova Nafusesimovijeh,
53Sinova Vakvukovijeh, sinova Akufinijeh, sinova Arurovijeh,
54Sinova Vaslitovijeh, sinova Meidinijeh, sinova Arsinijeh,

55Sinova Varkosovijeh, sinova Sisarinijeh, sinova Taminijeh,
56Sinova Nesijinih, sinova Atifinih;
57Sinova sluga Solomunovijeh: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinijeh,
58Sinova Jalinijeh, sinova Darkonovijeh, sinova Gidilovijeh,
59Sinova Sefatijinih, sinova Atilovijeh, sinova Fohereta od Sevajima, sinova Amonovijeh,
60Svega Netineja i sinova sluga Solomunovijeh, trista i devedeset i dva.
61I ovi doðoše iz Tel-Meleha i Tel-Arise, Heruv, Adon i Imir, ali ne mogoše pokazati otaèkoga doma svojega i sjemena svojega, eda li su od Izrailja,
62I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i èetrdeset i dva,
63I od sveštenika: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi izmeðu kæeri Varzelaja Galaðanina, te se prozva njihovijem imenom.
64Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne naðe, zato biše odluèeni od sveštenstva.
65I zaprijeti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.
66Svega zbora skupa bješe èetrdeset i dvije tisuæe i tri stotine i šezdeset,
67Osim sluga njihovijeh i sluškinja njihovijeh, kojih bješe sedam tisuæa i tri stotine i trideset i sedam; i meðu njima bješe pjevaèa i pjevaèica dvjesta i èetrdeset i pet;
68Imahu sedam stotina i trideset i šest konja, dvije stotine i èetrdeset i pet masaka,
69Èetiri stotine i trideset i pet kamila, šest tisuæa i sedam stotina i dvadeset magaraca.
70Tada neki izmeðu glavara domova otaèkih priložiše na posao. Tirsata dade u riznicu tisuæu drama zlata, pedeset èaša, pet stotina i trideset haljina sveštenièkih.
71A glavari domova otaèkih dadoše u riznicu za posao dvadeset tisuæa drama zlata, i srebra dvije tisuæe i dvjesta mina.
72A što dade ostali narod bješe dvadeset tisuæa drama zlata, i dvije tisuæe mina srebra, i šezdeset i sedam haljina sveštenièkih.

73I tako se naseliše sveštenici i Leviti i vratari i pjevaèi i ljudi iz naroda i Netineji i sav Izrailj u svojim gradovima; i kad doðe sedmi mjesec, sinovi Izrailjevi bijahu u svojim gradovima.