Text copied!
CopyCompare
Buka Hope - Nehemaea

Nehemaea 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sipu ele ta kuri va hokoto sa goba, meke ele tava soto sari na tukutuku koari na sasada, si ta vizata vagi sari na tie kopu pa Zelepade, sari tie kerakera, meke sari kaiqa tie Livaeti pule.
2Vala nia rau sa kinopuna sa vasileana lavata pa Zerusalema koasa tasiqu koreo se Hanani meke gua tugo se Hananaea sa tie sapu palabatudi ri na tie varipera pu kopu pa goba. Na tie toṉoto meke ta ronuna se Hananaea, meke sa Tamasa si pamaṉa hola nia sa.
3Tozi ni rau sari karua sapu sari sasada pa Zerusalema, si lopu kaqu tava tukele osolae ele maṉini sage sa rimata, meke sipu korapa koa na kopu dia sari tie kopu pa sasada totoso lodu sa rimata si tukui meke roto i sari sasada. Tozi ni tugo rau sari karua pude vizata tie kopu koa rini pu koadi pa Zerusalema, kaiqa pude kopu pa vasidi ta vizatadi meke kaiqa pude kopu tata koari na dia vetu.
4Zerusalema si na vasileana lavata ba lopu soku tie si koa vasina, meke lopu soku vetu tugo si ele ta kuri pule.
5Poni au binalabala sa Tamasa pude varigara ni sari na palabatu, koimata, meke sari na tie pude ta kubere gore, luli gua pa dia tuti. Na dogoria rau sa buka vasina ta kubere sari pozadi meke tuti dia saripu pule kenu mae koasa tinaraovo, meke gua hire si ta kubere pa korapana:
6Hire sari na tie ta raovodi sapu ta luraedi pa Babiloni meke pule mae pa Zerusalema meke pa popoa Ziuda, meke hopeke la pa dia vasileana soti.
7Sari na dia koimata si ari Zerubabele, Zosua, Nehemaea, Azaraea, Ramaea, Nahamani, Modekae, Bilisani, Misipereti, Biqivai, Nehumu, meke e Bana.
8Hire sari pozadi, luli gua pa dia puku tuti meke sari ninaedi rini: ari pa tuti te Parosi si ari karua tina keke gogoto hiokona rua, te Sepatia, ṉeta gogoto zuapa ṉavulu rua, te Araha, onomo gogoto lima ṉavulu rua, te Pahati Moabi (ari tuti te Zesua meke te Zoabi), karua tina vesu gogoto manege vesu, te Elami, keke tina karua gogoto lima ṉavulu made, te Zatu, vesu gogoto made ṉavulu lima, te Zakai, zuapa gogoto onomo ṉavulu puta, te Binui, onomo gogoto made ṉavulu vesu, te Bebai, onomo gogoto hiokona vesu, te Azaqadi, karua tina ṉeta gogoto hiokona rua, te Adonikami, onomo gogoto onomo ṉavulu zuapa, te Biqivai, karua tina onomo ṉavulu zuapa, te Adini, onomo gogoto lima ṉavulu lima, te Atera (sapu ta pozae Hezikaea), sia ṉavulu vesu, te Hasumi, ṉeta gogoto hiokona vesu, te Bezai, ṉeta gogoto hiokona made, te Haripi, keke gogoto manege rua, te Qibione, sia ṉavulu lima.
26Sari tie sapu tiatamadia koa i sari vasileana nomadi hire si pule mae tugo: pa Betilihema meke Netopa, keke gogoto vesu ṉavulu vesu, pa Anatoti, keke gogoto hiokona vesu, pa Beti Azamaveti, made ṉavulu rua, pa Kiriati Zearimi, Kepira, meke Biaroti, zuapa gogoto made ṉavulu ṉeta, pa Rama meke Qeba, onomo gogoto hiokona eke, pa Mikimasi, keke gogoto hiokona rua, pa Betolo meke Ai, keke gogoto hiokona ṉeta, pa keke Nebo pule si ari ka lima ṉavulu rua, pa keke Ilami pule, keke tina karua gogoto lima ṉavulu made, pa Harimi, ṉeta gogoto hiokona puta, pa Zeriko, ṉeta gogoto made ṉavulu lima, pa Lodi, Hadidi, meke Ono, zuapa gogoto hiokona eke, meke pa Sena, ṉeta tina sia gogoto toloṉavulu puta.
39Hire sari na tuti hiama saripu pule mae guadi koa sa tinaraovo: Sari na tuna Zedaia sa tututi te Zosua, sia gogoto zuapa ṉavulu ṉeta, sari na tuna Ima, keke tina lima ṉavulu rua, sari na tuna Pasahuru, keke tina karua gogoto made ṉavulu zuapa, sari na tuna Harimi, keke tina manege zuapa.
43Sa tututi pa butubutu Livae saripu kekere puledi mae koa sa tina raovo: Sari na tuna Zosua meke Kedimieli (tututi te Hodavaea), zuapa ṉavulu made, sari na tie kerakera pa Zelepade (tututi te Asapa), keke gogoto made ṉavulu vesu, sari na tie kopu sasada pa Zelepade (tuti tadi Salumu, Atera, Talamoni, Akubo, Hatita, meke Sobai), keke gogoto toloṉavulu vesu.
46Sari na tie tavetavete pa Zelepade pu puledi mae pa tinaraovo si ari na tie pu tuti gore mae: koe Ziha, Hasupa, Tabaoti, koe Kerosi, Sia, Padoni, koe Lebana, Haqaba, Salamae, koe Hanani, Qideli, Qahara, koe Reaia, Rezini, Nekoda, koe Qazamu, Uza, Pasea, koe Besai, Meunimu, Nepusimi, koe Bakubuki, Hakupa, Harahura, koe Baziluti, Mehida, Harasa, koe Barakosi, Sisera, Tema, koe Nezia, meke e Hatipa.
57Sari na tututi pu gore mae gua koari na nabulu te Solomone saripu pule maedi gua koa sa tinaraovo si ari: Sotai, Sopereti, Perida, Zala, Darakoni, Qideli, Sepatia, Hatili, Pokereti Hazabaimi, meke e Amoni.
60Sa doduruna sa ninaedi ri na tie pu tuti gore maedi koa rina tie tavetavete pa Zelepade meke sari na nabulu te Solomone saripu pule maedi pa tinaraovo si ari ka ṉeta gogoto sia ṉavulu rua:
61Koa dia si ari ka onomo gogoto made ṉavulu rua tinoni saripu tuti gore mae guadi koe Delaea, Tobaia, meke Nekoda saripu kekere pule maedi gua koa ri na vasileana nomadi pa Tele Mela, Tele Harasa, Kerubi, Adoni, meke Imera, ba lopu boka va sosodea rini sapu arini si tuti gore mae gua koe Izireli.
63Sari na butubutu hiama saripu loke dia kinubekubere pude va sosodei sari tuti dia si ari: Hobaia, Hakozi, meke Bazilai, sa tie sapu koa pa Qileadi, meke haba ia sa si keke barikaleqe pa tuti te Bazilai ke ta poza luli mo koa sa. Sina lopu boka va sosodei rini sapu pae soto gua si arini koasa dia tuti, ke lopu tava malumu si arini pude somana pa tinavete hiama.
65Tozi ni sa qavuna tadi na tie Ziu si arini sapu lopu kaqu henai rini sari na ginani saripu tava vukivukihi la koe Tamasa osolae koa nana si keke hiama sapu boka nanasia sa Tamasa koari na Urimi meke na Tumimi.
66Sa doduruna sa ninaedi ri na tie ta raovodi pu ele pule mae si ari ka made ṉavulu rua tina, ṉeta gogoto onomo ṉavulu: Sari na dia nabulu, koreo na vineki si ari ka keke tina ṉeta gogoto toloṉavulu zuapa, sari na tie mikemike, koreo na vineki si ari ka karua gogoto made ṉavulu lima, sari na dia hose si ka zuapa gogoto toloṉavulu onomo, sari na miulu si ka karua gogoto made ṉavulu lima, sari na kameli si ka made gogoto toloṉavulu lima, sari na doṉ'ki si ka onomo tina zuapa gogoto hiokona puta.

70Kaiqa palabatu koari tatatamana si variponi la koasa tinavete kinurina sa Zelepade. Sa qavuna si variponi nia si vesu kilo qolo, lima ṉavulu baolo, lima gogoto toloṉavulu poko doduru tadi hiama. Sari na palabatu koari na puku tuti si vari poni nia si keke gogoto onomo ṉavulu vesu kilo qolo, meke keke tina karua gogoto lima ṉavulu kilo siliva. Meke sari doduru tie pule si vala nia keke gogoto onomo ṉavulu vesu kilo qolo, keke gogoto made ṉavulu kilo siliva, meke onomo ṉavulu zuapa poko hiama.
73Ke sari hiama, sari na tie Livaeti, sari na tie kopu pa Zelepade, sari tie kerakera, sari na tie tavetavete pa Zelepade, meke sari tie Izireli si la koa pa dia vasileana soti pa popoa Ziuda.