Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Nehemija

Nehemija 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A kad je zid bio sagrađen i kad sam namjestio vratna krila, postavljeni su čuvari na vratima i pjevači i leviti.
2Upravu sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu, i Hananiji, zapovjedniku tvrđave, jer je ovaj bio čovjek povjerenja i bojao se Boga kao malo tko.
3Rekao sam im: “Jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije; a dok ono bude još visoko, neka ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti straže uzete između žitelja jeruzalemskih: svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj kući.
4Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagrađenih kuća.
5A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikaše, odličnike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam našao rodovnik onih koji su se prije vratili. U njemu nađoh zapisano:
6Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva u koje ih bijaše odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.
7Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova:
8Paroševih sinova: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;
9sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva;
10Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva!
11Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisuće osam stotina i osamnaest;
12sinova Elamovih: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
13Zatuovih sinova: osam stotina četrdeset i pet;
14sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset;
15Binujevih sinova: šest stotina četrdeset i osam;
16sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam;
17Azgadovih sinova: dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva;
18sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam;
19Bigvajevih sinova: dvije tisuće šezdeset i sedam;
20sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet;
21Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam;
22sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam;
23Besajevih sinova: trista dvadeset i četiri;
24sinova Harifovih: stotinu i dvanaest;
25Gibeonovih sinova: devedeset i pet;
26ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam;
27ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;
28ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;
29ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;
30ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan;
31ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;
32ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri;
33ljudi iz Neba: pedeset i dva;
34sinova drugoga Elama: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
35Harimovih sinova: trista dvadeset;
36ljudi iz Jerihona: trista četrdeset i pet;
37ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan;
38sinova Senajinih: tri tisuće devet stotina i trideset.
39Svećenika: sinova Jedajinih, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;
40Imerovih sinova: tisuću pedeset i dva;
41sinova Fašhurovih: tisuću dvjesta četrdeset i sedam;
42Harimovih sinova: tisuću i sedamnaest.
43Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i četiri.
44Pjevača: Asafovih sinova: stotinu četrdeset i osam.
45Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam.
46Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,
47sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih,
48sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih,
49sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih,
50sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih,
51sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih,
52sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih,
53sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,
54sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih,
55sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,
56sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih.
57Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,
58sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,
59sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih.
60Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva.
61Slijedeći ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla:
62sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina četrdeset i dva.
63A od svećenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oženio jednom od kćeri Barzilaja Gileađanina te uzeo njegovo ime.
64Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli naći: bili su isključeni iz svećeništva
65i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumin.
66Ukupno je na zboru bilo četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,
67ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica,
68četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
69Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset vrčeva, trideset svećeničkih haljina.
70Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće dvije stotine mina srebra.
71A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuća drahmi zlata, dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam svećeničkih haljina.
72Svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, već su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima.