Text copied!
CopyCompare
Kitaabka Quduuska Ah - NEXEMYAAH

NEXEMYAAH 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Haddaba markii derbigii la dhisay, oo aan taagay albaabbadii, oo irid-dhawryadii iyo kuwii gabayaaga ahaa iyo kuwii reer Laawi la doortay,
2ayaan Yeruusaalem madax uga dhigay walaalkay Xanaanii, iyo Xananyaah oo ahaa taliyihii qalcadda, waayo, wuxuu ahaa nin aamin ah, oo cabsida Ilaahna dad badan buu kaga horreeyey.
3Oo waxaan iyagii ku idhi, Jeer ay qorraxdu kululaato yaan la furin irdaha Yeruusaalem, oo intay waardiyayaashu taagan yihiin albaabbada ha la xidho, oo idinku qataara, dadka Yeruusaalem degganna waardiyayaal ka doorta, oo mid waluba ha dhawro meel gurigiisa ka soo hor jeedda.
4Haddaba magaaladu way ballaadhnayd, wayna weynayd, laakiinse dadku way ku yaraayeen, oo guryihiina ma ay dhisnayn.
5Markaasaa Rabbigu wuxuu qalbigayga geliyey inaan soo wada ururiyo kuwii gobta ahaa, iyo taliyayaashii, iyo dadkii oo dhanba in abtiriskooda la tiriyo. Oo waxaan helay buuggii uu ku qornaa abtiriskii kuwii markii hore yimid, oo waxaan ka helay oo gudihiisa ku qornaa:
6Haddaba kuwanu waa dadkii gobolka ee ka soo noqday maxaabiisnimadii, oo ku jiray kuwii la kaxaystay, oo Nebukadnesar oo ahaa boqorkii Baabuloon uu u kaxaystay Baabuloon, oo ku soo noqday Yeruusaalem iyo dalkii Yahuudah, mid waluba magaaladiisii,
7oo waxay la yimaadeen Serubaabel, Yeeshuuca, Nexemyaah, Casaryaah, Racamyaah, Naxamaanii, Mordekay, Bilshaan, Misfered, Bigway, Nexuum, iyo Bacanaah. Haddaba waa tan tiradii dadkii reer binu Israa'iil:
8Reer Farcosh waxaa ka soo noqday laba kun iyo boqol iyo laba iyo toddobaatan,
9reer Shefatyaahna saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan,
10reer Aaraxna lix boqol iyo laba iyo konton,
11reer Fahad Moo'aab oo ahaa reer Yeeshuuca iyo reer Yoo'aabna laba kun iyo siddeed boqol iyo siddeed iyo toban,
12reer Ceelaamna kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton,
13reer Satuuna siddeed boqol iyo shan iyo afartan,
14reer Sakayna toddoba boqol iyo lixdan,
15reer Binnuwiina lix boqol iyo siddeed iyo afartan,
16reer Beebayna lix boqol iyo siddeed iyo labaatan,
17reer Casgaadna laba kun iyo saddex boqol iyo laba iyo labaatan,
18reer Adoniiqaamna lix boqol iyo toddoba iyo lixdan,

19reer Bigwayna laba kun iyo toddoba iyo lixdan,
20reer Caadiinna lix boqol iyo shan iyo konton,
21reer Aateer oo ahaa reer Xisqiyaahna siddeed iyo sagaashan,
22reer Xaashumna saddex boqol iyo siddeed iyo labaatan,
23reer Beesayna saddex boqol iyo afar iyo labaatan,
24reer Xaariifna boqol iyo laba iyo toban,
25reer Gibecoonna shan iyo sagaashan,
26raggii reer Beytlaxam iyo reer Netofaahna boqol iyo siddeed iyo siddeetan,
27raggii reer Canaatoodna boqol iyo siddeed iyo labaatan,
28raggii reer Beytasmaawedna laba iyo afartan,
29raggii reer Qiryad Yecaariim, iyo reer Kefiiraah, iyo reer Bi'iroodna toddoba boqol iyo saddex iyo afartan,
30raggii reer Raamaah iyo reer Gebacna lix boqol iyo kow iyo labaatan,
31raggii reer Mikmaasna boqol iyo laba iyo labaatan,
32raggii reer Beytel iyo reer Aaciina boqol iyo saddex iyo labaatan,
33raggii reer Nebona laba iyo konton,
34reerkii Ceelaamtii kalena kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton,
35reer Haarimna saddex boqol iyo labaatan,
36reer Yerixoona saddex boqol iyo shan iyo afartan,

37reer Lod, iyo reer Xaadiid, iyo reer Oonoona toddoba boqol iyo kow iyo labaatan,
38reer Senaacaahna saddex kun iyo sagaal boqol iyo soddon.
39Oo wadaaddadiina waxay ahaayeen reer Yedacyaah oo ahaa reer Yeeshuuca oo ahaa sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan,
40reer Immeerna kun iyo laba iyo konton,
41reer Fashxuurna kun iyo laba boqol iyo toddoba iyo afartan,
42reer Haarimna kun iyo toddoba iyo toban.
43Kuwii reer Laawina waxay ahaayeen reer Yeeshuuca kii reer Qadmii'eel oo ahaa reer Xoodawyaah afar iyo toddobaatan.
44Oo nimankii gabayaaga ahaa oo reer Aasaaf ahaana waxay ahaayeen boqol iyo siddeed iyo afartan.
45Oo kuwii irdaha dhawri jiray oo ahaa reer Shalluum, iyo reer Aateer, iyo reer Talmon, iyo reer Caquub, iyo reer Xatiitaa, iyo reer Shobay waxay isku ahaayeen boqol iyo siddeed iyo soddon.
46Oo reer Netiiniimna waxay ahaayeen reer Siixaa, iyo reer Xasufaa, iyo reer Tabbaacood,
47iyo reer Qeeros, iyo reer Siicaa, iyo reer Faadoon,
48iyo reer Lebaanaa, iyo reer Xagaabaah, iyo reer Shalmay,
49iyo reer Xaanaan, iyo reer Giddeel, iyo reer Gaxar,
50iyo reer Re'aayaah, iyo reer Resiin, iyo reer Neqoodaa,
51iyo reer Gasaam, iyo reer Cuusaa, iyo reer Faasee'ax,
52iyo reer Beesay, iyo reer Mecuuniim, iyo reer Nefiishesiim,
53iyo reer Baquuq, iyo reer Xaquufaa, iyo reer Xarxuur,
54iyo reer Basliid, iyo reer Mexiidaa, iyo reer Xarshaa,

55iyo reer Barqoos, iyo reer Siiseraa, iyo reer Temax,
56iyo reer Nesiyax, iyo reer Xatiifaa.
57Oo ilmihii addoommadii Sulaymaanna waxay ahaayeen reer Sotay, iyo reer Sofered, iyo reer Feriidaa,
58iyo reer Yacalaa, iyo reer Darqoon, iyo reer Giddeel,
59iyo reer Shefatyaah, iyo reer Xatiil, iyo reer Fokered Hasebaayiim, iyo reer Aamoon.
60Oo reer Netiiniim oo dhan iyo ilmihii addoommadii Sulaymaan waxay isku ahaayeen saddex boqol iyo laba iyo sagaashan.
61Oo kuwanuna waxay ahaayeen kuwii ka tegey Teel Melax, iyo Teel Xarshaa, iyo Keruub, iyo Addoon, iyo Immeer, laakiinse iyagu ma ay sheegi karin qabiilkoodii ama jilibkoodii, iyo inay reer binu Israa'iil ahaayeen iyo in kale toona,
62oo reer Delaayaah, iyo reer Toobiyaah, iyo reer Neqoodaa waxay isku ahaayeen lix boqol iyo laba iyo afartan.
63Oo kuwii wadaaddada ahaa waxay ahaayeen reer Xaabaayaah, iyo reer Xaqoos, iyo reer Barsillay oo naag ka guursaday gabdhaha Gilecaad oo iyaga lagu magacaabay.
64Kuwanu waxay magacyadoodii ka doondooneen buuggii abtiriska, laakiinse lagama helin, sidaas aawadeed wadaadnimadii waa laga saaray sidii iyagoo nijaas ah.
65Oo taliyihii baa iyagii ku amray inayan waxyaalaha ugu quduusan wax ka cunin jeer wadaad Uuriim iyo Tummiim leh kaco.
66Oo ururka oo dhammu wuxuu giddigiis isku ahaa laba iyo afartan kun iyo saddex boqol iyo lixdan,
67oo intaas waxaa gooni ka ahaa raggii addoommadooda ahaa iyo naagihii addoommahooda ahaa, oo iyana waxay ahaayeen toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddon, oo waxay lahaayeen laba boqol iyo shan iyo afartan oo ah rag iyo naago gabya.
68Fardahoodu waxay ahaayeen toddoba boqol iyo lix iyo soddon, baqlahooduna laba boqol iyo shan iyo afartan,
69geelooduna afar boqol iyo shan iyo soddon, dameerahooduna lix kun iyo toddoba boqol iyo labaatan.
70Oo madaxdii qabiilooyinka qaarkood ayaa shuqulkii wax u bixiyey. Taliyuhu wuxuu khasnadda siiyey kun dirham oo dahab ah, iyo konton maddiibadood, iyo shan boqol iyo soddon khamiis oo ah dhar wadaadood.
71Oo madaxdii qabiilooyinka qaarkood ayaa khasnaddii shuqulka geliyey labaatan kun oo dirham oo dahab ah, iyo laba kun iyo laba boqol oo mina oo lacag ah.
72Oo dadka intiisii kale wixii ay bixiyeen waxay ahaayeen labaatan kun oo dirham oo dahab ah, iyo laba kun oo mina oo lacag ah, iyo toddoba iyo lixdan khamiis oo ah dhar wadaadood.

73Haddaba wadaaddadii, iyo kuwii reer Laawi, iyo irid-dhawryadii, iyo nimankii gabayaaga ahaa, iyo dadkii qaarkiis, iyo reer Netiiniim, iyo reer binu Israa'iil oo dhammu waxay degeen magaalooyinkoodii. Oo markii bishii toddobaad la gaadhay reer binu Israa'iil waxay joogeen magaalooyinkoodii.