Text copied!
CopyCompare
पवित्र बाइबल - नहेम्याह

नहेम्याह 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1पर्खालको काम सिद्धिएपछि जब मैले ढोकाहरूलाई तिनका आ-आफ्ना ठाउँमा लगाएँ, र द्वारपालहरूसाथै गायक-गायिकाहरू र लेवीहरू नियुक्त गरिए,
2मैले मेरा भाइ हनानी र किल्लाको निरीक्षण गर्ने हनानीलाई यरूशलेममाथिको जिम्मा सुम्पिदिएँ किनकि तिनी अरू धेरैभन्दा विश्‍वासयोग्य मानिस थिए, र परमेश्‍वरदेखि डराउँथे ।
3मैले तिनीहरूलाई भनेँ, “घाम चर्को गरी नलागेसम्म यरूशलेमका मूल ढोकाहरू नखोल्नू । द्वारपालहरू पहरा बस्दा तिमीहरूले ढोकाहरू बन्दी गरी आग्ला लगाउनू । यरूशलेममा बस्‍नेहरूबाट केही पहरादारहरूलाई पहरा बस्‍ने ठाउँमा र केहीलाई चाहिँ तिनीहरूका आफ्नै घरको सामुन्‍ने राख्‍न नियुक्त गर्नू ।”
4अब सहरचाहिँ फराकिलो र विशाल थियो, तर त्यसभित्र केही मानिसहरू मात्र थिए, र अझसम्म कुनै पनि घरको पुनर्निर्माण भएको थिएन ।
5मेरा परमेश्‍वरले कुलीनहरू, अधिकृतहरू र मानिसहरूलाई तिनीहरूका परिवार-परिवार गरी नाउँ दर्ता गराउनका लागि भेला गराउन मेरो हृदयमा बोझ हालिदिनुभयो । मैले सुरुमा फर्केनहरूको वंशावलीको पुस्तक भेट्टाएँ जसमा यो कुरा लेखिएको थियो ।
6“राजा नबूकदनेसरको निर्वासनबाट जाने प्रान्तमा भएका मानिसहरू यिनै हुन् जसलाई तिनले बेबिलोनमा कैद गरेर लगेका थिए । तिनीहरू यरूशलेम र यहूदियामा आ-आफ्ना सहरहरूमा फर्के ।
7तिनीहरू यरुबाबेल, येशूअ, नहेम्याह, सरायाह, रेलयाह, मोर्दकै, बिल्शान, मिस्पार, बिग्वै, रेहूम र बानाहसँगै आएका थिए । इस्राएलका मानिसहरूको सङ्ख्या निम्‍न लिखित छ ।
8परोशका परिवारका २,१७२
9शपत्‍याहका परिवारका ३७२
10आराका परिवारका ६५२
11येशूअ र योआबका घरानाबाट पहत-मोआबका परिवारका २,८१८
12एलामका परिवारका १,२५४
13जत्तूका परिवारका ८४५
14जक्‍कैका परिवारका ७६०
15बिन्‍नूईका परिवारका ६४८
16बेबैका परिवारका ६२८
17अज्‍गादका परिवारका २,३२२
18अदोनीकामका परिवारका ६६७

19बिग्‍वैका परिवारका २,०६७
20आदीनका परिवारका ६५५
21हिजकियाबाट आतेरका परिवारका ९८
22हाशूमका परिवारका ३२८
23बेजैका परिवारका ३२४
24हारीपका परिवारका ११२
25गिबोनका परिवारका ९५
26बेथलेहेम र नतोपाका मानिसहरू १८८
27अनातोतका मानिसहरू १२८
28बेथ-अज्‍मावेतका मानिसहरू ४२
29किर्यत-यारीम, कपीरा र बेरोतका मानिसहरू ७४३
30रामा र गेबाका मानिसहरू ६२१
31मिकमाशका मानिसहरू २२
32बेथेल र ऐका मानिसहरू १२३
33अर्को नेबोका मानिसहरू ५२
34अर्को एलामका मानिसहरू १,२५४
35हारीमका मानिसहरू ३२०
36यरीहोका मानिसहरू ३४५

37लोद, हादीद र ओनोका मानिसहरू ७२१
38सेनाहका मानिसहरू ३,९३०
39पुजारीहरू: (येशूअको वंशबाट) यदायाहका परिवारका ९७३
40इम्‍मेरका परिवारका १,०५२
41पशहूरका परिवारका १,२४७
42हारीमका परिवारका १,०१७
43लेवीहरू: होदबिया, बिन्‍नूई र कादमीएलका वंशबाट येशूअका परिवारका ७४
44गायकहरू: आसापका परिवारका १४८
45द्वारपालहरू: शल्‍लूम, आतेर, तल्‍मोन, अक्‍कूब, हतीता, शोबैका परिवारहरूका जम्‍मा १३८
46मन्‍दिरका सेवकहरू: सीहा, हसूपा, तब्‍बाओत,
47कोरेस, सीआ, पादोन,
48लेबाना, हगाबा, शल्‍मै,
49हानान, गिद्देल, गहर,
50रायाह, रसीन, नकोदा,
51गज्‍जाम, उज्‍जा, पसेह,
52बेजै, मोनिम, नेपुसीम,
53बक्‍बूक, हकूपा, हर्हुर,
54बस्‍लूत, महीदा, हर्शा,

55बर्कोस, सीसरा, तेमह,
56नसीह, र हतीपाका परिवारहरू
57सोलोमनका सेवकहरूका सन्‍तान: सोतै, सोपेरेत, पारीद,
58याला, दर्कोन, गिद्देल,
59शपत्‍याह, हत्तील, पोकेरेतहसेबायीम, र अमोनका परिवारहरू ।
60मन्‍दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्‍तानको सङ्ख्या जम्‍मा ३९२
61तेल-मेलह, तेल-हर्शा, केरूब, आदोन र इम्‍मेर सहरबाट आएकाहरूले आफ्‍ना परिवारहरू इस्राएलको वंशबाट आएका हुन्‌ भनी बताउन सकेनन्‌ । यी हुन्‌:
62दलायाह, तोबिया, र नकोदाका परिवारहरूका जम्‍मा ६४२
63पुजारीहरूबाट: होबायाहका परिवार, हक्‍कोसका परिवार, र बर्जिल्‍लैका परिवार (तिनले गिलादी बर्जिल्‍लैका छोरीहरूमध्ये एउटीलाई विवाह गरी तिनीहरूको नाउँ राखे) ।
64तिनीहरूले आफ्नो वंशावलीका अभिलेखहरू खोजे, तर तिनलाई फेला पारेनन् । त्यसैले तिनीहरूलाई अशुद्ध ठानी पुजारीको कामबाट निष्काशन गरियो ।
65पुजारीले ऊरीम र तुम्मीमसहित अनुमोदन नगरेसम्म तिनीहरूले पवित्र बलिदानका कुनै पनि थोक खान मिल्दैनथ्यो भनी राज्यपालले तिनीहरूलाई बताए ।
66सम्पूर्ण मानिसको सङ्ख्या ४२,३६० थियो ।
67यीबाहेक तिनीहरूका नोकर-नोकर्नीहरू ७,३३७ जना थिए । तिनीहरूका २४५ जना गायक-गायिका थिए ।
68तिनीहरूका घोडाहरूको सङ्ख्या ७३६, खच्‍चर २४५,
69ऊँट ४३५ र गधा ६,७२० थिए ।
70परिवारका केही मुखियाहरूले कामको लागि दान दिए । राज्यपालले भण्डारमा १,००० सुनका सिक्‍का, ५० कचौरा र पुजारीहरूले लगाउने ५३० ओटा पोशाक दिए ।
71परिवारका केही कामकको निम्ति मुखियाहरूले भण्डारमा २०,००० सुनका सिक्‍का र २,२०० चाँदीका सिक्‍का दिए ।
72बाँकी मानिसहरूले २०,००० सुनका सिक्‍का, २,००० चाँदीका सिक्‍का र पुजारीले लगाउने ६७ ओटा पोशाक दिए ।

73यसरी पुजारीहरू, लेवीहरू, द्वारपालहरू, गायक-गायिकाहरू, केही मानिसहरू, मन्दिरका सेवकहरू र सारा इस्राएल तिनीहरूका आ-आफ्ना सहरहरूमा बसे । सातौँ महिनासम्ममा इस्राएलीहरू आ-आफ्ना सहरहरूमा बसिसकेका थिए ।”